Home > Celebrity > Celebrity News > หลายชายคนโปรด ‘น้องกระทิง อยู่วิทยา’ ฉายแววหล่อตามรอยคุณปู่ !!!

เป็นไปตามคาดสำหรับสมาชิกคนโปรดของ ‘บ้านอยู่วิทยา’ … ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน ‘น้องกระทิง’ ลูกชายตัวน้อยของคุณแม่น้ำฝน-ชญาฎา และคุณพ่อพีท-พลศักดิ์ อยู่วิทยา นั่นเอง แหมๆ อายุแค่ 3 เดือนก็ฉายแววความหล่อตามแบบคุณพ่อ และคุณปู่มาแบบติดๆ

ครอบครัวอยู่วิทยา
น้องกระทิงในอ้อมแขนคุณปู่ศักดิ์ชาย อยู่วิทยา

งานนี้พอเห็นรูปรวมสมาชิกครอบครัวแล้วบอกได้คำเดียวเลยว่า ‘หน้าตาดีทั้งตระกูลจริงๆค่า’

……………………………..
Cr.Namfon Chayada Yoovidhyada’s instagram
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.