Home > Celebrity > Celebrity News > ยุวเรต ศรุตานนท์ นามสกุลนี้ถูกต้องแล้ว !

ปกติจะคุ้นหูกับชื่อของ ‘คุณยุวเรต กังสถาน’ ที่เรียกขานให้รู้จักกันมานาน มาเจอกันอีกทีในงานฉลองครบรอบ 10 ปีของแบรนด์เสื้อผ้า POEM เมื่อวันก่อนจึงได้ทราบว่าตอนนี้เธอเปลี่ยนมาใช้นามสกุล ‘ศรุตานนท์’ แล้ว!

เพื่อความชัดเจนเลยต้องขอยกโทรศัพท์คอนเฟิร์มจากปากของเธอให้แน่ชัดอีกครั้ง เลยได้ความว่า

“ที่เปลี่ยนมาใช้ นามสกุล ‘ศรุตานนท์’ เพราะได้รับอนุญาตจาก พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ ซึ่งเป็นผู้อาวุโสของต้นนามสกุลพระราชทานนี้ ด้วยเห็นว่าตัวเองคอยดูแลท่านมานานจึงอนุญาตให้ใช้นามสกุลนี้ได้ค่ะ ไม่ได้มีโอกาสพิเศษอะไร”

ทำเอาหลายคนตกใจ นึกว่าสะกดนามสกุลเธอผิดไป อย่างไรก็ตามหากมีข่าวดีเมื่อไหร่ คุณยุวเรตสัญญาว่าจะรีบแจ้ง HELLO! เป็นฉบับแรกเลยค่า

……………………………………………………………………………………………..

PHOTOS : YUWARED SARUTANOND’S INSTAGRAM 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.