6 ทายาทนามสกกุลพระราชทาน ผู้สืบทอดความภูมิใจแห่งวงศ์ตระกูล

Follow our daily exclusive topics at

@HELLOTH_OFFICIAL

Visit Our Instagram

Get to know 6 ทายาทนามสกุลพระราชทาน

Get to know

6 ทายาทนามสกุลพระราชทาน

'บุรุษรัฐ พึ่งบุญ ณ อยุธยา' ผู้สืบสายสกุล 'เจ้าพระยารามราฆพ' เจ้าพระยาผู้อายุน้อยที่สุดแห่งรัตนโกสินทร์  

'บุรุษรัฐ พึ่งบุญ ณ อยุธยา' ผู้สืบสายสกุล 'เจ้าพระยารามราฆพ' เจ้าพระยาผู้อายุน้อยที่สุดแห่งรัตนโกสินทร์  

'คุณบุรุษรัฐ พึ่งบุญ ณ อยุธยา' ทายาทผู้สืบทอดสายสัมพันธ์อันเเน่นเเฟ้งของครอบครัว สายสกุลพึ่งบุญ และเอกลักษณ์ประจำครอบครัว

'ปวริศร์ โชติกเสถียร' ถ่ายทอดความอบอุ่นของครอบครัวใหญ่ 'โชติกเสถียร' สายพระวิทยุทูรลิขิต 

'ปวริศร์ โชติกเสถียร' ถ่ายทอดความอบอุ่นของครอบครัวใหญ่ 'โชติกเสถียร' สายพระวิทยุทูรลิขิต 

'คุณณป้ำ - ปวริศร์ โชติกเสถียร ' ทายาทลำดับที่ 6 ของสกุล 'โชติกเสถียร' ผู้สืบทอดความหลงใหลใน วิศวกรรมศาสตร์

‘แพรว-พิชามญช์’ ทายาทสายตรง ‘ชมะนันทน์’ ผู้สืบสานคำสอนและภารกิจพัฒนาสังคม

‘แพรว-พิชามญช์’ ทายาทสายตรง ‘ชมะนันทน์’ ผู้สืบสานคำสอนและภารกิจพัฒนาสังคม

‘คุณแพรว-พิชามญช์’ ทายาทสายตรง ‘หลวงชาญจักรกิจ’ ต้นตระกูล 'ชมะนันทน์' และหลานปู่ 'พล.อ.เกรียงศักดิ์' อดีตนายกฯ เตรียมสืบทอดภารกิจพัฒนาสังคม

‘ไพรำ ชุมพล ณ อยุธยา’ ผสานความเป็นศิลปินและนักสู้แห่งสายเลือด ‘ชุมพล’

‘ไพรำ ชุมพล ณ อยุธยา’ ผสานความเป็นศิลปินและนักสู้แห่งสายเลือด ‘ชุมพล’

ทำความรู้จัก ‘คุณลูกหนู - ไพรำ ชุมพล ณ อยุธยา’ ทายาทผู้มีสายเลือดความเป็นศิลปิน พอ ๆ กับความเป็นนักสู้จากเสด็จเทียด

‘วริศ สุขุม’ ถ่ายทอดความภาคภูมิใจจากลูกหลาน ‘นามสกุลแรก’ ในแผ่นดินสยาม

‘วริศ สุขุม’ ถ่ายทอดความภาคภูมิใจจากลูกหลาน ‘นามสกุลแรก’ ในแผ่นดินสยาม

‘วริศ สุขุม’ ทายาทสายตรงของเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) และพระพิศาลสุขุมวิท (ประสบ สุขุม) ผู้ซึ่งราชทินนามเป็นต้นกำเนิดของถนนสุขุมวิท

‘สุทธิมา สุจริตกุล’ ทายาทสุจริตกุลสาย ‘บ้านมนังคศิลา’ ผู้ตั้งใจผลักดันศิลปินก้าวสู่ระดับโลก

‘สุทธิมา สุจริตกุล’ ทายาทสุจริตกุลสาย ‘บ้านมนังคศิลา’ ผู้ตั้งใจผลักดันศิลปินก้าวสู่ระดับโลก

คุณจุนโกะ - สุทธิมา สุจริตกุล ทายาทสุจริตกุลสายบ้านมนังคศิลา กับการทำงานด้านศิลปะร่วมสมัย ด้วยความตั้งใจผลักดันให้ศิลปินก้าวไปสู่ระดับโลก

“แต่ละนามสกุลล้วนมีความหมายอันลึกซึ้ง แฝงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของบรรพบุรุษ”

‘นามสกุลพระราชทาน’

CHECK OUT ‘6 ทายาทนามสกุลพระราชทาน’
ON OUR INSTAGRAM