Home > Celebrity > Exclusive Interviews > ‘หงส์-นพวรรณ ฉายะบรรจงเลิศ’ ชวนร่วมแสดงพลัง ‘หนึ่งสมองสองมือ’ ผ่าน CSR รูปแบบใหม่

เพราะเชื่อในพลังของ ‘หนึ่งสมองสองมือ’ ที่ทุกคนมี ‘คุณหงส์ – นพวรรณ ฉายะบรรจงเลิศ’ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ไลท์ ยูนิฟอร์ม จำกัด จึงริเริ่มโครงการ ‘Vaccinated Together’ ซึ่งเป็นการผสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งกลุ่มศิลปิน อุตสาหกรรมสิ่งทอ มูลนิธิต่าง ๆ และภาคเอกชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสังคมต่อการทุ่มเท เสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤติโควิด – 19 ที่ผ่านมา รวมถึงเป็นการสนับสนุนผลงานศิลปินไทย และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย ผ่านการจำหน่ายเสื้อที่ออกแบบโดยศิลปินไทยและผลิตด้วยเทคนิคที่หลากหลาย พร้อมนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายตัวละ 100 บาทสมทบทุนให้กับมูลนิธิของโรงพยาบาลต่าง ๆ กว่า 18 แห่ง

คุณหงส์-นพวรรณ ฉายะบรรจงเลิศ

จุดเริ่มต้นโครงการ Vaccinated Together

สำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้ตัดสินใจริเริ่มโครงการฯ คุณหงส์ เล่าว่า “เกิดจากก่อนหน้านี้บริษัท สตาร์ไลท์ ยูนิฟอร์ม จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงทำความสะอาดตามสถานที่ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล จึงมีโอกาสคลุกคลีกับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก และได้เห็นว่านอกเหนือจากหน้าที่แล้ว บุคลากรด่านหน้าทุกคนล้วนต้องเสียสละทั้งทรัพย์สินและเวลาส่วนตัว รวมทั้งงบประมาณของโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากในการรับมือกับวิกฤติกับโรคโควิด – 19 เราจึงกลับมาคิดว่า ‘หนึ่งสมองสองมือ’ ของเราจะสามารถอะไรได้บ้างเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่พวกเขาช่วยเหลือให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤติในช่วงนั้นมาได้”

ผนวกศักยภาพทุกฝ่ายภายใต้แนวคิด ‘หนึ่งสมองสองมือ’

จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่ต้องการขอบคุณบุคลากรด่านหน้า คุณหงส์ใช้แนวคิด ‘หนึ่งสมองสองมือ’ ในการขับเคลื่อนโครงการ Vaccinated Together จนกลายเป็นโครงการการกุศลที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 4 ภาคส่วนทั้งกลุ่มศิลปิน อุตสาหกรรมสิ่งทอ มูลนิธิต่าง ๆ และภาคเอกชน ซึ่งคุณหงส์ เล่าถึงการดำเนินโครงการที่ผ่านมาว่า “เริ่มจากใช้ศักยภาพด้านสิ่งทอที่เรามีแล้วไปชักชวนศิลปินที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ และที่สำคัญคือมีจิตอาสา มาร่วมกันออกแบบเสื้อ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่คนทั่วไปไม่เคยเห็นมาก่อนในการผลิต เช่น ลวดลายที่สามารถเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ เป็นต้น เพื่อให้เสื้อแต่ละแบบมีความโดดเด่นเฉพาะตัว แล้วนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่มูลนิธิของโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 18 แห่ง

ปัจจุบันมีเสื้อออกมาแล้วกว่า 24 แบบ และยังมีแบบที่ยังไม่ผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก โดยเสื้อที่ออกแบบมีความหลากหลายทั้งแนวกราฟิกดีไซน์, อาร์ทิสต์, มินิมัล ไปจนถึงงานปักแบบเรียบหรู โดยนอกจากมีรูปแบบที่หลากหลาย เสื้อแต่ละแบบยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่อยู่ในโครงการฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงมากขึ้นด้วย”

นำเสนอโครงการ CSR แบบใหม่เน้นความตระหนักรู้ของสังคม

กว่าโครงการจะประสบความสำเร็จได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย คุณหงส์ เผยว่าผ่านอุปสรรคมาไม่น้อย “เราทำโครงการที่เป็นการกุศลแบบใหม่ จากเดิมที่คนทำโครงการ CSR ต้องเป็นคนที่มีพร้อมแล้วทั้งกำลังทรัพย์และกำลังเวลาที่จะมากิจกรรมเพื่อสังคม แต่เราเริ่มมาจากหนึ่งสมองสองมือของเราจริง ๆ การทำให้คนจำนวนมากเข้าใจในมุมมองและความตั้งใจที่เราต้องการจะสื่อจึงเป็นเรื่องยาก ต้องเป็นคนที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ของแนวคิดนี้จึงจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเรา เพราะโครงการ Vaccinated Together เป็นโครงการที่ไม่ได้ใช้เงินนำ แต่ใช้ความตั้งใจ แนวคิดใหม่ ๆ และสิ่งใหม่ ๆ เป็นตัวนำ เพราะฉะนั้นการทำให้ทุกภาคส่วนซึ่งล้วนแต่มีความคาดหวังที่แตกต่างกัน เข้าใจในมุมมองเดียวกันและยอมรับแนวคิดที่เรานำเสนอจึงเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่พอสมควร”

Vaccinated Together เป็นมากกว่าแค่กิจกรรมขายเสื้อเพื่อนำเงินเข้ามูลนิธิ

คุณหงส์ เล่าอีกว่า “คีย์หลักของโครงการฯ คืออาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน, มูลนิธิต่าง ๆ, คนที่อยู่เบื้องหลังทุกคน ดังนั้นการซื้อเสื้อ 1 ตัวจึงเป็นทั้งการปันโอกาสให้ศิลปินและอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยได้แสดงศักยภาพ และเป็นการแสดงน้ำใจของคนไทยที่อยากขอบคุณความเสียสละของคณะแพทย์ ซึ่งถ้าคนมองสั้น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้อาจเห็นประโยชน์แค่เป็นกิจกรรมขายเสื้อเพื่อนำเงินเข้ามูลนิธิ แต่เราอยากให้คนเห็นถึงความตั้งใจของเราที่มีมูลค่ามากกว่านั้น เพราะเราตั้งใจทำสินค้าขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกในสถานการณ์โควิด – 19 อยากให้คนไทยทุกคนซื้อกลับไปใส่ เก็บไปใช้ เอาไปบอกต่อ

“คอนเซ็ปต์ของโครงการอาจดูเป็นแค่การขายเสื้อแล้วนำเงินไปบริจาค แต่สิ่งที่เราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมไปกับเราคือการแสดงความขอบคุณถึงความเสียสละที่บุคลากรทางการแพทย์ได้ทำเพื่อพวกเรา ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสามัคคี และเชื่อว่าหากโครงการฯ นี้สำเร็จด้วยดี ต่อไปไม่ว่าจะเกิดวิกฤติอะไร ถ้าเรารักกันก็จะผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างไปได้”

ต่อยอดโครงการสู่อนาคตของชาติ

นอกจากนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบมูลนิธิต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิในเครือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะเเพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, สถาบันราชานุกูล, สถาบันโรคผิวหนัง, โรงพยาบาลในเครือสำนักการเเพทย์ ฯลฯ ล่าสุดเนื่องในวาระวันเด็กเเห่งชาติ โครงการ Vaccinated Together ยังเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาซื้อเสื้อให้น้อง ๆ ที่ขาดโอกาสในมูลนิธิเด็กต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้น้อง ๆ ได้มีกำลังใจในการสู้ต่อไปและพร้อมใจกันฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก ๆ และความปลอดภัยของเยาวชนในสังคม โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่บริษัท สตาร์ไลท์ ยูนิฟอร์ม จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 09-8442-3514 หรือ 0-2235-6544 LINE: @VCCOHOST Facebook: VC Together หรือผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อนำรายได้สนับสนุน 18 มูลนิธิที่อยู่ในโครงการสามารถสั่งซื้อได้ทาง Shopee

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.