Home > Celebrity > Exclusive Interviews > เปิดบ้านเขาใหญ่ ‘คุณคิม-เอกภัทร พรประภา’ ความอบอุ่นกับสมาชิกครอบครัวพร้อมหน้าในช่วงวันหยุด