Home > Celebrity > Exclusive Interviews > เจาะลึกวิสัยทัศน์และแนวคิด “Lead To Change” ของ ‘คุณเดย์ ยิ่งชล’ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หากจะเปรียบหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารระดับสูงของ คุณเดย์ ยิ่งชล เหมือนคาราวานรถสักหนึ่งขบวนใหญ่เขาก็เปรียบเสมือนเป็นคนขับผู้นำกลุ่ม ที่พร้อมจะพาองค์กรและทีมงานไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงพาทุกคนไปเจาะลึกวิสัยทัศน์ของผู้บริหารยุคใหม่กับ ‘คุณเดย์ ยิ่งชล’ ในฐานะ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณเดย์ ยิ่งชล

มุมมองความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง

“ หน้าที่อย่างหนึ่งของผู้นำ คือส่งเสริมให้เกิด Business Eternity โดยการส่งไม้ต่อมรดกแนวความคิดหรือแนวทางธุรกิจไปยังรุ่นต่อๆ ไป เราจึงต้องพัฒนา ไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ ปรับปรุงและสร้างมาตรฐาน เพื่อให้รุ่นใหม่ๆ ได้ซึมซับ ผมจึงเน้นเรื่องการถอดบทเรียน แบ่งปัน Best Practice เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทบทวนงานและปรับปรุงงานอยู่เสมอ ”

คุณเดย์ยังได้กล่าวถึง การลดงานที่ไม่จำเป็น และทดแทนด้วยหลักแนวคิดและแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ บนพื้นฐานของหลัก ‘3G’ ได้แก่ Genba การไปดูที่สถานที่จริง Genbutsu การไปดูสภาพความผิดปกติที่เกิดขึ้นจริง สุดท้าย Genjitsu การพิจารณาสภาพแวดล้อมจริงในสถานที่เกิดเหตุ

“ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ผู้นำที่ดีขององค์กรควรสร้างทีมที่ดีขึ้นในองค์กร เพื่อให้สามารถส่งผ่านพันธกิจของบริษัทและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพต่อสังคม และที่สำคัญความสำเร็จจะมีค่า ก็ต่อเมื่อความสำเร็จนั้นเป็นตัวจุดประกายให้เกิดความสำเร็จใหม่ๆ ที่ยิ่งใหญ่กว่าและขยายเป็นวงกว้างมากกว่า”

และแน่นอนว่าในปัจจุบันโลกของอุตสหกรรมย่านยนตร์นั้นก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่แพ้อุตสหกรรมอื่น ๆ แต่สิ่งที่ทำให้บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดยังคงยืนยาวอย่างมั่นคงมาได้นานกว่า 60 ปี นั้นก็เพราะว่าคุณเดย์ยังคงยึกมั่นในหลักการสำคัญของบริษัท

หัวใจหลักที่ยึดมั่นอย่างยืนยาว

“เป้าหมายหลักของฮีโน่ คือ ‘เรามุ่งสร้างโลกและอนาคตให้ดีขึ้น ด้วยการขับเคลื่อนผู้คนและสินค้าไปยังจุดหมายที่ต้องการ’ การที่จะบรรลุเป้าหมายนี้เราต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ มากมายในโลกยุคปัจจุบัน เราจึงยึดมั่นในหลัก 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความทุ่มเท (Contribution) และความเข้าอกเข้าใจ (Empathy)

“การที่เราเดินทางมาสู่ชื่อเสียง และความสำเร็จดังเช่นปัจจุบัน นอกเหนือจากสมรรถนะ คุณภาพของรถที่เราตั้งใจที่จะผลิตและออกแบบ รวมถึงพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงรถบรรทุกฮีโน่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ภาคส่วน โดยเฉพาะด้านอรรถประโยชน์สำหรับการใช้งานที่ลงตัวในทุกประเภทธุรกิจและการใช้งานในแต่ละพื้นที่

คุณเดย์ยังบอกกับเราว่า สิ่งที่สำคัญและเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักคือ ‘การบริการหลังการขาย’ ภายใต้ความตั้งใจที่ต้องการดูแลลูกค้าแบบครบวงจร และสามารถไว้วางใจว่าจะได้รับบริการจากฮีโน่อย่างรวดเร็วและดีที่สุด ผ่านทางตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ทั่วประเทศ

คุณเดย์ ยิ่งชล

ถอดรหัสแนวคิด ‘Lead To Change’

“ในส่วนขององค์กร เรามีแนวทางในการขับเเคลื่อนภายใต้ปณิธาน ‘Lead To Change’ หรือ ‘การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง’ นำเสนอทางเลือกใหม่ๆ ที่แตกต่าง รวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถเพื่อการพาณิชย์ ทั้งด้านนวัตกรรม ด้านต้นทุนขนส่งที่เพิ่มขึ้น ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยในการขนส่ง”

ส่วนก้าวต่อไปของฮีโน่ คุณเดย์เน้นย้ำไปถึงการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวไปกับยุคดิจิทัล โดยตั้งใจนำนวัตกรรมยานยนต์มาเชื่อมต่อกับระบบและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อวิถีชีวิตที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดทั้งเพื่อสอดประสานไปกับเทรนด์แห่งยานยนต์ในโลกอนาคต โดยที่ยังไม่ลืมให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

“ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เทรนด์ของยานยนต์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ จะเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต จนกระทั่งใช้งานบนท้องถนน

“การคิดเชิงนวัตกรรมต้องควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน โดยเริ่มกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำในทุกๆ มิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ภาคการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้ผลิตเท่านั้น ผู้ประกอบการชิ้นส่วน ตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดควรต้องเติบโต ยกระดับไปพร้อมๆ กันและมีจิตสำนึกต่อสังคมร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริษัทของฮีโน่”

และทั้งหมดนี่คือแนวทางและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารยุคใหม่อย่าง คุณเดย์ ยิ่งชล ที่ได้รับการยอมรับในสังคม จนได้รับการประกาศ เกียรติคุณจากหน่วยงานต่างๆ อย่างล่าสุดคุณเดย์พึ่งได้รับ การประกาศเกียรติคุณเป็นนิสิตเก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวาระครบรอบ 85 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่สิ่งที่คุณเดย์ภูมิใจเหนือสิ่งใด นั้นคือ การได้นำความรู้และความสามารถมาช่วยพัฒนาองค์กร และ ประเทศชาติ นั้นเอง


อ่านเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับราชวงศ์ ทั้งไทย และ ต่างประเทศ เซเลบริตี้ ข่าวสารใหม่ๆ และ เรื่องราวเกี่ยวกับ แฟชั่น สุขภาพ และความงามได้ที่ HELLO!

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.