Home > Celebrity > ‘ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย’ นำผู้บริหาร เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ ) ยามยากฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

ในการนี้มี สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายผ้าไตรและจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ  โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ อาทิ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์, คุณสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ, ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงศ์ กิตยารักษ์, คุณสายสม วงศาสุลักษณ์, พล.ต.ท.รักษ์จิต หม้อมงคล, คุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมกันเจริญจิตภาวนาถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ทรงดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในการทำงานเข้าสู่ปีที่ 27 ทรงมีพระนโยบายให้ยกระดับการทำงานของมูลนิธิฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “ศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์ และการจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย” (Center of Excellence in Flood Relief and Management) อันจะทำให้การดำเนินงานด้าน บรรเทาทุกข์ฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัย และการป้องกันความสูญเสียจากอุทกภัยทำได้อย่างมีประมิทธิภาพ และจะเป็นแหลางเรียนรู้ให้กับนานาประเทศที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยได้นำไปปรับใช้

เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ กล่าวว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทรงไปบรรจุถุงยังชีพ เสด็จเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยโดยไม่ออกข่าว

เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นอกจากนี้ยังทรงใช้เทคโนโลยีในการทรงงาน เช่นการประชุมผ่านไลน์ เวลาที่มีเหตุจะทรงขอพระอนุมัติส่งถุงยังชีพก็จะกราบทูลผ่านไลน์กลุ่มและจะทรงตอบกลับภายใน 15 นาทีทรงมีพระนโยบายต่าง ๆ ที่จะทำให้การดำเนินงานการช่วยเหลือประชาชาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รอบด้านและมีประสิทธิภาพด้วยทรงห่วงประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้รับพระเมตตา ทรงห่วงใยพวกเราทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราซาบซึ้งในน้ำพระทัย การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยในวันนี้ก็เป็นการแสดงความกตัญญูต่อองค์ประธานมูลนิธิฯ ผู้ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย ให้ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว”


READ MORE:

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.