Home > Education > สร้างพัฒนาการให้ลูกน้อยตั้งแต่แรกเริ่ม กับ 11 สถานที่เสริมพัฒนาการเด็ก

สมัยนี้ต้องเริ่มสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆ ตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคต ทำให้เด็กหัดเรียนรู้ และมีหลากหลายกิจกรรมที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับพวกเขา และ HELLO! ก็มี สถานที่เสริมพัฒนาการเด็ก มาให้ตัดสินใจกันถึง 11 ที่ด้วยกันค่ะ

GYMBOREE

สถานที่เสริมพัฒนาการเด็ก

• โรงเรียนที่เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 0 – 5 ปี เน้นกิจกรรม 3 ส่วน คือ กิจกรรมการเล่น ดนตรี และศิลปะแต่กิจกรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักคือ กิจกรรมการเล่นที่ยึดหลักการให้เด็กๆ ได้เล่นเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาการ ภายในห้องขนาด 130 – 150 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเล่นที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษจากสหรัฐฯ กว่า 40 ชิ้น โดยในแต่ละชั้นเรียนจะกำหนดบทเรียนตามความเหมาะสม

• ส่วนกิจกรรมดนตรีจะมี 5 องค์ประกอบหลักคือ การฟัง การเปล่งเสียง การเคลื่อนที่ การเล่น และการสร้างสรรค์ โดยผ่านชนิดของดนตรีที่แตกต่างกันถึง 16 ชนิด ตั้งแต่ Rock, Jazz, Classic ไปจนถึง Reggae

• ด้านกิจกรรมศิลปะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทั้งด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กได้เป็นอย่างดี โดยผ่านทางกิจกรรมหลัก 5 ชนิด ได้แก่ การวาดภาพ การระบายสี การปั้น งานตัดปะ และงานพิมพ์ภาพ

• มีสาขาทั่วกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ศรีราชา ระยอง และภูเก็ต

• สอบถามข้อมูล โทร. 0–2762–7890 หรือ www.gymboreeclasses-th.com

BABIES GENIUS

สถานที่เสริมพัฒนาการเด็ก

• ความฉลาดเกิดจากการสร้างสมองที่ถูกวิธีและช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสร้างสมองของเด็ก คือช่วงอายุ 0 – 6 ปี เพราะเป็นช่วงที่สมองพัฒนาไปเร็วที่สุดและเป็นโอกาสในการพัฒนาการสมองอย่างเต็มศักยภาพ โดย Babies Genius มีคลาสที่มาจากประเทศอังกฤษ ครอบคลุมทุกด้านเพื่อการ
พัฒนาเซลล์สมองของลูกโดยเฉพาะ

• มีคอร์สหลายแบบให้เลือกทั้ง Smart Babies ที่เรียนร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ Smart Toddies สำหรับเด็กวัยหัดเดิน Baby Bright และ Kiddies Bright

• เปิดให้บริการ 22 สาขาทั่วประเทศ

• สอบถามข้อมูล โทร. 08–1456–5055 หรือ www.babiesgenius.com

BRAIN SCHOOL

• โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนแบบพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกพร้อมๆ กัน เหมาะสำหรับเด็กวัย 1 – 8 ขวบ โดยมีครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร Creative Teaching Method จาก Hansol Education ที่เข้าใจจิตวิทยาเด็กเป็นอย่างดี ด้วยการบูรณาการหลักสูตรทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และสังคมวิทยา

• คลาส Brain Program เป็นคลาสที่มีกิจกรรมหลากหลายกว่า 2,000 อย่างต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ หรือ Surinori ที่เน้นแนวคิดพื้นฐานแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 7 ด้าน คือ การจัดกลุ่ม การเปรียบเทียบ รูปร่างรูปทรง จำนวน มิติสัมพันธ์ เวลา และอนุกรม ผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างให้เด็กๆ รักวิชาคณิตศาสตร์

• IKNOW Program กิจกรรมวิทยาศาสตร์กระตุ้นสมอง ที่นำทฤษฎี Purude three-stage ที่ใช้สอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) มาปรับให้เหมาะสมกับเด็กๆ ทุกคน โดยให้เด็กๆ ได้ใช้ทักษะการคิดที่หลากหลายผ่านการลงมือทำจริง

• มี 12 สาขาทั่วประเทศ

• สอบถามข้อมูล โทร. 09–9-495–4266 หรือ www.brainschoolthailand.com

JULIA GABRIEL

• พัฒนาทักษะเด็กด้าน Early Learning และ Speech & Drama

• โดยหลักสูตรที่ใช้ EduDrama เป็นหลักในการสอน

• EduDrama เป็นเหมือนการแสดงละครที่คุณครูจะเล่นใหญ่ โอเวอร์แอ็กติ้งแบบน่ารักๆ เพื่อให้เด็กๆ สนุกไปกับการเรียน

• สอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีคุณครูที่เป็น Native English Speaker ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษา
อังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

• เหมาะสำหรับเด็กวัย 6 เดือน – 6 ขวบ

• เปิดที่ชั้น 2 Bambini Villa ซอยอรรถกวี 1 สุขุมวิท 26

• สอบถามข้อมูล โทร. 06–3924–6542 หรือ www.juliagabriel.co.th

BABY SENSORY

• เสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 8 ปี

• กระตุ้นพัฒนาการทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่งผลให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะ เข้าใจ และ
นำไปใช้ได้

• ออกแบบกิจกรรมมาให้เด็กๆ ได้มองดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น มือสัมผัส ลิ้นชิมรสอย่างเต็มที่ โดยมี
ธีมในแต่ละสัปดาห์เป็นตัวดำเนินเรื่องราวให้ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้

• มี 4 สาขาทั่วประเทศ

• สอบถามข้อมูล โทร. 0–2508–0179, 09–4493–9918 หรือ FB: BabySensory Thailand

PHONICS 1ST

• เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์สำหรับเด็กวัย 2 – 12 ปี โดยมีรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการนำ Interactive TouchScreen มาใช้ในทุกชั้นเรียน พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก

• ใช้หลักสูตร Jolly Phonics ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากประเทศอังกฤษมาปรับให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนของเด็กไทย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พื้นฐานการออกเสียงต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียง ฝึกการผสมคำและการอ่านออกเสียงอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งวาง
รากฐานด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

• โดยคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนโฟนิกส์สำหรับเด็กโดยเฉพาะ

• เปิดอยู่ที่ชั้น 3 พาราไดซ์พาร์ค

• สอบถามข้อมูล โทร. 0–2047–0404 หรือ http://phonics1st.com

POWER KIDS GYM

• ยิมสำหรับเด็กตั้งแต่วัย 4 เดือน – 10 ปี เด็กๆ จะได้พัฒนากล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ที่เหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อกระตุ้นความคิดและความรู้สึกของเด็กผ่านเครื่องออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งร่างกายที่กระฉับกระเฉงจะส่งผลถึงจิตใจและยังช่วยพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น

• อยู่ที่ชั้น B อินเด็กซ์ ลีฟวิ่งมอลล์ บางนา-ตราด

• สอบถามข้อมูล โทร. 08–3138–3883 หรือ thailand.powerkidsgym.com

ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก JAPAN KODOMO CENTER

สถานที่เสริมพัฒนาการเด็ก

• ศูนย์เสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กโปรแกรมภาษาญี่ปุ่น Japanese Language School Bangkok

• พัฒนาทักษะการเข้าสังคมและพื้นฐานด้านอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็กในวัยต่างๆ พร้อมซึมซับวัฒนธรรมและปลูกฝังมารยาทแบบเด็กญี่ปุ่นผ่านสื่อการสอนและกิจกรรมอย่างเพลงโดยคุณครูชาว
ญี่ปุ่น

• เปิดรับนักเรียนอายุ 1 – 12 ปี เรียนพร้อมกับเพื่อนอายุเท่าๆ กัน เป็นห้องเรียนที่จะได้ทั้งเล่นและเรียนรู้อย่างสนุกสนานร่าเริง

• โดยคุณครูจะให้ความสำคัญกับนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้เด็กซึมซับถึงความคิดแบบญี่ปุ่น

• ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 Rain Hill สุขุมวิท 47

• สอบถามข้อมูล โทร. 0–2261–7429 หรือ FB: ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น สำหรับเด็ก Japan Kodomo Center

KIDO EDUCARE CENTER

• ถือว่าการเล่นและการเรียนรู้เป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ โดยเน้นว่าการพัฒนาสมองและรากฐานการเรียนรู้ของคนเรานั้น 80% เกิดขึ้นในช่วงแรกเกิดจนถึงวัย 6 ขวบ จึงเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นอย่างเต็มที่ แล้วแทรกการเรียนผ่านหลักสูตรพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้จากสหรัฐอเมริกา

• โดยมีคอร์สอย่าง Daycare ที่เปิดบริการตามความต้องการของครอบครัวทุกวันจันทร์-ศุกร์ เป็นเนิร์สเซอรี่ มี Preschool สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล มีกิจกรรมปิดเทอมแบบไป-กลับ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถจัดวันเรียนเองได้ตามการเปิด-ปิดเทอมของลูก และยังมี Weekend กับ After School ที่ช่วยดูแลลูกแทนคุณพ่อคุณแม่

• มี 23 สาขาทั่วประเทศ

• สอบถามข้อมูล โทร. 09–5364–1986 หรือ http://www.kidothailand.com

THE LITTLE GYM

สถานที่เสริมพัฒนาการเด็ก

• ใช้หลักสูตรของ The Little Gym สหรัฐอเมริกา ในการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านร่างกาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาความพร้อมทางด้านจิตใจ สำหรับเด็กวัย 4 เดือนถึง 12 ปี

• มีการใช้อุปกรณ์ยิมนาสติกที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ภายใต้บรรยากาศและสภาวะแวดล้อมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

• เริ่มตั้งแต่ ‘บักส์’ กิจกรรมที่คิดค้นขึ้นมาสำหรับเด็กในวัยกำลังหัดเดิน ‘เบิร์ด’ ช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัวมากขึ้น ‘บีดส์’ เสริมให้เด็กได้เปิดโลกจินตนาการด้วยการเลียนแบบท่าเคลื่อนไหวของสัตว์อย่างสนุกสนาน

• ‘ฟันนี่บักส์’ เด็กจะได้ลองทำกิจกรรมที่เน้นพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิต ‘จิกเกิ้ลวอร์มส์’ ฝึกทักษะยิมนาสติกที่มีความเข้มข้นมากขึ้น และ ‘ฟลิปแอนด์ฮอตช็อต’ ที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจพื้นฐานการเคลื่อนไหวและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที่มั่นคงอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

• มี 3 สาขาในกรุงเทพฯ ที่ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ทองหล่อ 2 และเซ็นทรัล พระราม 3

• สอบถามข้อมูล โทร. 0–2664–8994-5 หรือ https://www.thelittlegymbkk.com


ติดตามอีกหลากหลายโรงเรียนได้ในนิตยสาร HELLO! Education 2020 วางแผงเดือนมีนาคม 2563

โปรโมชั่นพิเศษ สามารถสังซื้อนิตยสารได้ที่ shop.burdathailand.com หรือโทร. 084-0795678, 084-0765678 พร้อมเงื่อนไขพิเศษ บริการจัดส่งฟรีถึงบ้าน!!!

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.