Home > Education > 3 วิธีคิดใหม่ เปลี่ยนแปลงวิถีการเรียนการสอนออนไลน์เสียใหม่ ต้อนรับปี 2022

 การที่เด็กยุคนี้ต้องเรียนออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ด้วยบรรยากาศภายในบ้านที่ทำให้เด็กวอกแวกง่าย และการดึงความสนใจให้เด็กอยู่กับบทเรียนนานที่สุด เราได้รวบรวม 3 วิธีคิดใหม่มาให้ผู้อ่าน HELLO!Education ทราบ เพื่อรับมือกับเทรนด์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอีกในปีการศึกษา 2022 นี้

ย่อยบทเรียนออนไลน์

จากผลการวิจัยล่าสุดที่ทำขึ้นระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่าควรปรับทิศทางการสอนออนไลน์ในปี 2022 ของหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล ควรให้การเรียนการสอนออนไลน์เป็นเพียงแค่เครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่ครูสามารถปรับจูนให้เข้ากับหลักสูตรได้ 

การย่อยบทเรียนออนไลน์ให้นักเรียนเรียนรู้ง่าย เป็นกุญแจสำคัญในการสอนออนไลน์ของครู หรือผู้ปกครองที่ต้องอยู่ข้างๆลูกใหนการเรียนออนไลน์ เพื่อช่วยให้ครูสามารถตัดสินใจว่าจะปรับเปลี่ยนการสอนอย่างไรให้เด็กเข้าใจได้มากที่สุด 

Photo:pixabay

เพิ่มศักยภาพให้กับห้องเรียนออนไลน์

งานวิจัยใหม่ให้คำอธิบายใหม่ๆว่า ใช่ว่าการที่คุณสอนใคร หรือแม้กระทั่งการที่คุณสอนอะไร ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการเรียนออนไลน์ได้ไม่เท่ากับการที่คุณสอนอย่างไร ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคุณครูที่มีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสอนอยู่แล้ว จะสามารถสอนเด็กให้เข้าใจบทเรียนทางออนไลน์เป็นผลสำเร็จ 

การออกแบบชั้นเรียนออนไลน์ในปี 2022 จึงต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็นเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ครูและนักเรียนควรใช้ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ บทเรียนดิจิทัลที่มีคุณภาพ แอพพลิเคชั่นแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ซึ่งไม่ว่าครูจะสอนเด็กก็กลุ่มไหนก็จะไม่มีใครถูกทิ้งอยู่ข้างหลังอย่างแน่นอน 

Photo: pexels.com

หาวิธีประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์แบบใหม่

การศึกษาในสวีเดนแนะนำว่า ควรใช้คอมพิวเตอร์ในการประเมินผลการเรียนออนไลน์ เพื่อให้ปราศจากความลำเอียงในการให้เกรด และครูเองก็จะได้ทราบว่าควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนออนไลน์ในปี 2022 อย่างไร เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น

HELLO! Education เชื่อว่าข้อแนะนำทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองและครู เพื่อปรับปรุงการเรียนออนไลน์ซึ่งเป็น new normal ที่เราต้องมีรูปแบบชีวิตใหม่แบบนี้ไปอีกนาน   

ที่มา : techlearning.com       

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.