Home > Education > 4 แนวคิดฝึกลูกรับมือกับ ‘ความเสียใจ’ เมื่อต้องสูญเสียคนที่รัก

เพราะไม่ใช่แค่เรื่องของความฉลาดทางปัญญาเท่านั้นที่ครูอาจารย์และพ่อแม่ต้องช่วยกันปลูกฝัง หากแต่ความฉลาดทางอารมณ์นับวันยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาได้ HELLO! Education วันนี้จึงขอมาแนะนำ 4 แนวคิดเพื่อให้ คุณพ่อคุณแม่มีวิธีสอนลูกๆ ให้รู้จัก และ รับมือกับความสูญเสีย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเด็กแต่ละช่วงวัยนั้นมีการรับรู้ ความคิดความเข้าใจที่แตกต่างกันไป 

คุณพ่อคุณแม่มีวิธีสอนลูกๆ ให้รู้จัก
Cr. Bruno Nascimento from Unsplash

-เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ยังไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่า ตาย ความคิดเกี่ยวข้องกับความตายในวัยนี้เป็นเพียงการหายไปเท่านั้น

-เด็กวัยอนุบาล (2-6 ปี) เด็กส่วนใหญ่คิดว่าความตายเป็นภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราว ไม่เข้าใจว่าตายแล้วจะไม่ฟื้น ไม่เข้าใจว่าทำไมคนเราต้องตาย และไม่เข้าใจว่าเกิดขึ้นกับทุกคน เด็กวัยนี้กลัวถูกแยกจากพ่อแม่ หรือกลัวว่าคนสำคัญจะตายแล้วทิ้งไป

-เด็กวัยประถม (7-12 ปี) เด็กในวัยนี้จะเข้าใจได้ว่าความตายคือการไม่กลับมาอีก และค่อยๆพัฒนาความเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งต้องล้มหายตายจากในวันหนึ่ง 

-เด็กวัยรุ่น (อายุ 12 ปีขึ้นไป) วัยรุ่นจะเข้าใจความตายได้ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ เห็นถึงธรรมชาติของคนที่เปราะบางต่อความตาย และอาจเริ่มคิดเกี่ยวกับความหมายของชีวิต

คุณพ่อคุณแม่มีวิธีสอนลูกๆ ให้รู้จัก
Cr. Jordan Whitt from Unsplash

ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่จะต้องสอนให้ลูกเข้าในเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียหรือความตายนั้น อาจนำ 4 แนวคิดนี้มาเป็นแกนหลักในการอธิบายได้ 

1. Irreversibility ความตายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถย้อนคืนหรือฟื้นมาเหมือนเดิมได้ สำหรับบางครอบครัวที่อาจจะอธิบายลูกที่ยังเล็กว่าคุณตาหรือคุณยายหลับไปไม่ตื่นนั้นอาจต้องระมัดระวัง เพราะลูกอาจเข้าใจผิดหรือกลัวว่าการนอนไปนานๆจะทำให้ไม่สามารถตื่นขึ้นมาอีกได้ 

2. Finality/ Non-functionality ความตายเป็นวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งการใช้ชีวิตและการทำงานต่างๆจะสิ้นสุดลงอย่างถาวร ต่างจากของเล่น ของใช้ ซึ่งเมื่อผุพังเรายังอาจซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้

3. Inevitability/ Universality ความตายเป็นเรื่องสากล เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อเกิดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือบุคคลต่างๆที่เห็นในข่าว คุณพ่อคุณแม่อาจใช้โอกาสนี้ในการอธิบายลูกไปในตัวเพื่อให้รู้สึกว่าเรื่องนี้นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงได้และไม่ใช่เรื่องต้องห้าม 

4. Causality ความตายมีสาเหตุการก่อให้เกิดและที่มาที่ไปเสมอ เมื่อเกิดการสูญเสียขึ้นคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่แสดงท่าทีปกปิดที่ทำให้ลูกเกิดความขับข้องใจเพราะเด็กจะยิ่งเกิดความสงสัย และคิดว่าตัวเองอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ใหญ่เป็นเช่นนั้น จึงควรอธิบายในสิ่งที่ลูกพอจะรับรู้ได้ให้เขาได้ฟังด้วย 

สิ่งสำคัญคือการสอนให้ลูกเข้าใจตามความจริง ผู้ใหญ่ต้องให้โอกาสเด็กตั้งคำถามและพูดคุยได้ และควรตอบคำถามอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา และใช้คำง่ายๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของเด็กนั่นเอง

Cr. ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย  (story.motherhood.co.th)

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.