Home > Education > ส่องเทรนด์ 5 อาชีพสายเทคโนโลยีที่โลกต้องการในอนาคต

การที่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฟื่องฟูมากขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เกินจริงอีกต่อไปแล้ว เห็นได้จากพัฒนาหุ่นยนต์ AI นักศึกษาคนแรก หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสมาร์ทโฟน เรียกได้ว่าในอนาคตอาชีพทางสายเทคโนโลยีจะมีความต้องการสูงมากจากการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไป สำหรับพ่อแม่หรือน้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจอาชีพสายเทคโนโลยี HELLO! Education จะพาไปส่องเทรนด์ว่า 5 อาชีพสายเทคโนโลยี ที่โลกต้องการในอนาคต มีอาชีพอะไรกันบ้าง

Credit : Possessed Photography from Unsplash

อันดับที่ 1  Artificial Intelligence Engineer/Machine Learning Engineer (วิศวกร AI / วิศวกรเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นไปยังสาขาเทคโนโลยีเกิดใหม่อย่างระบบอัตโนมัติเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้อาชีพวิศวกรเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมและออกแบบปัญญาประดิษฐ์และวิศวกรเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร กำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงและยังเป็นงานด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในอนาคตด้วย

วิศวกร AI มีหน้าที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อฝึกหุ่นยนต์ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ และการจดจำใบหน้า อาชีพทั้งสองนี้ยังร่วมกันพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในกลุ่มของ IoT อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (ส่ิงของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยฝังซอฟต์แวร์เข้าไป) และ AIoT ปัญญาประดิษฐ์สรรพสิ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย: 146,085 ดอลลาร์สหรัฐฯ

การเติบโตของงาน: 2015-18 : 344% (เร็วกว่าค่าเฉลี่ยมาก)

สาขาแนะนำ: Artificial Intelligence and Machine Learning, Computer Science, Data Science 

Credit : Thisisengineering Raeng from Unsplash

อันดับ 2 Data Scientist (นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล)

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพที่เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ยุคปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต โดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีหน้าที่จัดการ เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และบางครั้งยังต้องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ตามการรายงานสถิติของ The U.S. Bureau of Labor Statistics คาดว่าในปี 2028 งานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะเติบโตขึ้น 16% (เร็วกว่าค่าเฉลี่ยมาก)  โดยการเติบโตนี้ส่วนใหญ่มาจากองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในวงการเทคโนโลยีซึ่งต้องการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 100,560 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

การเติบโตของงานปี 2018-2028 : 16% (เร็วกว่าค่าเฉลี่ย)

สาขาแนะนำ: Data Science และ  Computer Science สามารถทำกิจกรรม BootCamp เพื่อเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ

Credit : Thisisengineering Raeng from Unsplash

อันดับ 3 Information Security Analyst (นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูล)

ในโลกธุรกิจที่ห้อมล้อมไปด้วยข้อมูลดิจิตัลและคอมพิวเตอร์นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัย นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูลจึงเป็นอีกอาชีพที่สำคัญมากๆ ในสายดิจิตัล โดยจะทำหน้าที่เป็นแนวหน้าปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 2018: 98,350 ดอลลาร์สหรัฐฯ

การเติบโตของงานปี 2018-2028 : 32% 

สาขาวิชาแนะนำ: สาขา Computer Science และ Programming  

Credit : Christopher Gower from Unsplash

อันดับ 4 Software Engineer (วิศวกรซอฟต์แวร์)

เกือบทุกอุสาหกรรมในโลกนี้จะต้องอาศัยการใช้ซอฟแวร์  ดังนั้นในแต่ละบริษัทจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์โดยตรง และอาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์จึงตอบโจทย์และเป็นที่ต้องการมาก

วิศวกรซอฟต์แวร์ มีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรืออินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ที่ทุกคนใช้ในสมาร์ทโฟน

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 105,590 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

การเติบโตของงาน ปี 2018-2028 : 21% (เร็วกว่าค่าเฉลี่ยมาก)

สาขาวิชาแนะนำ:  Software Engineering และ Computer Science

Credit : Thisisengineering Raeng from Unsplash

อันดับ 5 Computer Research Scientist (นักวิทยาศาสตร์การวิจัยคอมพิวเตอร์)

นักวิทยาศาสตร์การวิจัยคอมพิวเตอร์ เป็นอีกหนึ่งอาชีพด้านเทคโนโลยีที่ทำกำไรได้ดีมาก ทำหน้าที่อยู่ระดับแนวหน้าของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยจะทำการวิจัยและค้นหาวิธีใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ก้าวหน้า

ฐานเงินเดือนเฉลี่ย : 118,370  ดอลลาร์สหรัฐฯ 

การเติบโตของงาน ปี 2018-2028 : 16% 

สาขาวิชาแนะนำ: Computer Science และ Information Systems

Source : https://careerkarma.com/

Image credit : Unsplash

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.