Home > Education > เรียนต่อต่างประเทศ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เรียนต่อต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งความฝัน ของนักเรียนหลาย ๆ คน ที่คาดหวัง จะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ ที่น่าตื่นเต้นต่างแดน ก่อนที่เราจะเดินทางไปได้นั้น มีสิ่งสำคัญ ที่ทุกคนต้องเตรียมก็คือ “เอกสารที่จำเป็น” ซึ่งหากเราขาดเอกสารใดเอกสารหนึ่งไป ก็อาจจะทำให้เราหมดสิทธิ์ บินไปเรียนต่ออย่างน่าเสียดาย HELLO! จึงรวบรวมรายการ เอกสารสำคัญระดับพื้นฐาน ที่คุณต้องมี เมื่อต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่หนังสือเดินทาง และวีซ่า ไปจนถึงหลักฐานยืนยัน การศึกษา และเอกสารทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารตามรายการนี้ เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณเดินทางไปเรียนต่อ อย่างราบรื่น ไร้กังวล

สำหรับเอกสารที่แนะนำ ในวันนี้ เป็นเเอกสารที่ใช้เป็นพื้นฐาน ซึ่งในแต่ละประเทศ หรือแต่ละโรงเรียน รวมไปถึงมหาวิทยาลัย อาจมีการขอเอกสาร ที่แตกต่างกันออกไป นักเรียน และนักศึกษาจึงควรติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม จากประกาศ อย่างเป็นทางการของโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

เรียนต่อต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เป็นหลักสูตรระยะสั้น ที่แต่ละโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย จัดขึ้นมา จึงมักจะใช้เอกสารไม่มากเท่าไหร่นัก สำหรับใครที่วางแผน จะบินไปเรียนต่างประเทศ ในหลักสูตรนี้ ควรมีเอกสารพื้นฐานดังนี้

1. สำเนาพาสปอร์ต

2. ใบสมัครเรียน ของสถาบันที่ต้องการเรียน (กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน)

3. ผลคะแนนสอบ ภาษาอังกฤษ ตามที่สถาบันกำหนด (ถ้ามี)

4. เอกสารรับรองสถานะทางการเงิน (เฉพาะประเทศอเมริกา)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรนี้ เป็นอีกหนึ่งความท้าทาย ที่หลายคนสนใจ โดยการเรียนหลักสูตรนี้ เป็นการเรียนสายวิชาชีพ ในต่างประเทศ มีลักษณะคล้ายกับ ปวช. หรือ ปวส.ในประเทศไทย ผู้เรียนควรจบการศึกษาขั้นต่ำ ในระดับ ม.5 ขึ้นไป และมีผลสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษา ของหลักสูตร ที่สมัครเรียน สำหรับการสมัครเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตร มีเอกสารพื้นฐาน ที่ต้องใช้สมัครเรียนมีดังนี้

1. สำเนาพาสปอร์ต

2. ใบสมัครเรียน ของสถาบันที่ต้องการเรียน (กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน)

3. ผลคะแนนสอบ ภาษาอังกฤษ ตามที่สถาบันกำหนด (ถ้ามี)

4. เอกสารรับรองสถานะทางการเงิน (เฉพาะประเทศอเมริกา)

5. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ

6. ประวัติส่วนตัว (CV) ใช้เฉพาะบางหลักสูตร

7. เอกสารแสดงผลงานที่มี หรือ Portfolio (ถ้ามี)

เรียนต่อต่างประเทศ

หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท

การ เรียนต่อต่างประเทศ หลักสูตรปริญญา ที่หลายคนใฝ่ฝัน ซึ่งเป็นหลักสูตร ที่คล้ายกับการศึกษาภายในประเทศไทยของเราเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การเรียนต่อปริญญาตรี และโทที่ต่างประเทศนั้น มีเอกสารที่ใช้สมัครเรียนค่อนข้างมากกว่าหลักสูตรอื่น ๆ และเกณฑ์ในการรับเข้าเรียน และเอกสารที่ใช้ ก็แตกต่างกันไป ตามแต่หลักสูตรและมหาวิทยาลัย หากผู้สมัคร ขาดเอกสารใด เอกสารหนึ่งไป ในวันสมัคร (โดยเฉพาะผลสอบทางภาษา เช่น GMAT และ TOEFL) อาจถูกตัดสิทธิ์ ในการพิจารณาใบสมัครได้ เราจึงควรวางแผน เตรียมตัวให้ดีเสียก่อน โดยเอกสารพื้นฐานที่ต้องใช้ในการสมัครก็มีรายละเอียดดังนี้

1. สำเนาพาสปอร์ต

2. ใบสมัครเรียน ของสถาบันที่ต้องการเรียน (กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน)

3. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามที่สถาบันกำหนด (ถ้ามี)

4. เอกสารรับรอง สถานะทางการเงิน (เฉพาะประเทศอเมริกา)

5. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ

6. ประวัติส่วนตัว (CV) ใช้เฉพาะบางหลักสูตร

7. เอกสารแสดงผลงานที่มี หรือ Portfolio (ถ้ามี)

8. จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)

9. จดหมายรับรอง จากอาจารย์ หรือหัวหน้างาน (Recommendation Letter)

อ่านเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับราชวงศ์ ทั้งไทย และ ต่างประเทศ เซเลบริตี้ ข่าวสารใหม่ ๆ และ เรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่น สุขภาพ และความงามได้ที่ Hello!

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.