Home > Education > ‘BASIS INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK’ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาแบบ New Normal อันสมบูรณ์แบบ

เรือนไทยหลังใหญ่ในกลุ่มอาคารโมเดิร์น เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่โดดเด่นแต่แรกเห็นเมื่อ HELLO! ได้มาเยือน โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ (BASIS INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK) เป็นโรงเรียนแห่งที่ 35 ในเครือข่ายโรงเรียนหลักสูตรเบซิส จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมุ่งเน้น ‘การเรียนรู้สูงสุดในระดับสากล’ จนเป็นหนึ่งในเครือข่ายการศึกษาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในสหรัฐฯ และนานาชาติ ด้วยผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกมากว่า 20 ปี

BASIS INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK

หลักสูตร BASIS นับเป็นสุดยอดแห่งการรวมองค์ความรู้ด้านวิชาการ การคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยผสมผสานแนวทางจากระบบการศึกษาชั้นนำของโลก เช่น สหรัฐฯ ฟินแลนด์ สิงคโปร์ เซี่ยงไฮ้ ฯลฯ จนนำมาซึ่งระบบการศึกษาที่ดีที่สุดโปรแกรมหนึ่งของโลก ทั้งยังวัดผลด้วย Advanced Placement Examinations (AP) หรือการสอบเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างยิ่งในระดับสากล 

สิ่งหนึ่งที่วิทยาเขต 39 แห่ง ภายใต้หลักสูตร BASIS ยึดถือเฉกเช่นเดียวกันทั่วโลกก็คือ ‘วัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ’ อันเกิดจาก 3 แกนหลัก ได้แก่ 1.หลักสูตรที่มุ่งให้ความรู้อย่างสูงสุดในระดับนานาชาติ 2.ครูผู้มีใจรักในวิชาชีพและเชื่อมั่นในการก้าวสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน 3.วัฒนธรรมการเรียนรู้อันเปี่ยมสุข ซึ่งให้คุณค่ากับความขยันและความกระตือรือร้น

‘Elizabeth Thies’ Founding Head of School

“โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างทักษะพื้นฐานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กเล็กตั้งแต่ Grade 4 ลงไป เราใช้การสอนแบบ Two – Teachers Model โดยให้แต่ละคลาสนำโดย ครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะรายวิชา (SET) และครูผู้เชี่ยวชาญด้านการพฤติกรรมการเรียนรู้ (LET)” Elizabeth Thies ในฐานะ Founding Head of School ให้ความกระจ่างถึงหลักสูตรอันเป็นเอกลักษณ์ของเบซิส ที่แข็งแกร่งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากความสามารถของทีมผู้สอนทั้งสองส่วน 

“ในปีแรกๆ เราเน้นปลูกฝังให้เด็กๆ สนุกและรักการเรียนรู้ จึงไม่ได้วางแผนเพียงแค่ ครูจะสอน ‘อะไร’ แต่ครูต้องสอน ‘อย่างไร’ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากที่สุด เราไม่ได้เป็นเพียงแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ แต่เราเป็นโรงเรียนเครือข่าย ที่ไม่เพียงแค่ยึดถือหลักสูตรจากสหรัฐฯ โดยตรง แต่ดิฉันและคณาจารย์ยังได้พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมร่วมกับ
ทีมหลักสูตรทางสหรัฐฯ สำหรับโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ เป็นการเฉพาะ ยกตัวอย่างที่หลายๆ ครั้ง ดิฉันพบว่าผู้ปกครองในไทยมักมองหาตัวช่วยนอกโรงเรียนอยู่เสมอ หลักสูตรของเราจึงมี Student Hours ที่พร้อมให้การช่วยเหลือนักเรียน ที่ติดขัดด้านการเรียน เช่น ปัญหาด้านภาษา ซึ่งเรายืนยันว่า โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ มีความพร้อมในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยที่นักเรียนไม่ต้องพึ่งพาติวเตอร์ภายนอก”

นอกจากนี้ Elizabeth ยังตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียน เติบโตบนรากฐานความเป็นไทย เชื่อมโยงก้าวไกลในสากล “สิ่งที่ฉันภูมิใจคือ เราเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ให้ความสำคัญกับภาษาและวัฒนธรรมไทย นักเรียนทุกชั้นต้องได้เรียนภาษาไทยสัปดาห์ละ 5 วัน แน่นอนว่าไม่ใช่การสอนแบบท่องจำ แต่เป็นการซึมซับผ่านกิจกรรมสนุกๆ เช่น ทำอาหาร สำรวจพรรณพืช แต่งบทกวี ฯลฯ เราต้องการให้พวกเขาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตนเองและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย แม้เป็นเด็กต่างชาติที่พ่อแม่มาทำงานในไทยระยะหนึ่ง แต่การเรียนรู้นี้ย่อมส่งผลดีต่อการมองโลกในอนาคตของเขาอย่างแน่นอน”

 “ดิฉันมั่นใจว่าครูและบุคลากรของเรามีชั่วโมงการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าที่ใด ไม่เพียงเนื้อหาที่เข้มข้นสำหรับกระบวนการสอนในรูปแบบของเบซิส แต่ยังรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับ New Normal” คุณครูใหญ่กล่าวถึงมาตรการเชิงรุกภายใต้สถานการณ์ COVID-19

“เรามีตารางทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นหรือพื้นผิวสระว่ายน้ำ ห้องสมุดที่หนังสือผ่านการฆ่าเชื้อ ห้องเรียนที่มีเจลแอลกอฮอล์ อ่างล้างมือที่ติดตั้งทั่วโรงเรียน รวมถึงการกำหนดระยะห่างระหว่างเข้าแถวด้วยแถบสีบนพื้น โชคดีที่เรามีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับ Social Distancing โดยนักเรียนตั้งแต่ Grade 4 ลงไป จะมีครูคอยดูแลให้เด็กๆ ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ก่อนวันเปิดเทอม โรงเรียนยังได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วม BOSS Camp (BASIS Organization Skills for Success) เพื่อแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรการควบคุมโรคแก่บุตรหลาน” 

สำหรับปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ พร้อมแล้วสำหรับการศึกษาในระดับชั้น Pre K ไปจนถึง Grade 6 ทั้งยังวางแผนขยายระดับชั้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึง Grade 12 โดยสิ่งสำคัญที่ Elizabeth มุ่งหวัง คือการให้นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมอันแตกต่าง “นี่คือผลลัพธ์ที่ควรจะเป็นของการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ดิฉันอยากเห็นพวกเขาเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยความเห็นอกเห็นใจ ไม่ใช่เพียงเพราะต้องการให้โลกนี้ดีขึ้นสำหรับตนเอง แต่ควรปรารถนาให้โลกนี้ดีขึ้นสำหรับผู้อื่นด้วย หากนักเรียนของเราเติบใหญ่ด้วยแนวคิดเช่นนี้ ดิฉันคิดว่าเราทำหน้าที่ได้สำเร็จแล้ว” 

สอมถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BASIS INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK Tel. 0–2415–0099 I

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.