Home > Education > Universities > Cal State และ Harvard ไม่รับผลคะแนน SAT และ ACT ในการสมัครเรียนอีกต่อไป

เป็นเรื่องน่ายินดีเมื่อ California State University และ Harvard University มหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ประกาศว่าไม่รับพิจารณาผลคะแนนสอบ SAT และ ACT ในการสมัครเข้าเรียน 

California State University จะกลายเป็นสถาบันอุดมศึกษาอีกแห่งในสหรัฐอเมริกา ที่เลือกที่จะไม่รับพิจารณาผลสอบ SAT และ ACT ในการสมัครเข้าเรียนอีกต่อไป ตามดำริของอธิการบดีโจเซฟ คาสโตร ประกาศว่า เขาไม่อยากให้การสมัครเรียน CSU เป็นเรื่องยากจนเกินไป โดยเจริญรอยตาม University of California ที่ประกาศไปก่อนล่วงหน้าติดๆ 

Photo: pexels.com

ขณะนี้มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามากกว่า 1,815 แห่ง เปลี่ยนนโยบายมาใช้ผลคะแนนสอบอื่นแทน เพื่อให้การสมัครเรียนมีความยุติธรรมมากกว่าเดิม และเพื่อให้สามารถรับผู้สมัครได้มากขึ้น ได้เด็กที่มีการเรียนดีขึ้น และได้เด็กที่มีความหลากหลายทางฐานะและเชื้อชาติมากขึ้น   

Harvard University มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ก็ออกมาประกาศเช่นกันว่า ในปีการศึกษานี้ยังคงเป็นทางเลือกของนักเรียนที่จะส่งผลคะแนนสอบ SAT และ ACT มา แต่ทางมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา และไม่ถือว่าเป็นการผิดกฏเกณฑ์แต่อย่างใดถ้านักเรียนจะไม่ส่งผลสอบดังกล่าวมา 

Photo:pexels.com

และทาง Harvard ก็ยังมีแผนที่จะยึดนโยบายนี้ต่อไปอีก 4 ปีการศึกษา 2022-2026  และประกาศว่าจะรับผลคะแนนสอบอื่น

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของสาเหตุการไม่รับพิจารณาคะแนน SAT และ ACT มาจากคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2011 ซึ่งผู้ปกครองจ่ายใต้โต๊ะให้กับที่ปรึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นจำนวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อช่วยลูกโกงข้อสอบเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยช้ันนำ และหลอกว่าเป็นนักกีฬาทั้งที่ไม่ใช่นักกีฬาเลย 

นี่คือความพยายามของสถาบันการศึกษา ที่ต้องการให้โอกาสนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีผิวสีหรือมาจากวัฒนธรรมอื่น และเป็นนักกีฬาจริงๆ นับเป็นก้าวใหม่สำหรับเด็กเก่งจากประเทศที่ด้อยโอกาสอื่นๆที่ดีทีเดียว  

ที่มา usnews.com; EdSource.com   

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.