Home > Education > 20 ปี Concordian International School โรงเรียนที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก

ช่วงเวลาที่ Concordian International School เปิดสอนนับตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้ สร้างเด็กที่เปี่ยมด้วยคุณภาพออกสู่สังคมไทยและสังคมโลกมาแล้วมากมาย ด้วยหลักสูตร International Baccalaureate หรือ IB กับแรงบันดาลใจของ ‘คุณวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์’ ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการโรงเรียน

‘คุณวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์’ ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการโรงเรียน

“ตอนที่ประเทศไทยเจอวิกฤติต้มยำกุ้งเมื่อ 20 กว่าปีก่อน ทำให้ดิฉันตระหนักว่า จริงๆ วิกฤติในโลกนี้ไม่ได้เกิดจากคนที่ไม่มีการศึกษา แต่มาจากคนที่มีการศึกษา ทำให้ดิฉันกลับมาคิดใคร่ครวญว่าคนที่มีการศึกษาดีแต่ไม่ได้คิดถึงผลกระทบทางลบโดยให้เหตุผลว่า ‘ใครๆ เขาก็ทำกัน’ คนเหล่านี้สามารถตัดสินใจทำอะไรที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสังคมในวงกว้างอย่างมีนัยยะ

“เด็กที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ และได้มีโอกาสเป็นผู้นำ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตั้งมั่นอยู่บนคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้อง

นักเรียนหลากระดับชั้นเรียนของ Concordian International School

“ดิฉันคิดว่าดิฉันไม่ได้สร้างโรงเรียนเพื่อจะมาสอนหนังสือเท่านั้น ดิฉันอยากจะสร้างโรงเรียนที่สอนคนดีให้เป็นคนเก่ง และสอนคนเก่งให้เป็นคนดี ให้เขายืนหยัดอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเข้มแข็ง เพราะถ้าไม่มีความดี ไม่มีความเมตตา หรือไม่มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น หรือทำสิ่งดีๆ แล้ว คุณอาจจะเอาความรู้ของคุณไปทำร้ายคนอื่นได้ ถ้าเราสามารถสอนนักเรียนของเราให้เป็นคนดีได้จริงๆ เขาก็น่าจะสร้างพลังและประโยชน์ให้กับสังคมได้ นี่คือแรงบันดาลใจของดิฉัน ดิฉันจึงไม่ได้เน้นว่าจะสร้างโรงเรียนใหญ่ เราก็รับนักเรียนตามที่เราคิดว่าจะสามารถดูแลเขาได้เต็มที่จริงๆ

“ไม่มีเด็กคนไหนอยากจะเป็นเด็กไม่ดี ถ้าคุณเจอเด็กไม่ส่งการบ้านหรือไม่ส่งงาน หรือชอบสร้างปัญหา คุณลองไปศึกษาลึกๆ ถึงจะรู้ว่าเขาอาจจะมีความทุกข์เรื่องอื่นๆ หรือมีปัญหาครอบครัว เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าไม่สำคัญ แต่สำหรับเขาสำคัญมาก สิ่งที่โรงเรียนทำได้คือคุณครูต้องให้ความเข้าใจในเรื่องนี้แก่เด็กว่า ถ้าเขาไม่ส่งการบ้านอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับนักเรียนหรือกับทางบ้าน ให้พยายามค้นหาสาเหตุ เข้าใจ และให้โอกาสเขา แต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยมาก โรงเรียนก็มีฝ่ายแนะแนวดูแลและช่วยแก้ปัญหาอย่างใกล้ขิด แต่โรงเรียนจะไม่เคยคิดว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กไม่ดี

การแสดง Ribbon Dance จากนักเรียนเกรด 3 ได้รับคัดเลือก เพื่อแสดงในงานประชุมประจำปีขององค์กร IB นานาชาติด้วย

“เพราะตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ทำโรงเรียนมา ดิฉันไม่เคยเจอเด็กไม่ดี โรงเรียนสามารถช่วยได้ เราเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ดิฉันคิดว่าเราโชคดีที่คุณครูส่วนใหญ่ของเราทำงานกับเรายาวนาน ทำให้เขาเข้าใจวัฒนธรรมและเข้าใจปัญหาต่างๆ ของเด็กในระยะยาวด้วย

“โรงเรียนจะต้องไม่ตัดสินเด็กที่ความสามารถในการเรียนเพียงอย่างเดียว ที่คอนคอร์เดียนเราจะดูว่า จุดเด่นของนักเรียนคืออะไร เพราะสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากการศึกษาก็คือ character หรือตัวตนของเขา เด็กบางคนไม่รู้ตัวเองว่าโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไรดี แค่รู้ว่าอยากจะทำเรื่องดีๆ ให้โลกนี้เท่านั้น เราก็สามารถชี้แนะได้ว่า แล้วอะไรละที่คุณทำได้ดีและมีความสุข โดยที่ในความสุขทุกเรื่องของคุณ คุณสามารถทำสิ่งดีๆ ได้”

เสริมสร้าง Good Education

ในโลกการศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรหลากหลายรูปแบบมากเหลือเกิน การเลือกเรียนหลักสูตรอะไร จึงเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้ เพราะลูกจะต้องเรียนหลักสูตรนั้นเป็นเวลาหลายปี เช่นนั้นแล้วหลักสูตรอะไรเล่าที่จะเป็น Good Education ได้ คุณวรรณีบอกกับเราว่า 

“ดิฉันคิดว่าทุกหลักสูตรมีดีของมันเองอยู่แล้ว แล้วก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยส่วนตัวดิฉันชอบหลักสูตร IB มากที่สุด เพราะ IB เน้นการเรียนรู้ผ่านกาารทำโปรเจคท์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมจะมีการเรียนรู้ผ่านการทำโปรเจคท์ 6 หมวดต่อปีการศึกษา จนถึงระดับมัธยมก็ยังมีการทำโปรเจคท์ต่างๆ ในแต่ละรายวิชา การเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้จะเน้นสอนให้เด็กรู้จักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์วิจัยข้อมูลและมีวิจารณญาณที่ถูกต้อง เพราะปัจจุบันนี้ข้อมูลหลั่งใหลท่วมท้น ทั้งถูกและผิด ทั้งจริงและไม่จริง เขาจะวิเคราะห์เป็นไหม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงในสถานการณ์และจังหวะเวลาอย่างถูกต้อง 

“การศึกษาก็ต้องพัฒนาไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรถาวร ดิฉันคิดว่า Good Education จริงๆ แล้วนั้นนอกเหนือจากหลักสูตร การสร้างประสบการณ์ชีวิตก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมาก หมายความว่าการที่เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองและมีประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยการถ่ายทอดจากคนรอบข้างหรือแม้แต่ผู้ปกครอง รวมทั้งที่โรงเรียนก็ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น นี่คือองค์ประกอบการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่ง”

คุณวรรณี กําลังพูดคุยเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน Senior

ระหว่างที่เรากำลังนั่งอยู่ในห้องๆ หนึ่ง ซึ่งถ้าไม่ดูป้ายชื่ออาจนึกว่าเป็นห้องสมุด ทว่าเป็นห้องที่มีหนังสือที่ให้ความรู้ทั่วไปหลากหลายแขนง แต่ไม่ใช่หนังสือวิชาการ รอให้นักเรียนชั้น Grade 11 และ Grade 12 มานั่งอ่าน หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่ต้องการ ขณะนั้นเองมีเด็กกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาพอดี คุณวรรณีคุยกับเด็กอย่างเป็นกันเอง เพราะเธอรู้จักเด็กทุกคนและความฝันของพวกเขา  

4 ข้อที่ทำให้ Concordian แตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติอื่นๆ     

‘นายลอว์ร้องท์ เกอชมานน์’ บัณฑิต Biomedical ผู้ซึ่งอยู่ในแวดวงการศึกษามาเป็นเวลากว่า 16 ปี โดยเริ่มจากการเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเป็น Head of School ได้บอกเราว่า Concordian International School แตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติที่มีมากมายในไทยอยู่ 4 ข้อด้วยกัน 

นายลอว์ร้องท์ เกอชมานน์ Head of School

“ข้อ 1 คือนักเรียนของเราส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เข้าเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล และอยู่จนจบ Grade 12 เราจึงรู้จักพวกเขาดี ข้อ 2 Immersion Programme ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตาม นักเรียนจะเรียนครึ่งวันเป็นภาษาอังกฤษ อีกครึ่งวันเป็นภาษาจีน และเรียนภาษาไทยทุกวัน ดังนั้นเด็กจะได้ถึง 3 ภาษา นั่นคือภาษาไทย อังกฤษและจีน ทำให้มีแต้มต่อในการเผชิญโลกกว้าง ข้อ 3 เรามีนักเรียนประมาณ 1,000 คน และมีครูเต็มเวลามากถึง 230 คน และผู้ช่วยครูอีก 35-40 คน เท่ากับว่าครู 1 คนสามารถดูแลนักเรียน 4 คนได้เป็นอย่างดี และข้อสุดท้าย ในหลักสูตร IB ที่เราใช้ยังมี IB Learner Profile ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนหลักสูตร IB ที่เน้นนักเรียนเป็นหลัก เพื่อให้พวกเขามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รู้ว่าจะสื่อสารอย่างไร จะวางตัวอย่างไรในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้ว่าจะเป็นผู้นำอย่างไร มองโลกในแง่มุมที่ต่างออกไป” 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยให้นักเรียนเรียนสนุกขึ้น 

นักเรียนให้ความสนใจ เเละตั้งใจฟังมิสเตอร์ลอว์ร้องท์สอนคณิตศาสตร์

Concordian International School เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้น Pre-K จนถึง Grade 12 หรือที่เรียกว่า Full IB World School พร้อมด้วยสถานที่ส่งเสริมหลักสูตรหลากหลายได้แก่ สระว่ายน้ำขนาด 25 เมตรและขนาด 50 เมตร พร้อมทั้งสระสำหรับเด็กเล็ก ลู่วิ่ง 100 เมตร สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน สนามสคอวทช์ 4 สนาม สนามเทนนิส 2 สนาม โรงยิม 3 แห่ง โต๊ะปิงปอง 10 โต๊ะ ห้อง Design Technology ห้องวงดนตรีไทย ห้องโยคะและสตูดิโอเต้นรำ อีกทั้งยังมีโรงละครขนาด 250 ที่นั่งและขนาด 500 ที่นั่ง รวมทั้งแปลงพืชผักสวนครัวและผักสลัดที่นักเรียนปลูกเอง 

ด้วยสถานที่ประกอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่เป็นกิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมสันทนาการเหล่านี้ รวมเป็น Sport Complex ที่ครบครัน นายลอว์ร้องท์บอกเราว่า 

นักเรียนของคอนคอร์เดียนได้รับการปลูกฝังให้รู้จักมีน้ำใจนักกีฬา

“หลักสูตร IB เป็นหลักสูตรที่สนุกมาก โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กค้นคว้าหาความรู้ และทุกอย่างที่เราสอนเขาจะต้องมีความเชื่อมโยงกับชีวิตของนักเรียนเอง ยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนเรียนสูตรเลข มันจะไม่มีประโยชน์สำหรับเด็กเลย ถ้าเขาจะเรียนแต่บัญชีหรือการสร้างกราฟแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และแน่นอนว่าเมื่อนักเรียนเรียนหนัก เด็กก็อยากเล่นกีฬา อยากสนุกสนาน การที่คุณเล่นกีฬาไม่ใช่แค่การสร้างทีมกีฬา แต่เป็นการสร้างทีมเวิร์ค ให้พวกเขารู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักชนะบางครั้ง ชนะอย่างถ่อมตัว และรู้จักแพ้ และเรียนรู้จากมัน

“เรามักจะบอกนักเรียนของเราเสมอว่า เธอต้องมี passion (ความกระตือรือร้นหรือแรงผลักดันที่จะทำสิ่งที่ชอบหรืออยากให้สำเร็จ) และเธอต้องบอกครูว่า passion ของเธอคืออะไร เพื่อเราจะได้พัฒนา passion ของเธอ เพราะที่สุดแล้วเด็กจะเรียนรู้ได้ดีก็ต่อเมื่อพวกเขาชอบสิ่งที่เขาเรียน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกีฬา ศิลปะ ละคร ร้องเพลง ทั้งหมดนี้สามารถทำควบคู่ไปกับการเรียนที่ดีได้”

เจ้าของนิยาม ‘Good School’ 

โรงเรียนที่ดีคืออะไร เราให้คุณวรรณีและนายลอว์ร้องท์ตอบคำถามนี้ ในฐานะผู้คร่ำหวอดในแวดวงการศึกษานานาชาติในไทย และทั้งคู่ก็ให้คำตอบที่น่าสนใจมากแก่เรา โดยคุณวรรณีบอกว่า 

“ตอนที่ดิฉันเป็นนักเรียน ดิฉันเคยอยู่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั้งในไทย ในสิงคโปร์และในอเมริกา ทั้งโรงเรียนใหญ่ หรือแม้กระทั่ง โรงเรียนเล็กที่ตั้งอยู่ในภูเขาเล็กๆ ที่อเมริกา สิ่งนี้ทำให้ดิฉันคิดว่า ‘Good School’ หรือโรงเรียนที่ดี ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งปลูกสร้าง หรือหลักสูตรแต่เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจของคนทั้งองค์กรที่อยากจะพัฒนาเด็กๆ ของเราทั้งในด้านวิชาการและการเสริมสร้างคาแรคเตอร์ของเด็ก ในโลกนี้ที่ไหนที่มีอินเตอร์เน็ทที่นั่นมีความรู้ โรงเรียนจะอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งก็ได้ ไม่มีอุปกรณ์เลยก็ได้ แต่ถ้ามีครูที่ใฝ่หาความรู้มาให้เด็ก มีความมุ่งมั่นที่จะให้การเรียนรู้และเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก ครูไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุด แต่มีความตั้งใจพยายามที่จะนำสิ่งดีๆ มาสู่ชีวิตลูกศิษย์ สามารถยอมรับกับลูกศิษย์ได้ว่าบางเรื่องครูก็ไม่รู้ เรามาเรียนรู้ด้วยกัน เพื่อจะได้พัฒนาไปพร้อมกัน นั่นคือความหมายหนึ่งของ Good Education หรือการศึกษาที่ดี ดังนั้น Good School หรือโรงเรียนที่ดีจึงต้องมีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ เพราะถ้าโรงเรียนไม่เปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วไปพร้อมกับโลก คนที่ขาดทุนก็คือเด็กและสังคม”

สำหรับนายลอว์ร้องท์ก็บอกว่า “ผมภูมิใจที่ได้เห็นเด็กคอนคอร์เดียนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ดี เป็นผู้นำธุรกิจ และประสบความสำเร็จในชีวิต นอกจากนี้ความสำเร็จของเขายังสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับทุกๆ คนที่เขาได้พบเจอหรือร่วมงานด้วยในชีวิต รวมทั้งทำให้โลกนี้ดีขึ้นด้วย”

ภาพ Concordian International School เมื่อมองจากมุมสูง

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร IB ได้ที่ www.ibo.org หรือ www.concordian.ac.th

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.