Home > Education

ต้องยอมรับเลยว่าปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติมาเป็นตัวเลือกให้เหล่าคุณพ่อคุณแม่ไม่น้อย และ King’s College International School Bangkok (‘King’s Bangkok’) ก็เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติน้องใหม่ในเมืองไทย ที่ได้รับการถอดแบบจาก King’s College School, Wimbledon ประเทศอังกฤษ โรงเรียนซึ่งประสบความสำเร็จด้านการศึกษาสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยความสามารถในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบททางสังคมมาเกือบ 200 ปี นับแต่แรกก่อตั้งโดยสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 4 ในฐานะส่วนหนึ่งของ King’s College London มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษ โดย 3 แกนหลักที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับ King’s Wimbledon เสมอมาก็คือ ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) หลักสูตรร่วมผสม (Co-curricular Programme) และการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ (Pastoral Care) 

หลักสูตรอันโดดเด่นของ King’s College International School Bangkok (‘King’s Bangkok’)

“หลักสูตรของ King’s Bangkok ตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกับหลักสูตรของ King’s Wimbledon ออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ ค้นพบว่าสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดคืออะไร ไม่ใช่แค่เพียงมุ่งเน้นการเรียนรู้วิชาการในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ได้ขยายขอบเขตไปยังกีฬา ศิลปะ ดนตรี การออกแบบ เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งเด็กๆ สามารถริเริ่มและลงมือทำโปรเจกต์ตามความสนใจของตัวเองได้ เพื่อพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการ ด้วยรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย จนสามารถค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของเด็กแต่ละคนที่มีจุดแข็งต่างกันได้” Mr.Thomas Banyard (ครูทอม)
ครูใหญ่กล่าวก่อนชี้ให้เห็นจุดเด่นหนึ่งของ King’s Bangkok ที่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนผ่าน Co-curricular Programme หรือหลักสูตรร่วมผสม

Mr.Thomas Banyard คุณครูใหญ่แห่ง King’s College International School Bangkok (‘King’s Bangkok’)

หลักสูตรร่วมผสมของ King’s Bangkok ประกอบไปด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เช่น CCAs และ Clubs & Societies และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน (ECAs) ทั้งนี้ เด็กๆ จะมีโอกาสได้เลือกสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบ เช่น ละครเวที ร้องเพลง ทำงานฝีมือ ฯลฯ ใน Clubs & Societies ช่วงพักเที่ยง และเมื่อเลิกเรียนแล้ว พวกเขาสามารถเลือก ECAs ที่สนใจได้อีก โดยมีทั้งทีมครูและบุคลากรภายนอกที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางคอยให้คำแนะนำ เช่น นักเต้นบัลเลต์มืออาชีพ นักบาสเกตบอลจากทีม LA Lakers โค้ชฟุตบอลจาก Chelsea Football Club นักเทนนิสจาก PJ Tennis ไปจนถึงโปรแกรมเมอร์หุ่นยนต์

“ขณะเดียวกัน กิจกรรม CCAs ในวันอังคารและวันพฤหัสฯ ก็จะนำโดยทีมครู อย่างผมชอบกีฬาก็จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลและบาสเกตบอล ครูคนอื่นอาจชอบทำอาหารหรือทำสวน เราก็นำกิจกรรมนั้นมาแชร์กับเด็กๆ เพราะความหลงใหลในสิ่งหนึ่งสิ่งใดของคุณครู จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ มาโรงเรียนอย่างมีความสุข พวกเขาจะได้ลองทำอะไรใหม่ๆ ปีละ 12 กิจกรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์ ออกนอก Comfort Zone และรู้จักสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิตในอนาคต” 

การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเป็นอีกส่วนที่สำคัญของโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ ซึ่งครูทอม กล่าวว่า “นักเรียนที่ King’s Bangkok จะมีชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าที่ King’s Wimbledon นอกจากนี้ ยังต้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย สัปดาห์ละ 4 คาบ เพราะเรารักและเคารพวัฒนธรรมไทยที่สอนให้เป็นคนที่ ‘นอบน้อม’ ซึ่งเราอยากให้ความเป็นไทยเช่นนี้อยู่ในตัวนักเรียนของเรา ไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยหรือเด็กต่างชาติ ขณะเดียวกัน เด็กๆ จะได้เรียนภาษาจีนแมนดารินเป็นภาษาที่ 3 ด้วย โดยเริ่มตั้งแต่ 4 ขวบ หรือในระดับ Reception” 

(อ่านเพิ่มเติม :King’s College  International School Bangkok หนึ่งในแบบฉบับของสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุด)

โรงเรียนนานาชาติที่ได้ถอดแบบจาก King’s College School, Wimbledon ประเทศอังกฤษ

เช่นเดียวกับโรงเรียนแม่ที่วิมเบิลดัน King’s Bangkok ให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนในทุกมิติ “ด้านกายภาพ เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดและสูงกว่ามาตรฐานความปลอดภัยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งราวจับเสริม การออกแบบที่ปราศจากขั้นบันไดสำหรับเด็กเล็ก ฯลฯ ส่วนด้านจิตใจ เราเน้นสร้างทักษะการเข้าใจตัวเอง เพื่อให้เด็กๆ สามารถจัดการกับความรู้สึกเชิงลบและดูแลตนเองได้ เช่น ฝึกนับลมหายใจเมื่อรู้สึกโกรธ รู้จักพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจว่าตนผิดพลาดเรื่องใด และจะสามารถแก้ไขสิ่งนั้นได้อย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนา ‘ปัญญา’ ที่พึงประสงค์

“ปัญญา คือความฉลาดและความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการรู้จักและเข้าใจตนเอง นี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่เราใช้ดูแลทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้ King’s Bangkok ยังเชิดชูค่านิยมแห่ง ‘ความเมตตา’ เรามีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆ เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ใจดี มีมารยาท เช่นเดียวกับคุณสมบัติของ Founding Teachers ที่ต้องมีค่านิยมนี้ในจิตใจ ผมใช้เวลาอ่านใบสมัครครูเกือบ 2,000 คน ด้วยตัวเอง เพราะต้องการให้แน่ใจว่าเราจะได้ครูที่ดีที่สุด ซึ่งมีครบทั้งสามแกนหลักข้างต้น” ครูทอม เผยถึงเบื้องหลังการคัดเลือกบุคลากรที่อาศัยความพิถีพิถันอย่างสูง

ขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียนของ King’s College International School Bangkok (‘King’s Bangkok’)

King’s Bangkok ใช้ระบบการคัดเลือกเด็กเข้าเรียน ไม่ใช่ระบบ Comprehensive School ที่เปิดรับนักเรียนทุกคน “เราสัมภาษณ์ทั้งเด็กและผู้ปกครอง เพื่อมองหาคนที่พร้อมจะอยู่ในชุมชนที่แวดล้อมด้วยความรู้และสติปัญญา มารยาทที่ดี และความมีเมตตากรุณา เด็กที่ผ่านการคัดเลือกคือ ผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆ จะสนุกกับชีวิตในรั้วโรงเรียนอย่างแท้จริง ผมเชื่อว่าเด็กที่ต้องดิ้นรนเรียนให้ทันเพื่อน จะรู้สึกกดดันและมักหาทางออกด้วยการกวดวิชา ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมอยากให้หลีกเลี่ยงที่สุด 

“ที่ King’s Bangkok เด็กๆ จะสนุกกับการเรียน ‘เชิงรุก’ เขาจะได้รู้จักลอง รู้จักล้มเหลว และรู้จักพยายามอีกครั้ง เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์แบบ” ครูทอม กล่าวทิ้งท้าย 

ทั้งนี้ King’s College International School Bangkok พร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักเรียนระดับชั้น Pre-nursery (2 ขวบ) ถึง Year 10 เข้าสู่ครอบครัว King’s Bangkok ในปีการศึกษา 2021 และจะเปิด เพิ่มในปีต่อๆ ไปจนถึงระดับชั้น Year 13 สามารถ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kingsbangkok.ac.th