Home > Education > Mahidol University International College พร้อมปรับหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้เรียน

กว่า 30 ปีที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College) หยิบยกการศึกษาแบบข้ามศาสตร์ หรือ Liberal Arts Education มาเป็นต้นแบบของหลักสูตรนานาชาติ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับวิชาและองค์ความรู้จากศาสตร์ที่หลากหลาย สร้างบัณฑิตผู้มีความรู้ลึกและรู้รอบ

มาถึงวันนี้การเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ได้กลายเป็นจุดแข็งที่สำคัญจากรุ่นสู่รุ่น และล่าสุดในปีการศึกษาหน้าที่กำลังจะมาถึง วิทยาลัยฯ มีการปรับหลักสูตรทั้ง 16 สาขาวิชาให้พร้อมตอบโจทย์ของผู้เรียนมากขึ้น ทั้งยังเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตรใหม่ Bachelor of Arts and Science in Creative Technology

ดร.ชมพูนุท ผ่องจิตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ชมพูนุท ผ่องจิตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ด้วยความที่เรามีความพร้อมในเรื่องของความหลากหลายของหลักสูตรนานาชาติที่อยู่ภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งจะเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ การมาเรียนที่วิทยาลัยฯ จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นพบตัวตน ค้นพบสิ่งที่เขาชอบพร้อมๆ ไปกับการพบเจอโลกขององค์ความรู้และทักษะที่หลากหลาย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์และเพื่อนๆ จากสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษาของเราเข้าใจตัวตน เข้าใจสังคม และเข้าใจโลกมากยิ่งขึ้น”

Mahidol University International College

“นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรปรับใหม่ของเราทุกคนจะต้องมี Soft Skills ที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ดังนั้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงถูกจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ โดยรายวิชาจะถูกจับกลุ่มตามทักษะในด้านต่างๆ เช่น Leadership, Digital Literacy, Critical Thinking, Global Citizenship, และ Life Appreciation ยกตัวอย่างเช่น ในวิชา Essentials of Entrepreneurship นอกเหนือจากการเรียนในเรื่องของการทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ อาจารย์ผู้สอนจะสอดแทรกทักษะความเป็นผู้นำที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนและสังคมเข้าไปกับบทเรียนและโครงงาน หรือ project เพื่อให้เกิด Leadership Skills ที่วิทยาลัยฯ ต้องการบ่มเพาะให้แก่นักศึกษา”

Mahidol University International Collage

“นอกจากนี้จุดเด่นที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ การเพิ่มหมวดวิชาเลือกที่เราเรียกว่า I-Design Electives ซึ่งในหมวดนี้นักศึกษาจะได้มีโอกาสออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง โดยเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและมีความสุขมากขึ้นกับการเรียนรู้ เพราะสามารถเลือก mix and match วิชาสาขาหลักที่เรียนอยู่กับวิชาในด้านอื่นๆ เพื่อสร้างส่วนผสมขององค์ความรู้ที่ลงตัวสำหรับผู้เรียนแต่ละบุคคล เช่น นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจจะเลือกเรียนวิชาด้านการออกแบบการสื่อสาร หรือวิชาด้านปรัชญาและภาษา เพื่อนำไปต่อยอดในการทำงานหลังจากจบการศึกษา”

Mahidol University International College

สำหรับหลักสูตรใหม่อย่าง Bachelor of Arts and Science in Creative Technology คือหลักสูตรที่ผสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวิทยาลัยราชสุดา เพื่อออกแบบหลักสูตรที่เป็นส่วนผสมของศิลปะและวิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาแบบข้ามศาสตร์อย่างแท้จริง เหมาะกับนักศึกษาที่มีความสนใจหลากหลายและมีทักษะที่รอบด้าน ชื่นชอบในด้านครีเอทีฟ และอยากเรียนรู้ทั้งศาสตร์ของศิลปะและการดีไซน์ เทคโนโลยีดิจิทัล สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะถูกนำมาเชื่อมโยงกันเพื่อเป็นประโยชน์ในสายงานที่ต้องการต่อยอดในอนาคต

 

Mahidol University International Collage
ปีเตอร์ เดนแมน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวอย่างของการศึกษาแบบข้ามศาสตร์

หนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนแบบข้ามศาสตร์นี้คือ นักแสดงหนุ่มมากความสามารถ ปีเตอร์ เดนแมน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เขาเลือกเรียนข้ามศาสตร์ในคอร์สจิตวิทยา

“วิชาหลักที่ผมเรียนคือชีววิทยา ทำให้เข้าใจร่างกายของมนุษย์ แต่ผมเลือกเรียนวิชาข้ามศาสตร์อย่างจิตวิทยาเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจจิตใจของคนเรา ซึ่งมีประโยชน์มากเวลาทำงานละคร เพราะจะทำให้เข้าใจถึงบุคลิกของตัวละครได้ลึกซึ้งมากขึ้น โดยส่วนตัวผมคิดว่าการศึกษาแบบข้ามศาสตร์ทำให้เรามีความรู้อย่างรอบด้านมากขึ้น แน่นอนว่าเราได้เรียนวิชาหลักอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันก็ได้เปิดหูเปิดตาในศาสตร์ด้านอื่นด้วย นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อยากเข้ามาเรียนที่นี่ตั้งแต่แรกครับ”

 

MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE
Tel. 0–2700–5000 www.muic.mahidol.ac.th

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.