Home > Education > VERSO INTERNATIONAL SCHOOL การเรียนรู้แห่งอนาคตที่มุ่งพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนทุกช่วงวัย

เพราะการเรียนรู้เป็นรากฐานที่สำคัญในการใช้ชีวิต แต่จะเรียนรู้อย่างไรให้พร้อมเติบโตไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้อย่างมั่นคงและมั่นใจ โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ (VERSO INTERNATIONAL SCHOOL) ก็ตั้งคำถามเดียวกันนี้เช่นกันค่ะ จนเป็นที่มาของรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งจุดประกายให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างสูงสุด

 

VERSO INTERNATIONAL SCHOOL

VERSO INTERNATIONAL SCHOOL

คุณคาเมรอน ฟอกซ์ Founding Head ของโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ผู้คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงการศึกษานานาชาติมานานกว่า 30 ปีและยังเป็นอดีตครูใหญ่ของ American International School Hong Kong หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการยกย่องและยอมรับว่าดีที่สุดในฮ่องกง กล่าวว่า “ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โรงเรียนควรมีส่วนสำคัญในการปูรากฐานให้นักเรียน มีทักษะและทัศนคติ เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวและ รับมือได้อย่างเท่าทัน”

VERSO INTERNATIONAL SCHOOL
คุณคาเมรอน ฟ็อกซ์

คุณคาเมรอนได้มองการณ์ไกลไปถึงอนาคต โดยคิดว่าการวางแนวคิดของการพัฒนาการเรียนการสอนไม่ควรจำกัดแค่เฉพาะกลุ่มของนักการศึกษา และเป็นสาเหตุให้โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซตัดสินใจเลือกจับมือกับพันธมิตรอย่าง ไอดีโอ (IDEO) บริษัทออกแบบและนวัตกรรมระดับโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ร่วมกันคิดค้นรูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนอาคารเรียนที่เหมาะกับ ‘โรงเรียนแห่งอนาคต’ โดยนำมาตรฐานการศึกษาแบบอเมริกันมาบูรณาการเพื่อต่อยอดเป็น ‘หลักสูตรเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคต (Future-ready Curriculum)’ ของเวอร์โซ

Design Thinking เป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับที่บริษัทใหญ่ๆ อย่าง Apple, Google และ Microsoft เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือแก้ปัญหาต่างๆ ในองค์กร เด็กนักเรียนของที่นี่จะได้รับการส่งเสริมให้มีวิธีคิดที่สร้างสรรค์ รู้จักตั้งคำถาม และวิเคราะห์ เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับความเข้าใจในตัวตน สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้จากทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนมีความเชื่อมั่นและมั่นใจที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง เพื่อให้เติบโตและก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตของตนด้วยความมั่นใจ

“การเรียนการสอนของเวอร์โซจะเป็นแบบ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) และการเรียนที่ส่งเสริมศักยภาพบุคคล (Personalized learning) โดยผ่านการทำโครงงาน (Project-based) และการฝึกทักษะ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนจะได้รับมอบหมายให้ทำงานกลุ่มกับเพื่อนๆ ที่คละวัยกัน” ดังนั้นคุณครูหรือที่ทางเวอร์โซเรียกว่า Learning Designer นั้น มีบทบาทสำคัญที่คอยช่วยแนะนำและสนับสนุนเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจและถนัด ตลอดจนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และบ่มเพาะทักษะที่ตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งเรื่องการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของนักเรียนควบคู่กันไป

 

Loops of Creativity

จุดเด่นอีกอย่างของโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซอยู่ที่การออกแบบอาคารเรียนที่สอดคล้องไปกับแนวคิดของการเรียนรู้ รูปแบบอาคารทรงกลมที่เรียกว่า “loops” กระตุ้นให้เกิดจินตนาการสร้างสรรค์ ให้ความรู้สึกของการเรียนรู้ที่เป็นอิสระ โดยอาคารเรียนจะแบ่งเป็น 3 ลูปส์ ได้แก่ Lower Loop สำหรับชั้นเตรียมอนุบาลและเกรด 1 – 4 Middle Loop สำหรับเกรด 5 – 8 และ Upper Loop สำหรับเกรด 9 – 12 “ไอเดียของการสร้างอาคารเรียนในรูปแบบ ดังกล่าว เกิดจากคอนเซปต์ของการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงถึงกัน รูปแบบของอาคารเรียนมีความเรียบง่าย แต่ให้ความรู้สึก futuristic พื้นที่ของห้องเรียนจะแตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะต่อการใช้งาน เอื้อต่อการคิด การทำกิจกรรมต่างๆ” คุณคาเมรอนกล่าว

VERSO INTERNATIONAL SCHOOL
พื้นที่กว้างขวางถึง 168 ไร่

ด้วยพื้นที่กว้างขวางถึง 168 ไร่ ทำให้โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ จัดเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร โดย 60% ของพื้นที่ถูกจัดเป็นพื้นที่สีเขียว ที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ซึ่งทั้งให้ร่มเงาและเหมาะแก่การเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ส่วนพื้นที่ที่เหลือคืออาคารเรียนอันทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำในร่มขนาด 50 เมตร มาตรฐานโอลิมปิกที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยพร้อมด้วยระบบเกลือคลอรีนและ 10 เลนการแข่งขัน สนามฝึกซ้อมอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้ทุกฤดูกาล สตูดิโอเพื่อการผลิตงานมัลติมีเดียและสตูดิโอบันทึกเสียง สนามแข่ง ที่มีอัฒจันทร์ สามารถจุผู้ชมได้ 1,000 ที่นั่ง ห้องเวิร์กช็อปและสตูดิโองานประดิษฐ์ อาคารยิมเนเซียมขนาดใหญ่ และศูนย์ออกกำลังกาย สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน และ Co-working space สำหรับคุณครูและผู้ปกครอง เป็นต้น

สระว่ายน้ำ Junior Pool สำหรับเด็กใน Lower Loop ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้พร้อมระบบเกลือคลอรีน เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของหลักสูตรในโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ เพราะทางโรงเรียนเชื่อว่า การว่ายน้ำเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญในการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ
VERSO INTERNATIONAL SCHOOL
สนามแข่งที่มีอัฒจันทร์สามารถจุผู้ชมได้ 1,000 ที่นั่ง อาคารยิมเนเซียมขนาดใหญ่ และศูนย์ออกกำลังกาย
“The Rainforest Playground” สนามเด็กเล่นกลางแจ้งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ ด้วยเครื่องเล่นหลากหลายชนิดที่ส่งเสริมพัฒนาการต่างๆ ทั้งยังกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อสาร
ห้องเรียนในโซน Lower Loop ของโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ มีความคล่องตัว และมีความยืดหยุ่นสำหรับการเรียนการสอนอย่างอิสระ การทำงานกลุ่ม หรือสำหรับโปรเจ็กต์เต็มรูปแบบ อีกทั้งยังมีโซนที่เงียบสงบ สำหรับนักเรียนที่ต้องการค้นคว้าด้วยตัวเองอีกด้วย
คุณคาเมรอน ฟ็อกซ์ Founding Head ของโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ (ขวาสุด) พร้อมด้วยคุณปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจฌรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ คุณเจษฎา วีรบุญชัย (ที่ 2 จากซ้าย) คุณเอมิ เซกิคุจิ และลูกสาวทั้ง 2 คน น้องโทวะ และน้องโคโตะ และคุณกิติยา โสภณพนิช

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ในเครือของ บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตร บริษัทฟอร์จูน แฮนด์ เวนเจอร์ ลิมิเต็ด จากฮ่องกง โดยตระกูลเหลียง ซึ่งเป็นผู้บริหารนั้นมีประสบการณ์ในด้านการศึกษามายาวนานกว่า 60 ปี ทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้ง American International School Hong Kong

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซจะเปิดภาคการศึกษาแรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เริ่มรับสมัครตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล (Early Years 2) จนถึงเกรด 8 (Grade 8) ในปีนี้สำหรับเกรด 9 – 12 (Grade 9 – 12) จะเปิดในปีการศึกษาถัดไป (2564) ซึ่งทางโรงเรียนฯ เปิดให้ผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชมและพูดคุยกับทางฝ่ายรับสมัครนักเรียน (Admissions) และคุณครู (Learning Designers) แล้ววันนี้ค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://bit.ly/2WUIous

 

VERSO INTERNATIONAL SCHOOL
Tel. 0–2080–6200 www.verso.school

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.