Home > Education > Interviews > Parenting > เช็คเลย! ลูกมีลักษณะพฤติกรรมเหล่านี้ เข้าข่าย เด็กอัจฉริยะหรือเปล่า?

ลูกของคุณมีลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็น ‘เด็กอัจฉริยะ’ อยู่หรือเปล่า เช่น มีพัฒนาการเร็วกว่าปกติ มีความจำเป็นเลิศ ใช้คำศัพท์เกินเด็กรุ่นเดียวกัน ถ้าคำตอบของคุณคือใช่ แล้วลูกของคุณเป็นเด็กอัจฉริยะทางด้านใด วันนี้ HELLO! Education จะมาบอกถึงคุณลักษณะที่อาจเป็นตัวบ่งชี้ให้พ่อแม่เช็คกันเบื้องต้นได้เลย

1. อัจฉริยะด้านสติปัญญา

เด็กอัจฉริยะด้านสติปัญญา มักจะสะท้อนออกมาผ่านไอคิวที่สูงกว่าเด็กคนอื่น ซึ่งเบื้องต้นดูได้จากพัฒนาการทางด้านภาษา ความคิดเชิงนามธรรม และทักษะความจำที่เป็นเลิศ พ่อแม่อาจจะสังเกตจากพฤติกรรมที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป เช่น ชอบสังเกตสิ่งต่างๆ และขี้สงสัยมากเป็นพิเศษกับสิ่งที่คนอื่นมักมองข้าม อ่านหนังสือออกได้ไวกว่าเด็กรุ่นเดียวกัน มีความคิดเชิงตรรกะและเป็นนักแก้ปัญหาโดยธรรมชาติ เก่งเรื่องการต่อจิ๊กซอว์และไขปัญหาเชาวน์ เป็นต้น 

2. อัจฉริยะด้านสังคมและอารมณ์

มักจะมีความเข้าใจผิดว่าเด็กอัจฉริยะมักจะมีปัญหาด้านอารมณ์และการเข้าสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัวอยู่คนเดียว หรือมีพฤติกรรมเชิงลบเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งอันที่จริงแล้วเด็กอัจฉริยะก็มีความสามารถในการเข้าสังคมได้เหมือนเด็กทั่วไป และบางคนก็เหนือกว่าด้วยซ้ำ วิธีสังเกตว่าเด็กอัจฉริยะด้านสังคมและอารมณ์หรือไม่ ดูได้จากความสนใจในเชิงปรัชญา และปัญหาทางสังคม โดยเด็กอาจพูดถึงเรื่องความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ในอีกทางหนึ่ง เด็กอาจจะเป็นคนที่ยึดติดในความสมบูรณ์แบบ มีความคาดหวังสูงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น หรืออาจจะมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ขันที่โดดเด่น 

เด็กกลุ่มนี้อาจอ่อนไหวมากเป็นพิเศษทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงกายภาพ เช่น พวกเขาอาจจะร้องไห้หรือบ่นออกมาเวลาที่ป้ายติดเสื้อเสียดสีกับผิว หรือถุงเท้าใส่ไม่สบาย ในขณะที่เด็กคนอื่นอาจจะถอดเสื้อ ถอดถุงเท้านั้นออกเองเมื่อรำคาญ เป็นต้น

3. อัจฉริยะด้านอื่นๆ

เด็กอัจฉริยะส่วนใหญ่จะสนุกไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่เพียงแค่กิจกรรมที่ใช้ความฉลาดเท่านั้น แต่รวมถึงกิจกรรมการละเล่นอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เด็กอัจฉริยะมักจะชอบอ่านหนังสือหรือนิตยสารที่โตเกินวัย และมักจะมีการตั้งข้อสงสัย วิพากษ์วิจารณ์ และการประเมินผลต่อสิ่งที่รับรู้อยู่เสมอ

ความสามารถทางด้านภาษา ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บ่งชี้ถึงอัจฉริยะของเด็กเช่นกัน โดยสังเกตได้จากการใช้คำศัพท์ที่ยากกว่า หรือกว้างขวางกว่าเด็กคนอื่น รวมถึงมีพัฒนาการด้านการอ่านไวกว่าเด็กรุ่นเดียวกัน เมื่อให้อ่านสิ่งที่เด็กรุ่นเดียวกันอ่าน ก็จะสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัด รวมถึงอาจมีการตั้งคำถาม “ถ้าหากว่า…” กลับมาด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ความอัจฉริยะของเด็กแต่ละคนอาจแยกได้มากกว่าที่กล่าวมาข้างต้น ลูกของคุณไม่จำเป็นจะต้องมีลักษณะที่ตรงตามที่กล่าวมาทุกอย่างถึงเรียกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะ หากว่าลูกของคุณมีลักษณะบางประการที่ตรงกับด้านล่าง ก็เป็นไปได้ว่า ลูกของคุณอาจเป็นเด็กอัจฉริยะเช่นเดียวกัน

  • ขี้สงสัย และชอบตั้งคำถาม
  • มีความมุ่งมั่นและความพยายามมาก
  • อึดอัดคับข้องใจได้ง่าย
  • มีพลังงานล้นเหลือ
  • ว่องไว แอคทีฟ
  • มีสัญชาติญาณตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ดีเยี่ยม

ถ้าหากคุณเชื่อว่าลูกมีคุณลักษณะของเด็กอัจฉริยะตามที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจจะลองพูดคุยกับหมอเด็ก และคุณครูที่โรงเรียน เพื่อช่วยสนับสนุนและผลักดันในด้านการเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะที่เพิ่มขึ้นและใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่

Source : Verywell Family

All images from Mart Production (Pexels)

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.