Home > Education > มัดรวม Hard skill / Soft skill จำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่

เพราะบางครั้งแค่ความรู้ภายในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอ เด็กยุคใหม่จึงจำเป็นต้องมีทักษะอื่น ๆ ให้ครบทุกด้าน เพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้ของเขาให้กว้างขวางแบบไร้ขีดจำกัด ดังนั้น การเสริมทักษะทั้ง Hard skill / Soft skill จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำควบคู่กันไป

ในบทความนี้ HELLO! จะพาคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองไปทำความเข้าใจกันว่าสกิลจำเป็นต่อการเรียนรู้ของลูกทั้งในและนอกห้องเรียน มีอะไรบ้าง

Feature Image by Caroline Hernandez/unsplash

Hard skill / Soft skill
ภาพโดย Aaron Burden/unsplash

Hard skill / Soft skill คืออะไร

ก่อนจะไปทำความเข้าใจทักษะจำเป็น เรามาดูความหมายแบบกว้าง ๆ ของทักษะเหล่านั้นกันก่อนดีกว่า ทักษะจำเป็นของเด็กแบ่งกว้าง ๆ ออกเป็น 2 รูปแบบคือ Hard skill กับ Soft skill โดยแต่ละทักษะมีความหมายแตกต่างกันดังนี้

Hard skill คือ ทักษะที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้เอง หรือเรียนรู้จากการเรียนการสอน เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต การทำงาน การสั่งสมประสบการณ์ และสามารถวัดผลได้

Soft skill คือ ทักษะที่ช่วยเสริมให้เด็ก ๆ ใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น กระตุ้นกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา และพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้

Hard skill / Soft skill
ภาพโดย zhenzhong liu/unsplash

Hard skill ที่จำเป็นสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง

1. ทักษะด้านภาษา

ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาที่ 3 ก็ล้วนสำคัญต่อเด็กทั้งสิ้น ทักษะทางภาษานี้ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่เข้าใจและการท่องจำคำศัพท์ต่าง ๆ หากเด็กมีคลังคำศัพท์ที่มากพอ และเรียนรู้บริบทในการใช้รวมไปถึงประโยคที่จะเรียบเรียงอย่างถูกต้อง เด็กก็จะสามารถสื่อสารในภาษานั้น ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจยิ่งขึ้น

2. ทักษะด้านการคิดคำนวณ

เป็นทักษะที่เกิดจากความเข้าใจในหลักการคำนวณ รวมไปถึงการหมั่นแก้โจทย์เลขต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เมื่อเด็กเข้าใจแก่นของวิธีคิดและเจอโจทย์ที่มากพอ เขาจะรู้จักกลวิธีการคิดแบบพลิกแพลง ไม่ว่าจะเจอโจทย์เลขแบบไหนก็สามารถคำนวณออกมาได้อย่างแม่นยำ

3. ทักษะด้านเทคโนโลยี

เพราะโลกยุคใหม่มีการใช้เทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น การส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ด้านนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยต่อยอดการเรียนรู้ให้กับเขาได้ คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมเด็ก ๆ เพิ่มทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ด้วยการให้ลงเรียนคอร์สต่าง ๆ อาทิ coding สำหรับเด็ก, การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก เป็นต้น หรือลองให้เขาเล่นเกมส์เกี่ยวกับการ coding ก็ได้เช่นกัน

Hard skill / Soft skill
ภาพโดย Giu Vicente/unsplash

Soft skill ที่จำเป็นสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง

1. ความมีวินัย

เด็กที่ได้รับการปลูกฝังเรื่องวินัยมาอย่างดีจะเป็นเด็กมีความรับผิดชอบสูง ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบต่อตนเองหรือสังคม เขาจะเป็นเด็กตรงต่อเวลา สามารถปฏิบัติตัวอยู่ในกฎเกณฑ์ได้ รู้จักกาละเทศะ และสามารถควบคุมตัวเองได้อีกด้วย

2. การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

เมื่อเด็กโตขึ้น เขาจะต้องเข้าสู่สังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น Hard skill / Soft skill อีกหนึ่งอย่างที่จำเป็น คือ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การวางตัวอย่างเหมาะสม เขาจะสนใจความต้องการของผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา สามารถรับมือกับเพื่อน ๆ ได้ จัดการกับตัวเองได้ มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก และมีน้ำใจนักกีฬา

3. การปรับตัวอย่างเหมาะสม

เมื่อเด็กเข้าสู่วัยที่ต้องไปโรงเรียน อีกหนึ่งทักษะจำเป็นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นคือ การปรับตัว หรือความยืดหยุ่น ทักษะนี้จะช่วยให้เด็กปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขึ้น เด็กจะไม่รู้สึกอึดอัดหรือกระอักกระอ่วนเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย เขาพร้อมจะเรียนรู้ ปรับตัว และปรับเปลี่ยนแนวคิดรวมไปถึงการปฏิบัติตัวให้เขากับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

อ่านเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับราชวงศ์ ทั้งไทย และ ต่างประเทศ เซเลบริตี้ ข่าวสารใหม่ ๆ และ เรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่น สุขภาพ และความงามได้ที่ HELLO!

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.