Home > Education > ใช้เวลาเลี่ยงการติดเชื้อ Covid 19 ให้มีประโยชน์ ด้วยการทำ Homeschool

สำหรับครอบครัวที่ต้องอยู่กับบ้าน Work from Home เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ Covid 19 แต่ไม่อยากให้ลูกๆใช้เวลาเปลืองเปล่าไปกับการติดจอ  ไม่ว่าจะเป็นจอมือถือ แท็บเล็ต หรือเพลย์สเตชั่น เราอยากแนะนำให้ลองทำ Homeschool ที่บ้านดูเป็นการชั่วคราว ซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดการเวลาได้อย่างชาญฉลาดแล้ว ยังช่วยเพิ่มความผูกพันใกล้ชิดในครอบครัว ที่ปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องทำงานนอกบ้าน ปล่อยให้ลูกอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้อีกด้วย

แล้ว Homeschool คืออะไร?

แนวคิดแบบ Homeschool เกิดขึ้นเพราะความเชื่อที่ว่าไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนใด ที่สามารถครอบคลุมความต้องการของนักเรียนทุกคนได้อย่างหมดจดทุกแง่มุม ทำให้ผู้ปกครองบางท่านให้ความสำคัญกับการเปิดบ้านเรียนหรือ Homeschool ให้กับลูกๆ ซึ่งในช่วงที่ผู้ปกครอง Work from Home นี้ จะมีอะไรดีไปกว่าการสอนและเรียนรู้ไปกับลูก โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง

girl during stay home avoiding Covid 19
Homeschool คือคำตอบที่ดีสำหรับการอยู่กับบ้าน Photo: Getty Images

ควรสอนอะไรเขาบ้าง?

หากลูกคุณกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล ก็ควรสอนให้เขารู้จักทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการในทุกๆด้าน โดยสอนให้อ่าน เขียนกับการคิดเลข บวกลบคูณหาร ขณะที่เด็กประถมควรส่งเสริมเรื่องทักษะการเข้าสังคม ทักษะการใช้ชีวิต และพัฒนาเรื่องจริยธรรม สำหรับการฝึกฝนขั้นพื้นฐานต่างๆที่จะหล่อหลอมให้พวกเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักประวัคิศาสตร์ที่ดีได้นั้น ควรเริ่มเมื่อเขาอยู่ในวัยที่เหมาะสมมากกว่า

สำหรับเด็กโต ควรพุ่งเป้าไปที่ข้อมูลรายละเอียดในแต่ละวิชานั้นๆ และปูพื้นฐานความสามารถในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะในการสื่อสารและสามารถคิดวิเคราะห์เป็น เป้าหมายของการสอนเด็กวัยนี้ก็เพื่อให้พวกเขาทราบวิธีการเรียนรู้ ด้วยการให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันแก่พวกเขา ซึ่งในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เด็กได้สำรวจหาความสนใจและความถนัดของตัวเอง

ควรให้เด็กเรียนโฮมสคูลวันละเท่าไรดี?

มีผู้ปกครองหลายท่านที่สงสัยว่า ควรจะให้ลูกเรียนโฮมสคูลวันหนึ่งนานเท่าไรถึงจะดี ทั้งนี้ขอตอบว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ และแปรเปลี่ยนไปตามวัย เด็กเล็กควรปล่อยให้เขาเล่นเต็มที่ จึงใช้เวลาเรียนน้อยหน่อย ส่วนเด็กโตการเรียนจะเริ่มจริงจังขึ้น ก็สามารถยืดเวลาให้นานกว่าเด็กเล็ก

สำหรับเด็กเล็กที่ใช้เวลาเรียน 20 นาที อาจเริ่มด้วยการระบายสี 5 นาที อ่านนิทาน 5 นาที ท่องก-ฮ นับเลข อีก 5 นาที และ 5 นาทีในการเล่นเกมส์  นอกจากนี้ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับกิจกรรมเหล่านี้ตามที่เรายกตัวอย่าง อาจสลับกันได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกคุณเป็นหลัก

children learning together in their yard
เด้็กๆเรียนรู้ด้วยกันภายในสวนหลังบ้าน Photo : Getty Images

ผู้ปกครองควรเป็นคนกระตุ้นให้เขาทดลองทำ ทดลองศึกษาด้วยตัวเอง หรือคอยหาข้อมูลให้เขาต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่ๆ ต่อไป ช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการบ่มเพาะนิสัยด้านดีให้กับพวกเขา ผ่านกิจวัตรประจำวัน อย่างเช่นการทำความสะอาดบ้าน เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาตัวเองในทุกๆด้าน ไม่เพียงแค่เรื่องวิชาการ แต่ยังมีเรื่อง EQ และ MQ ที่พวกเขาต้องมีพัฒนาการทางอารมณ์และศีลธรรม เพื่อให้มีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความมั่นคงทางความคิดและอารมณ์ที่จะไม่ไหวเอนไปตามสิ่งยั่วยุที่พวกเขาต้องเจอะเจอระหว่างที่เติบโตขึ้น

นอกจากนี้ผู้ปกครองยังควรที่จะเข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด้ก เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามแต่ละช่วงวัย ต้องมีวินัยและจริงจังกับการเรียน มีความเป็นนักจัดการที่ดี ในการวางแผนการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การเปิดโอกาสให้ลูกมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม

เด็กวัยไหนควรเรียนนานเท่าไร

วัย 1-3 ขวบ วันละ 20 นาที

วัย 4-6 ขวบ หรืออนุบาล วันละ 40 นาที

Grade 1 วันละ 60 นาที

Grade 2 วันละ 80 นาที

Grade 3 วันละ 100 นาที

Grade 4 วันละ 120 นาที

Grade 5 วันละ 140 นาที

Grade 6 วันละ 160 นาที

Grade 7 วันละ 180 นาที

Grade 8 วันละ 200 นาที

Grade 9 วันละ 220 นาที

Grade 10 วันละ 240 นาที

Grade 11 วันละ 260 นาที

Grade 12 วันละ 280 นาที

Children Learn at home
อย่าปล่อยให้ลูกๆ ใช้เวลาอย่างเปลืองเปล่า ไปกับการติดจอ Photo: Getty Images

แทรกคำสอนได้ตลอดเวลาที่ดำเนินชีวิตด้วยกัน

ไม่ว่าคุณจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ ผู้ปกครองอย่างคุณสามารถสอดแทรกเรื่องทัศนคติในการใช้ชีวิต ระหว่างการสอนเลขให้ลูก บางทีช่วงเวลาที่เหมาะกับการสอนมากที่สุดอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รับประทานอาหารร่วมกัน ส่วนผู้ปกครองที่ช่วงนี้กำลัง Work from Home ก็สามารถสอนลูกให้รู้จักโลกแห่งการทำงานในชีวิตจริงได้โดยมีคุณเป็นกรณีตัวอย่าง นอกจากนี้โลกของคุณควรมีเขาเป็นส่วนหนึ่ง และโลกของเขาก็ควรมีคุณเป็นส่วนหนึ่ง โดยที่ทั้งสองโลกนี้ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้

พึงระลึกไว้เสมอว่า การเรียนการสอนที่บ้านควรให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกเป็นส่วนใหญ่ จึงสมควรมีความยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และควรให้ลูกคุณได้มีช่วงเวลาเล่นอย่างสร้างสรรค์ ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เด็กคนหนึ่งจะพึงมี เพราะเวลาที่พวกเขาใช้ไปกับคุณเป็นช่วงเวลาที่เขาเติบโต และผ่านแล้วผ่านเลย ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้อีกแล้ว ไม่ว่าคุณจะร่ำรวยล้นฟ้าแค่ไหนก็ตาม เราขอให้ช่วงเวลาเลี่ยงการติดเชื้อ Covid 19 เป็นความทรงจำเกี่ยวกับ Homeschool ที่ดีสำหรับลูกคุณ

ที่มา : https://raisingroyalty.ca/homeschool/101-schedule, rakluke.com

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.