Home > Education > Interviews > Parenting > วิธีสร้าง Self-esteem ให้กับเด็ก ทำอย่างไรได้บ้าง

วิธีสร้าง Self-esteem ไม่ใช่เรื่องยาก และ สามารถทำได้ง่าย ๆ ตั้งแต่ลูกยังอายุน้อย เพราะยิ่งเสริมสร้าง Self-esteem ให้มากขึ้นได้ไวเท่าไหร่ ลูกก็ยิ่งมี ภาวะทางจิตใจ ที่เข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น

Self-esteem หรือ การเห็นคุณค่าในตัวเอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ ที่ส่งผลต่อเด็กในทุก ๆ ด้าน ยิ่งเด็กมี Self-esteem สูงเท่าไหร่ เด็กยิ่งรู้สึกรัก และ เคารพตัวเองมากขึ้นเท่านั้น เขาจะมี ทัศนคติที่ดี ต่อตนเอง มีความมั่นใจ กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความสดใสมั่นใจ กล้าทดลองทำสิ่งใหม่ เป็นเด็กกระตือรือร้น และ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้ดี ตรงข้ามหากลูกมี Self-esteem ต่ำ เขาจะเป็นคนที่ ด้อยค่าตัวเองอยู่เสมอ ทำให้รู้สึกเกลียดตัวเอง ขาดความมั่นใจ โทษตัวเอง เฉื่อยชา และ มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่าง ไม่มีความสุข ดังนั้น ผู้ปกครองจึงควรสร้าง Self-esteem ให้เกิดขึ้นกับเด็ก ตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อให้เขาเติบโตขึ้น อย่างสมบูรณ์แข็งแรง

Feature Image by Vlada Karpovich/pexels

วิธีสร้าง Self-esteem
ภาพโดย Gustavo Fring/pexels

วิธีสร้าง Self-esteem ของเด็ก

กระตุ้นให้เขา แสดงความคิดเห็น ของตัวเอง

วิธีสร้าง Self-esteem วิธีแรก คือ กระตุ้นให้ลูก แสดงความคิดเห็น ของตัวเองต่อสิ่ง และ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น วิธีการเหล่านี้ นอกจากจะช่วยกระตุ้นกระบวนการคิด อย่างเป็นเหตุเป็นผล กระบวนการแก้ปัญหา และ ไหวพริบของเขาแล้ว ยังช่วย เสริมสร้างความมั่นใจ และ การกล้าแสดงออก ให้กับลูกได้อีกด้วย แนะนำว่า หากลูกตอบกลับมาแล้ว ให้ลองถามคำถาม เพื่อต่อยอดความคิดเพิ่มเติม จะเป็นการ กระตุ้นกระบวนการคิด ของลูกเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

รับฟัง และ ยอมรับความคิดเห็นของเด็ก

อีกหนึ่ง วิธีสร้างความมั่นใจ ให้กับลูก คือ การรับฟังเมื่อลูกแสดงความคิดเห็น หรือ พูดในสิ่งที่เขารู้สึกออกมา พ่อแม่ควรรับฟังลูกด้วยความตั้งใจ เหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง เด็กจะรู้สึกว่าพ่อแม่เชื่อใจเขา และ พร้อมที่จะรับฟังเขาเสมอ เขาก็จะพูดในสิ่งที่คิด หรือ รู้สึกออกมาได้อย่างไม่ลังเล สิ่งนี้จะช่วยให้แก่นภายในจิตใจของลูกแข็งแรง ไม่ว่าเขาจะเจออุปสรรค หรือ เรื่องวุ่นวายใจอะไร ก็สามารถรับมือได้ด้วยตัวเอง

ภาพโดย Vlada Karpovich/pexels

สนับสนุนให้เด็ก ๆ ทำสิ่งที่ชอบ

การเปิดโอกาสให้ลูกได้ ทำสิ่งที่ชอบ อย่างเต็มที่ โดยอยู่ใน ขอบเขต ที่ตกลงกันไว้ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกได้เป็นอย่างดี เขาจะได้คิด ได้สร้างสรรค์ และ ได้ใช้ จินตนาการ อย่างเต็มที่ ซึ่งส่วนนี้เอง จะช่วยเสริมสร้างการทำงานของทั้งสมอง และ จิตใจ ช่วยให้เขามีความมั่นใจ มีความกล้าคิดกล้าทำ และ หากเกิดปัญหาเขาก็จะกล้าที่จะวิ่งมาถาม เพื่อขอคำแนะนำจากเรา อย่างทันท่วงที

คอยชื่นชม และให้คำแนะนำอยู่ใกล้ ๆ

อย่าลืมชื่นชมลูกเมื่อเขาทำสิ่งต่าง ๆ ออกมาได้ดี หรือทำด้วยตัวเองด้วย ซึ่งการชมนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงด้านจิตใจให้เขาได้เป็นอย่างดี ลูกจะรู้สึกมั่นใจและภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมาก แนะนำว่าวิธีการชม ไม่ควรชมว่าลูกเป็นคนดีหรือคนเก่งเพียงอย่างเดียว แต่ควรชมจากการกระทำหรือสิ่งที่เขาทำแทน เพราะเด็กจะเข้าใจและรับรู้ได้ชัดเจนกว่านั่นเอง

วิธีสร้าง Self-esteem
ภาพโดย Tatiana Syrikova/pexels

เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก

สิ่งสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ การเป็นผู้ปกครองที่มองโลกในแง่บวก และพร้อมเสริมสร้าง Self-esteem ของลูก เพราะสภาพแวดล้อมย่อมหล่อหลอมอุปนิสัยและทัศนคติของลูกไปโดยที่ลูกไม่รู้ตัว หากเขาคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมที่ผู้ใหญ่เข้าใจเขา เข้าใจกันและกัน มองโลกในแง่ดี และมีเวลาให้กับลูกทุกครั้งที่เขาต้องการ ย่อมส่งผลให้เด็กมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคง เพราะเขารู้ว่าครอบครัวนี่แหละคือเซฟโซนของเขา เขาจึงกล้าก้าวออกไปทำสิ่งใหม่ได้โดยไม่เกรงกลัว

อ่านเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับราชวงศ์ ทั้งไทย และ ต่างประเทศ เซเลบริตี้ ข่าวสารใหม่ ๆ และ เรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่น สุขภาพ และความงามได้ที่ HELLO!

อ้างอิง

Self Esteem การเห็นคุณค่าในตัวเองที่สร้างได้

เสริมสร้างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.