Home > Education > เปิดโพล 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาที่คุณไม่ควรพลาดส่งลูกไปเรียน

เรื่องเรียนใครว่าไม่สำคัญ วันนี้ HELLO! Education เลยไม่พลาดขอรวบ รวมมหาวิทยาลัยชื่อดัง จากทั่วโลกมาแนะนำให้รู้จัก โดยเฉพาะบรรดา มหาวิทยาลัยระดับท็อปทางฟากฝั่งประเทศอเมริกา แน่นอนว่าเรากำลังพูดถึง Ivy League ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยเก่าแก่ 8 แห่ง (บางทีก็มีคนขนานนามว่า Ancient Eight) ที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา แต่จะมีมหาวิทยาลัยใดบ้าง แต่ละที่โดดเด่นทางไหนวันนี้มาดูกัน

Ivy League

ชื่อ Ivy League แต่เดิมนั้นใช้เรียกการประชุมว่าด้วยกีฬาของทีมกีฬาของสถาบันทั้งแปดแห่งดังกล่าว ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1954 นอกจากความเป็นเลิศด้านกีฬาแล้ว Ivy League ยังมีความหมายโดยนัยที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันถึงความเป็นเลิศด้านการศึกษา ความเข้มงวดในการรับนักศึกษาเข้าเรียน และความเป็นสังคมชั้นสูงของสถาบัน ชื่อ Ivy League นั้นมีที่มาจากเถาไม้เลื้อยที่นิยมปลูกคลุมผนังด้านนอกของตึกเรียนอันเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยทั้งแปดแห่ง ใบของเถาไอวี่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ร่วมของกลุ่มสถาบันดังกล่าว เริ่มกันที่

Brown University

Cr. www.brown.edu
Cr. www.brown.edu

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1764 ตั้งอยู่ในเมือง Providence รัฐ Rhode Island ถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกในกลุ่มที่เปิดรับนักศึกษาโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา จากผลสำรวจของ Princeton Review ซึ่งเป็นบริษัทแนะแนวศึกษาต่อในอเมริกาพบว่านักศึกษาของที่นี่มีสุขภาพจิตดีและมีความสุขมากกว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น

สาขาวิชาที่โดดเด่น  : คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์

Columbia University

Cr. www.columbia.edu
Cr. www.columbia.edu

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1754 มีชื่อเต็มว่า Columbia University in the city of New York เนื่องจากตั้งอยู่ใน New York City รัฐ New York ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐนี้และเก่าแก่เป็นอับ 5 ของอเมริกา

สาขาวิชาที่โดดเด่น  : ศิลปะ สื่อสารมวลชน นิติศาสตร์ สาธารณสุข และวิศวกรรมศาสตร์

Cornell University

Cr. bmcb.cornell.edu
Cr. bmcb.cornell.edu

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1865 ตั้งอยู่ที่เมือง Ithaca รัฐ New York จากการจัดอันดับประจำปีล่าสุดคือ 2012-2013 ของ Times Higher Education ซึ่งเป็นนิตยสารรายสัปดาห์ของอังกฤษที่ตีพิมพ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและได้ชื่อว่าเป็นนิตยสารที่ตีพิมพ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพบว่า Cornell เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นอันดับ 18 ของโลก และอยู่ใน TOP 20 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (อันดับ 18) ด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (อันดับ 19) ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือ Life Sciences (อันดับ 13) และด้านวิทยาศาสตร์กายภาพหรือ Physical Science (อันดับ 12)

สาขาวิชาที่โดดเด่น  : วิศวกรรม ชีวภาพ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์

Dartmouth College

Cr. www.facebook.com/Dartmouth
Cr. www.facebook.com/Dartmouth

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1769 ตั้งอยู่ที่เมือง Hanover ในรัฐ New Hampshire ซึ่งได้รับการยอมรับว่า มีความเป็นเลิศเป็นอันดับสองของอเมริกา โดยอันดับหนึ่งตกเป็นของ University of Pennsylvania

สาขาวิชาที่โดดเด่น  : ด้านการแพทย์ วิศวกรรม และบริหารธุรกิจ

Harvard University

Cr. facebook/Harvard University
Cr. facebook/Harvard University

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1636 ตั้งอยู่ในเมือง Cambridge รัฐ Massachusetts นี่คือมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของอเมริกาจากการจัดอันดับของ US News (2011) และจากการจัดอันดับประจำปี 2012 ของ Times Higher Education พบว่า Harvard เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก และถ้าเจาะเฉพาะสาขาก็พบว่า Harvard รั้งที่สองของโลกด้านการแพทย์ (รองจาก Oxford University) Harvard เป็นที่ 3 ของโลกด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเป็นที่ 4 ของโลกด้านสังคมศาสตร์ ชื่อเสียงของ Harvard นั้นมาจากคุณภาพทางวิชาการ คุณภาพของคณจารย์ที่สอน และคุณภาพของนักศึกษา โดยมีอาจารย์และศิษย์เก่าจำนวนมากของ Harvard ได้รับรางวัลโนเบล

สาขาวิชาที่โดดเด่น  : การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์

University of Pennsylvania

Cr. facebook.com/University of Pennsylvania
Cr. facebook.com/University of Pennsylvania

มีชื่อย่อว่า Penn หรือ UPenn ก่อตั้งในปี ค.ศ.1740 ตั้งอยู่ที่เมือง Philadelphia รัฐ Pennsylvania มหาวิทยาลัยนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาในหลักสูตรปริญญาตรีด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สำหรับอันดับโลกจากการจัดอันดับของ Times Higher Education ปีนี้นั้น พบว่า UPenn เป็นอันดับ 8 ของโลกในด้านสังคมศาสตร์ และเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 15 ของโลก

สาขาวิชาที่โดดเด่น  : พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

Yale University

Cr. /your.yale.edu
Cr. /your.yale.edu

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1701 ตั้งอยู่ที่เมือง New Haven รัฐ Connecticut นี่คือมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์ การจัดอันดับของ Times Higher Education ยืนยันข้อมูลในจุดนี้ โดยพบว่า Yale เป็นหมาวิทยาลัยอันดับ 6 ของโลกที่เป็นเลิศในด้านสังคมศาสตร์ และอันดับ 9 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นอกจากนี้ Yale ยังติดอันดับ 11 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้านการแพทย์อีกด้วย

สาขาวิชาที่โดดเด่น  : กฎหมาย และสังคมศาสตร์

เชื่อเลยว่าการรวบรวมมหาวิทยาลัยที่ถือว่าโดดเด่นที่สุดในสหรัฐอเมริกา จะต้องมีประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหา และวางแผนอนาคตให้กับลูกๆไม่น้อยเลยทีเดียว

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.