Home > Education > ความฉลาดของเด็กยุคใหม่ไม่ได้มีแค่ IQ และ EQ แต่มีถึง 7Q

เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงคุ้นหูและรู้จักกันดีกับ IQ ความฉลาดทางสติปัญญา และ EQ ความฉลาดทางอารมณ์ ที่เรามักปลูกฝังให้ลูกๆมีสองสิ่งนี้ควบคู่กันไปเพื่อลูกจะได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในอนาคต  7Q ทักษะของเด็กยุคใหม่

หากแต่เท่านั้นอาจยังไม่พอ ทักษะต่างๆที่ต้องปลูกฝังให้ลูกนั้นยังมีอีกหลากด้านที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กัน วันนี้ HELLO! Education จึงได้รวบรวม 7Q ทักษะของเด็กยุคใหม่ ยิ่งรู้ไว้ยิ่งเป็นประโยชน์ มาแชร์ให้บรรดาผู้ปกครองได้นำไปเป็นข้อมูลกัน จะมี Q ไหน ที่เพิ่มเข้ามาบ้าง ตามมาดูได้เลย 

7Q ทักษะของเด็กยุคใหม่

1.IQ (Intelligence Quotient) คือ ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคำนวณ การเชื่อมโยง การใช้เหตุผล แม้หลายคนจะเชื่อว่า IQ นั้นเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ แต่หากเด็กๆได้รับการฝึกฝนทางความคิด ร่วมกับการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้รับโภชนาการที่ดี ก็สามารถพัฒนา IQ ได้

7Q ทักษะของเด็กยุคใหม่

2.EQ (Emotional Quotient) คือ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตัวเองและผู้อื่น สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสถานการณ์รอบข้างได้ดี เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้สึกและอารมณ์เหล่านี้ต้องอาศัยการสอนและการปลูกฝังของพ่อแม่อย่างมาก 

7Q ทักษะของเด็กยุคใหม่

3.CQ (Creativity Quotient) เรื่อง Creative thinking คือการที่เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ หรือแนวคิดใหม่ๆ เช่น การเล่น งานศิลปะ การประดิษฐ์คิดค้น พ่อแม่สามารถช่วยให้เด็กมี CQ ได้ ด้วยการเปิดโอกาสให้เขาเล่นอย่างอิสระ ส่งเสริมการเล่นที่ใช้จินตนาการ เช่น ทำศิลปะ การหยิบจับของใกล้ตัวมาเป็นของเล่น หรือการเล่านิทานแล้วให้เด็กต่อเติมเรื่องเอง

4.MQ (Moral Quotient) คือความสามารถทางศีลธรรมจริยธรรม หมายถึงการที่เด็กมีความประพฤติดี รู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะจะเป็นเหมือนอาวุธทางปัญญาที่จะช่วยให้ลูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเขาเติบโตขึ้น โดย MQ นั้นต้องพ่อแม่ต้องทำให้เด็กเห็นอย่างสม่ำเสมอด้วยจึงจะได้ผลดีที่สุด

5.PQ (Play Quotient) คือ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น เพราะการเล่นนั้นสามารถพัฒนาทักษะความสามารถเด็กได้หลายด้าน ทั้งทางร่างกาย ความเฉลียวฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมทักษะ หรือการเล่นกับพ่อแม่ เช่น การขี่คอ เล่นจ๊ะเอ๋ นิทานให้ฟัง ล้วนช่วยเติมเต็มลูกได้ทั้งสิ้น 

6.AQ (Adversity Quotient) คือ ความฉลาดในการแก้ปัญหา มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี และพยายามเอาชนะความยากลำบากด้วยตัวเอง ดังนั้นวิธีการฝึก AQ พ่อแม่ต้องให้โอกาสเด็กๆ เผชิญกับปัญหาและหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองตั้งแต่เล็กๆ ไม่ควรใจอ่อนและยอมตามใจเพื่อช่วยลูกแก้ปัญหาง่ายๆตั้งแต่เขายังเด็ก 

7.SQ (Social Quotient) คือ ความฉลาดทางสังคม การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้ วิธีการฝึก SQ คือ พยายามให้เด็กได้มีโอกาสเล่นกับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน ทำกิจกรรมกลุ่ม หรือฝึกทำงานกับเพื่อน คบเพื่อนหลากหลาย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะการปรับตัวได้ง่ายขึ้น

การจะพัฒนาเด็กให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพของเขา พ่อแม่ผู้ปกครองควรส่งเสริมทั้ง 7Q ควบคู่กันไป แต่อย่าลืมว่าเด็กๆก็มีโลกและความสนุกในแบบของเขา พ่อแม่ต้องไม่คาดหวังและกดดันลูกจนเกินไป มิเช่นนั้นจากความรักความหวังดีอาจกลายเป็นความทรงจำที่ไม่ดีต่อลูกๆได้ง่ายๆ

Source :  www.patrangsit.com

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.