Home > Education > เรียนต่อแคนาดาปี 2022! ทุน Lester B. Pearson เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโทรอนโต

โอกาสทองของ #ทีมแคนาดา มาถึงแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัยโทรอนโต (University of Toronto) ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในแคนาดา จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในปี 2021 ของ Time Higher Education  และยังโดดเด่นในด้านงานวิจัย เช่น เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ และการปลูกถ่ายเส้นประสาท เป็นต้น ประกาศเปิดรับสมัคร สอบชิงทุน Lester B. Pearson ระดับปริญญาตรี น้องๆ ที่กำลังมองหา ‘ทุนฟรี’ ห้ามพลาดเด็ดขาด! 

ทุนปริญญาตรี  

ทุนการศึกษา Lester B. Pearson เป็นทุนการศึกษาที่ตั้งขึ้นโดย University of Toronto เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาต่อที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกและยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยจะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้นำ

คุณสมบัติ

  • เป็นนักเรียนต่างชาติที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียนเพื่อขอรับทุน เมื่อได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทุนแล้วทาง University of Toronto จะส่งลิงก์กลับมาให้
  • นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำซึ่งจะได้มีส่วนร่วมในประชาคมโลกในอนาคต
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษาในเดือนมิถุนายน 2564
  • เริ่มเรียนที่ University of Toronto เดือนกันยายน ปี 2022
  • ไม่พิจารณานักเรียนที่เข้าศึกษาระดับมัธยมปลายเดือนมกราคม ปี 2022 

มูลค่าทุนการศึกษา 

ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด และค่าที่อยู่อาศัยตลอด 4 ปี 

ปิดรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://future.utoronto.ca/pearson/about/

Cr: University of Toronto

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.