Home > Education > รู้จัก ‘LQ’ ความฉลาดทางความรัก ผ่านแนวคิดของ ‘แจ็ค หม่า’

“IQ และ EQ จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ แต่ถ้าคุณอยากเป็นที่เคารพนับถือ และอยู่รอดในอีก 30 ปีข้างหน้าได้ คุณต้องสอนให้เด็กๆ มี LQ หรือ Q of Love” นี่คือประโยคที่ ‘แจ็ค หม่า’ ผู้ก่อตั้งอาลีบาบา มหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์สหรัฐ และผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของโลก ได้กล่าวไว้ในงานสัมมนา Gateway ’17 ที่จัดขึ้นเมื่อ 3 ปีก่อน และนับวัน LQ หรือ Q of Love ที่เขาได้กล่าวถึงก็ยิ่งมีคนเล็งเห็นความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ 

ล่าสุด ‘แจ็ค หม่า’ ได้กล่าวถึง LQ อีกครั้ง ในการแสดงวิสัยทัศน์ถึงอนาคตการศึกษา ในงานประชุมเพื่อการศึกษาโลกปี 2019 โดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเราได้นำแนวคิดดีๆมาฝากกัน 5 ข้อดังนี้ 

1 การเรียนรู้ทำได้ตลอดชีวิต 

“ผู้คนมักเรียนเพื่อทำงาน แต่ในอนาคตเราควรทำงานเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

เพราะความรู้อาจไม่ได้จบแค่ในห้องเรียน หากเรามีใจรักในการเรียนรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวก็เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยที่พร้อมมอบความรู้ให้เราอยู่เสมอ  

2 สร้างความแตกต่าง 

“สัตว์มีสัญชาตญาณ หุ่นยนต์มีความฉลาด แต่มนุษย์เราต้องมีปัญญา”

ความเท่าเทียมที่แท้จริงของการศึกษาคือการสร้างความแตกต่าง เด็กทุกคนควรได้รับการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อที่จะพัฒนาให้เขาเป็นคนที่ดีที่สุดในแบบของพวกเขาเอง เพราะความต่างอย่างสร้างสรรค์เท่านั้นที่จะทำให้เด็กๆก้าวต่อไปในโลกแห่งปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ได้

3 เลิกวัดผลแบบเดิม 

“เราไม่ได้จ้างคนเพียงเพราะเขามีปริญญาหรือมีวุฒิการศึกษาขั้นสูง เปรียบไปก็เหมือนใบเสร็จที่พ่อจ่ายให้ ใบปริญญาที่แท้จริงคือตอนที่คุณเรียนจบได้รับวุฒิการศึกษาแล้วเริ่มต้นต่อสู้เพื่อชีวิตของคุณต่างหาก”

การเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีหรือมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ควรเป็นค่านิยมที่ปลูกฝังให้แก่เด็กๆอีกต่อไป การมุ่งมั่นแสวงหาความรู้ที่แท้จริงจากที่ใดๆ ซึ่งอาจอยู่ในหรืออยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกว่ามาก 

4 สอนผ่านความเชื่อมั่น 

“ผมเรียกตัวเองว่า CEO ย่อมาจาก Chief Education Officer ผมเรียนรู้ทุกอย่างตอนที่เป็นครู ให้แรงบันดาลใจนักเรียน เชื่อมั่นในตัวเขา ถ้าจิตใจคุณดี นักเรียนจะสัมผัสได้” 

ความรักและความเชื่อมั่นเป็นรากฐานสำคัญของการให้โอกาส คุณครูควรให้ความรู้เด็กๆด้วยสายตาแห่งความเชื่อมั่นพร้อมผลักดันให้นักเรียนได้เป็น ในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นให้ได้มากที่สุด 

5 สอนคนให้มี Q of Love 

“สมองจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ แต่หุ่นยนต์แทนที่หัวใจคุณไม่ได้”

LQ ย่อมาจาก Love Quotient หมายถึงความฉลาดทางความรักซึ่งมาจากหัวใจไม่ใช่สมอง การศึกษาต้องไม่สอนให้เด็กรักการเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสอนให้เขาเรียนรู้ที่จะรักด้วย เด็กๆต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่น เพื่อให้สังคมน่าอยู่ พึ่งพาอาศัยกันและกันได้ เพราะในยุคที่เทคโนโลยีเติบโตความรักจะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เรามีคุณค่าไม่ว่าสิ่งไหนก็ไม่อาจทดแทนได้

“ศตวรรษที่แล้วเราชนะด้วยการใส่ใจตัวเอง ศตวรรษนี้เราชนะด้วยการใส่ใจผู้อื่น” ประโยคทิ้งท้ายจากแจ็ค หม่า ที่ตอกย้ำให้เราเห็นว่า LQ จะเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในหลากหลายแวดวงอย่างแน่นอน

Source: 

www.oecd.org

oecdedutoday.com

https://bit.ly/38RG0dt
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.