Home > Education > Schools > Astra Academy International School คำตอบของโรงเรียนยุคใหม่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

การเติบโตในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน จำเป็นต้องอาศัยความรู้และทักษะในการปรับตัวที่ได้รับการบ่มเพาะมาตั้งแต่วัยเยาว์  การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ในช่วงต้นของชีวิต ด้วยเหตุนี้ Astra Academy International School จึงเกิดขึ้นด้วยคอนเซปต์ของการเป็นโรงเรียนแห่งอนาคต School of the Future ที่มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้เด็กๆ เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ สามารถนำความรู้และทักษะที่มีไปประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับตนเองในวันข้างหน้าได้อย่างแท้จริง

Astra Academy เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถม (Primary School) จนถึงระดับมัธยม (Secondary School) การเรียนการสอนระบบอังกฤษ British Curriculum ที่เข้มข้นด้วยความรู้เชิงวิชาการเป็นพื้นฐานความคิด เสริมด้วยทักษะความเชี่ยวชาญ และความรู้เชิงปฏิบัติ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนา Passion ต่างๆ ของเด็ก เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ และช่วยสร้างตัวตนของเด็กแต่ละคนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ด้วยขนาดของโรงเรียนที่ไม่ใหญ่มากนัก อัตราส่วนของเด็กแต่ละชั้นที่จำกัดเพียง 20 คนต่อห้อง ทำให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง ในขณะเดียวกันครูของที่นี่ทุกคนยังได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ ให้เน้นเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาจุดเด่นของเด็กอย่างเต็มความสามารถ

ฝึกทักษะ 4 ด้านที่มีประโยชน์สำหรับอนาคต

ทักษะทางวิชาการที่ Astra Academy เสริมเข้ามาในการเรียนการสอนซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆ ในอนาคตแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่

  • ความรู้ด้านเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) โซเชียลมีเดีย สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมต่างๆ
  • การมีสุขภาวะที่ดีหรือ Wellbeing เด็กต้องสามารถดูแลตนเองได้ ทั้งในเรื่องความเป็นอยู่ทั่วไป เช่น การทำอาหาร โภชนาการ ยังรวมถึงความรู้ในเชิงการแพทย์ ความเข้าใจในการดูแลร่างกายและอารมณ์ จิตใจของตนเอง
  • ทักษะในเชิงศิลปะ ทั้งในด้านการแสดง การทำงานออกแบบ ดนตรี และความคิดเชิงสร้างสรรค์
  • ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship มีความรู้ในด้านการบริหารการจัดการเงินและการตลาด ทั้งนี้ทักษะแต่ละด้านจะถูกเชื่อมโยงและพัฒนาไปพร้อมกับความรู้เชิงวิชาการ โดยทางโรงเรียนมีการทำ Partnership กับสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากบุคคลผู้เป็นมืออาชีพ

แนวคิด School of the Future

จุดเด่นของแนวคิด School of the Future สะท้อนให้เห็นจากทุกองค์ประกอบ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน โรงเรียนยังพัฒนา Astra Virtual School แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่ประยุกต์รูปแบบจากเกมส์ เมื่อเข้าไปในแพลตฟอร์ม เด็กๆ สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนต่างๆ ได้อย่างเสมือนจริง มีห้องสมุดให้ค้นคว้า มีห้องเกมส์ที่เหมาะกับช่วงวัย พร้อมสนทนากับเพื่อนๆ ได้ผ่านการแชต รูปแบบการเรียนดังกล่าวช่วยเพิ่มความสนุกและสร้างบรรยากาศการเรียนออนไลน์ไม่ให้น่าเบื่ออีกต่อไป

สิ่งสำคัญที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้คือ แคมปัสแห่งใหม่ใจกลางเมืองย่านเอกมัยที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ คล้ายยกธีมพาร์กของโลกอนาคตและยานอวกาศมาไว้ในโรงเรียน รายละเอียดแต่ละจุดล้วนเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆได้เป็นอย่างดีที่สุด ภายในห้องเรียนและห้องกิจกรรมเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและได้มาตรฐานในทุกมิติ เช่น Stem Lab, Cooking Studio, Design & Technology Studio, Art Studio ส่วนห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวมความรู้นั้น ยังนำความทันสมัยของเทคโนโลยีและแนวคิดของ Share Working Space มารวมไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ภายในมี Study Pod สำหรับเด็กแต่ละช่วงวัยและ Amphitheatre ขนาดเล็ก นอกเหนือจากสระว่ายน้ำและสนามเด็กเล่นที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในโรงเรียนยังมีสนามบาสเกตบอลเต็มรูปแบบ ห้องยิม และห้องประชุมที่ออกแบบอย่างทันสมัย

ทำไมต้องเลือก Astra Academy

อีกส่วนสำคัญที่ทำให้ Astra Academy เป็นโรงเรียนที่ตอบโจทย์โลกยุคปัจจุบัน คือความเชี่ยวชาญของทีมงานและบุคลากรจาก Kid’s Academy ที่คร่ำหวอดในแวดวงการศึกษามามากกว่า 18 ปี นอกจากนี้ยังมีเหล่าคณาจารย์มากความสามารถที่โรงเรียนคัดสรรมาโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนชั้นนำขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับการสรรหาโปรแกรมพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ที่มีประโยชน์ ทำให้มั่นใจได้ว่าเด็กจะได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ในขณะเดียวกันยังมีค่าเทอมที่สมเหตุสมผล เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

Because our children will be inheriting a future that is much different than we can imagine.


 โรงเรียนนานาชาติแอสทรา อะคาเดมี่ (Astra Academy International School) 154 ซอยเอกมัย14 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร Tel. 0–61734–5556, 0–2115–7989 I Email: info@astra.ac.th

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.