Home > Education > Schools > พิกัด โรงเรียนหญิงล้วน ชั้นนำในไทย

นอกจากโรงเรียนชายล้วนแล้ว เรามาทำความรู้จัก โรงเรียนหญิงล้วน สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเป็นเด็กผู้หญิงกันต่อดีกว่าว่ามีโรงเรียนไหนน่าสนใจบ้าง

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นผู้หญิง และสนใจอยากรู้ว่าในประเทศไทยมีโรงเรียนหญิงระดับแนวหน้าของไทยอยู่ที่ไหนบ้าง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการส่งลูกหลานไปศึกษาเล่าเรียน HELLO! มีรายชื่อโรงเรียนมาแนะนำแล้วดังต่อไปนี้

Feature Image by Jerry Wang/unsplash


1 /6

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ภาพโดย materdei.ac.th

มาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็น โรงเรียนหญิงล้วน เอกชนขนาดใหญ่แห่งแรกที่คณะอุร์สุลินก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน ประยุกต์การเรียนการสอนระบบมอนเตสเซอรี่ ประเทศอังกฤษ มาใช้ในระดับชั้นอนุบาล รวมถึงนำหลักการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มาใช้ในระดับชั้นอื่น ๆ ด้วย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

2 /6

โรงเรียนราชินี

ภาพโดย @RajiniSchool via Facebook

เป็นโรงเรียนหลวงสำหรับสตรีแห่งแรกในสยามประเทศ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อตั้งโดย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากจะมีความโดดเด่นด้านวิชาการแล้ว ทางโรงเรียนยังมีหลักสูตรสอนเรื่องมารยาท ความเป็นกุลสตรีไทย และกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ จากการปฏิบัติจริงอีกมากมาย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

3 /6

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ภาพโดย @wwa1874 via Facebook

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ก่อตั้งโดยคณะมิชชันนารีเพรสไบทีเรียนมิชชันจากสหรัฐอเมริกา เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง เพราะตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลัง ต่อมา นักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนพื้นที่เดิมไม่สามารถรองรับได้ จึงมีการย้ายโรงเรียนมายังเขตวัฒนาจนถึงปัจจุบัน ในระดับชั้นมัธยาศึกษามีการจัดหลักสูตรโดยเน้นไปที่ความถนัดของนักเรียนเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

4 /6

โรงเรียนสตรีวิทยา

ภาพโดย @satriwit.info via Facebook

เป็น โรงเรียนหญิงล้วน ที่เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนแหม่มสี” เพราะสร้างโดย มิสลูสี ดันแลป อดีตครูสอนหนังสือที่โรงเรียนสตรีวังหลัง ด้วยหลักสูตรที่มีความทันสมัย และเน้นไปด้านวิชาการ จึงทำให้โรงเรียนสตรีวิทยากลายเป็นโรงเรียนสตรีที่มีชื่อเสียงจนอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

5 /6

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ภาพโดย @assumptionconvent1905 via Facebook

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนโรมันคาทอลิกหญิงแห่งแรกของประเทศ มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาและวิชาการควบคู่กันไป เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ซึ่งเป็นแผนกประถมของโรงเรียน

6 /6

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ภาพโดย @sjcschoolofficial via Facebook

เป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เปิดการเรียนการสอนให้แก่สตรีตั้งแต่ด้านวิชาการไปจนกระทั่งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีหลักสูตรเตรียมพื้นฐานความรู้สำหรับศึกษาต่อยังคณะที่นักเรียนสนใจอีกด้วย เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.