Home > Education > Schools > ‘โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ’ เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่ในรูปแบบ New Normal

การศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมเมื่อพบกับความท้าทาย และช่วยให้เด็กแต่ละคนประสบความสำเร็จตามศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง คือความตั้งใจจริงของหลักสูตรที่ใช้เฉพาะใน โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ (BASIS INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK) โรงเรียนแห่งที่ 35 ในเครือข่ายโรงเรียนหลักสูตรเบซิสจากสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงการศึกษามานานกว่า 2 ทศวรรษ วันนี้เบซิส กรุงเทพฯ กำลังก้าวสู่ปีที่สาม พร้อมต้อนรับ ‘คุณอลัน วิลคินสัน’ Head of School มากความสามารถคนใหม่ที่คุ้นเคยกับหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งจุดมุ่งหมายในแบบฉบับของเบซิสเป็นอย่างดี จากการเป็น Founding Head of School ที่ โรงเรียนนานาชาติเบซิส หางโจว ประเทศจีน

คุณอลันมีประสบการณ์กว่า 25 ปีในแวดวงการศึกษานานาชาติ ทั้งในอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฮังการี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน และอีกมากมาย เขาเกิดและเติบโตที่ประเทศอังกฤษ จึงเข้าใจหลักการศึกษารูปแบบอังกฤษเป็นอย่างดี
เช่นกัน ด้วยความรักในการเรียนรู้และมีความสนใจที่หลากหลาย คุณอลันสำเร็จปริญญาตรีทั้งสาขา Psychology with Economics และ History with Education Specialism ก่อนจะเรียนต่อปริญญาโทด้าน Education จาก Liverpool John Moores University หลังจากประจำอยู่ที่เบซิส หางโจว เกือบ 4 ปี ทำให้เขามีความเข้าใจในแนวทางของเบซิสเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันก็เห็นถึงความแตกต่างของหลักสูตรนานาชาติในรูปแบบที่ต่างวัฒนธรรม 

“หนึ่งในความท้าทายกับการทำงานทั้งที่หางโจว และกรุงเทพฯ คือการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาผสมผสานกับการเรียน และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน การเรียนที่นี่ไม่ได้เป็นไปอย่างโดดเดี่ยว แต่อยู่ภายใน Community เดียวกัน เราพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติ เราหวังว่าเราจะมอบหรือทำสิ่งดีๆ ให้สังคมและชุมชนได้ สิ่งเหล่านี้คือการหล่อหลอมให้เด็กๆ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นคนดี” คุณอลันกล่าว

“ด้วยความที่เบซิสเป็นโรงเรียนเครือข่าย เรามีแนวทางหลักสูตรที่ชัดเจนและไม่เคยแตกออกจากแนวทางนั้น ขณะเดียวกันก็มีการทำงานร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มั่นใจว่าการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนแต่ละคนจะยังอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเขา มีการประเมินอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งทั้งการเรียนของเด็กและการสอนของครูด้วยกันเอง”

คุณอลันกล่าวว่าสิ่งที่ทำให้เบซิสแตกต่างจากที่อื่นคือมีครูที่มีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้สอนโดยตรงและเริ่มเรียนตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น การเรียนรู้ด้านวิศวกรรมตั้งแต่ชั้นอนุบาล นอกจากนี้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล และเกรด 1 – 4 จะมีครู 2 คนประจำในห้องตลอดเวลา ได้แก่ ครูผู้เชี่ยวชาญรายวิชา (SET-Subject Expert Teacher) และครูผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ (LET- Learning Expert Teacher) ทั้งสองเป็นครูเจ้าของภาษา โดยจะร่วมกันสอนและดูแลเด็กเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง ส่วนในเรื่องของวัฒนธรรมที่เบซิสจัดให้มีหลักสูตรวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เริ่มต้นตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล และเรียนต่อเนื่องไปจนจบเกรด 12 “เราปรารถนาให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังทางวัฒนธรรม ภูมิใจในความเป็นไทย และใช้ภาษา(แม่) ได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งทำให้เกิดแรงผลักดันในสังคมแห่งการเรียนรู้แห่งนี้”

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม Unparalleled Support ที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนรู้ของเด็กๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและขอให้ผู้ปกครองไม่นำนักเรียนไปติวข้างนอก ไม่ต้องช่วยทำการบ้าน (Academic Support Programme) หากนักเรียนตามเนื้อหาไม่ทัน โรงเรียนจะมี Intervention Specialist ครูผู้สนับสนุนพิเศษที่คอยบริหารจัดการเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาและคณิตศาสตร์ รวมถึง Parent Hours ที่ผู้ปกครองสามารถนัดพบครูเพื่อพูดคุยและวางแผนการสนับสนุนนักเรียนเป็นรายบุคคล

เตรียมพร้อมปรับตัวสู่การเรียนในวิถีใหม่

จากสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้การเรียนของเด็กๆต้องพึ่งพาโลกออนไลน์เป็นหลัก เบซิส กรุงเทพฯ เองมีการปรับตัวด้านการเรียนการสอนอย่างมากทั้งการทำคลิปวิดีโอของแต่ละบทเรียน การสอนแบบไลฟ์สด รวมถึงการปรับและประเมินวิธีการสอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อการพัฒนาอย่างไม่ขาดตอน จวบจนเมื่อถึงวันที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโรงเรียนสามารถกลับมาเปิดเรียนตามปกติได้อีกครั้ง จึงมีการเตรียมความพร้อมในทุกรายละเอียด

“ประสบการณ์ตอนประจำอยู่ที่หางโจวก่อนหน้านี้ช่วยผมได้มาก ในเมืองจีนมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากๆ กับการเปิดเรียนในสถานการณ์โควิด ซึ่งบางส่วนสามารถนำมาปรับใช้ได้ สิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัย ยิ่งเด็กเล็กเท่าไร ยิ่งต้องเตรียมพร้อมให้มากเท่านั้น เช่น หากมีเด็กป่วย จะแยกเด็กๆ ออกมาอย่างไร การจัดการเรื่องการกินอาหาร การวิ่งเล่น เราวางแผนล่วงหน้าอย่างมากมายในรายละเอียด ทั้งยังให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคให้กับทุกคน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในโรงเรียน”
คุณอลันอธิบาย 

ที่เบซิส กรุงเทพฯ เราได้จัดให้มีโปรแกรมการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสสำหรับชุมชนภายในโรงเรียนเบซิส ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2564 โดยร่วมกับโรงพยาบาลนครธน จัดโปรแกรมการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสที่เหมาะสม โดยได้ทำมาโดยตลอดทุกสัปดาห์ ให้นักเรียน คุณครู พนักงาน ครูสอนกิจกรรมพิเศษ รวมถึงบุคลากรกลุ่มวิศวกรรม อาหาร เครื่องดื่ม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยแม่บ้าน คนสวน ตลอดจนครอบครัวของนักเรียน ครอบครัวของคุณครูและพนักงาน และยังตรวจพนักงานต่อเนื่องมาในช่วงที่โรงเรียนสอนออนไลน์อีกด้วย สำหรับรอบที่จะเปิดสถานที่ในเร็วๆ นี้ก็สามารถที่จะดำเนินการต่อเนื่องและเริ่มตรวจนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับโปรแกรมวัคซีน เราได้จัดให้มี Community Vaccine Programme ซึ่งมีโปรแกรมย่อยต่างๆ เช่น การจัดให้คุณครูและพนักงานได้ฉีดวัคซีนครบ 99% ผ่านระบบของรัฐและหน่วยงานต่างๆ การจัดโปรแกรมวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม  ตลอดจนเข้าร่วมโปรแกรมสำหรับนักเรียนที่ทางรัฐและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีเป้าหมายให้มีจำนวนการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด

“เรามีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ทั้งยังกระตุ้นและให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนของคุณครู พนักงาน และชุมชนในโรงเรียนทุกคน จากโปรแกรมดังกล่าวสมาชิกชุมชนของเราฉีดวัคซีนกันแล้วมากกว่า 1,500 คน”

ไม่เพียงเท่านั้น ทางโรงเรียนยังติดตั้งระบบอากาศบริสุทธิ์ Pre-cool fresh air ซึ่งเป็นระบบกรองก่อนนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในอาคาร และทำให้เกิดการถ่ายเทของอากาศมากกว่า 6 ครั้งต่อชั่วโมง ซึ่งเราเป็นโรงเรียนแรกในประเทศที่นำระบบนี้มาใช้ทุกพื้นที่  ทุกห้องเรียนรวมไปถึงโรงยิม โรงละคร โรงอาหาร ทางเดิน และห้องน้ำภายในอาคาร สามารถลดปัญหาที่เกิดจากเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ไร้กังวลเรื่องสารก่อโรคภูมิแพ้ โรคทางเดินหายใจ ตลอดจน PM2.5 อีกด้วย

สอมถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BASIS INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK Tel. 0–2415–0099

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.