Home > Education > Interviews > Talent > สองนักเรียนคุณภาพจากรั้ว ‘ร่วมฤดี’ สร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม

นอกจากความรู้ด้านวิชาการ พ่อ-แม่ ผู้ปกครองหลายคนยังเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังลูก ๆ ให้รู้จักนำความรู้ความสามารถสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ครั้งนี้ HELLO! Education มีโอกาสพูดคุยกับ 2 เด็กเก่งจาก โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา (RIS-Ruamrudee International School) ซึ่งเข้าเรียนที่ ร่วมฤดี ตั้งแต่วัย 3 ขวบ ระดับชั้น Pre-K จนถึง Grade 12 ปัจจุบัน โดยได้รับการบ่มเพาะให้เห็นถึงความสำคัญในการส่งต่อสิ่งดี ๆ สู่สังคมและผู้ด้อยโอกาสมาตลอด กระทั่งสามารถต่อยอดนำความรู้มาพัฒนาสู่ โครงการเพื่อสังคม ที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ

ร่วมฤดี
น้องแมทธิว – สารัช โลว์

เริ่มจาก น้องแมทธิว – สารัช โลว์ ประธานสภานักเรียน (Student Council) ที่ส่งโครงการ GoBabyGo คว้ารางวัลเหรียญทองเเละ Best Young Inventor Award จากการประกวดเวที iCan Competition เล่าว่า “ผมทำโครงการ GoBabyGo ร่วมกับเพื่อน ๆ ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มต้นจาก University of Delaware เป็นการนำรถของเล่นไฟฟ้ามาดัดเเปลงให้เด็กทุพพลภาพสามารถใช้ได้ ซึ่งมีสาขามากกว่า 90 สาขาทั่วโลก และผมก่อตั้งขึ้นเป็นที่แรกในประเทศไทย และได้ต่อยอดขยายสู่โรงเรียนนานาชาติอื่นอีกกว่า 5 แห่งในประเทศไทย”

RIS เป็นเสมือนผู้ให้คำแนะนำที่ดี รวมทั้งช่วยเหลือในการประสานงานกับบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ (Camillian Home for Children Living with Disabilities) ในการส่งมอบรถของเล่น ที่เราได้ทำขึ้น และยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการต่อยอดพัฒนาโครงการนี้ ให้สามารถส่งต่อรอยยิ้มให้กับผู้ทุพพลภาพที่เป็นเด็กโตหรือผู้ใหญได้มีรอยยิ้มอีกด้วย”

น้องแมทธิว เล่าถึงเบื้องหลังความสำเร็จของโครงการ
ร่วมฤดี
น้องแมทธิว และเพื่อน ๆ ร่วมก่อตั้งโครงการ GoBabyGo ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กทุพพลภาพ

หลังจากริเริ่มโครงการ GoBabyGo น้องแมทธิว ยังต่อยอดโครงการฯ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ สู่สังคม โดยเผยว่า “คุณครูท่านหนึ่งได้แนะนำให้ผมคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยเหลือคนพิการที่เป็นผู้ใหญ่ ผมจึงประดิษฐ์ Boost-Walker ขึ้นมา เป็นเครื่องพยุงเดินกายภาพบำบัดเเบบอัจฉริยะ ที่ช่วยผู้ป่วยที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหวในการหัดเดิน ซึ่งมีเเผนที่จะส่งมอบเครื่อง Boost-Walker ให้กับเเผนกกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่ยากไร้ต่อไป และนอกเหนือจากนั้นผมยังได้รับรางวัลเหรียญทองเเละ Best Young Inventor Award จากการประกวดเวที iCan Competition ด้วยครับ”

ร่วมฤดี
น้องแพร – มัญญสิริ โชติบูรณ์วงศ์

ด้าน น้องแพร – มัญญสิริ โชติบูรณ์วงศ์ ประธานสมาคมเกียรติยศแห่งชาติ (National Honor Society) องค์กรที่ได้รับการยอมรับในอเมริกา ซึ่งคนที่จะเข้าร่วมได้จะต้องมีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ Service มีใจช่วยเหลือสังคม Leadership มีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำ Character มีคุณลักษณะที่โดดเด่น และ Scholarship มีผลการเรียนดีเยี่ยม ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานด้วยผลงานที่ไดรั้บการยอมรับทั้งจากโครงการ The Union International และโครงการ HER (HER Period Dignity) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมสุขอนามัยสำหรับผู้หญิง รวมถึงหนังสือพิมพ์โรงเรียนที่เป็นสื่อกระจายข่าวสารภายใน RIS และกับโรงเรียนนานาชาติอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอีกด้วย

ร่วมฤดี
ความสุขจากการให้ น้องแพรทำกิจกรรมภายใต้โครงการ HER ด้วยรอยยิ้ม

“โครงการของแพรต้องบอกว่าต่อยอดมาจากปัญหาส่วนตัวที่แพรพบเจอ นั่นก็คือเรื่องของประจำเดือนซึ่งเป็นปัญหาของผู้หญิงทุกคน แพรเลยริเริ่มโครงการ HER ขึ้นโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่แพรมีอยู่ในมือสื่อสารความตั้งใจในการสร้างโครงการของเราให้เพื่อนๆ ทั้งในโรงเรียนร่วมฤดีเองและโรงเรียนนานาชาติอื่น ๆ ในประเทศไทยได้รับรู้และมาร่วมมือกัน

โครงการ HER คือการผลิตผ้าอนามัยแบบผ้าที่สามารถซักใช้ซ้ำได้ เเละผ้าอนามัยที่ผลิตจากกากชานอ้อยที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล ซึ่งย่อยสลายเองได้ ซึ่งแพรและเพื่อน ๆ ช่วยกันออกแบบและพัฒนาผ้าอนามัยนี้ขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะส่งมอบให้แก่ผู้หญิงที่ขาดเเคลน เช่น ผู้ต้องขังหญิง นักเรียนหญิงในชนบท เเละผู้หญิงในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ” น้องแพรเล่า

นอกจากนำความรู้มาพัฒนาผ้าอนามัยที่ทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลน น้องแพรยังมีส่วนให้การผลักดันเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนอีกด้วย “แพรมีโอกาสเสนอแนวคิดให้กับคุณครูที่ RIS ได้เพิ่มเติมหลักสูตรเกี่ยวกับเพศศึกษาให้นักเรียนทั้งชายและหญิง เพื่อจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องเพศได้อย่างเปิดเผยและถูกต้องมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป็นความประทับใจอย่างยิ่งที่คุณครูของ RIS เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของเราอย่างเท่าเทียม จนโครงการนี้ประสบความสำเร็จได้รับรางวัล Diana Award ในนามของเจ้าหญิงไดอาน่าจากประเทศอังกฤษค่ะ”

เด็กทุกคนที่นี่ได้สัมผัสถึงความสุขที่ได้จากการให้ ได้เห็นคุณค่าของตัวเราเองในการส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมเเละผู้ด้อยโอกาส

น้องแพร – มัญญสิริ โชติบูรณ์วงศ์
น้องแมทธิว และน้องแพร เข้าเรียนที่ RIS ตั้งแต่วัย 3 ขวบ ระดับชั้น Pre-K

หนึ่งในส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ น้องแพรยกเครดิตให้กับโรงเรียน “สำหรับแพร ต้องยอมรับว่าโชคดีมาก ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่เลือกให้แพรเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ ร่วมฤดี ตั้งแต่เด็ก ให้เราได้รับการปลูกฝังที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ทำให้ซึมซับสิ่งดี ๆ มากมาย

เด็กทุกคนที่เขามาตั้งแต่อายุน้อย ๆ ก็เหมือนผ้าขาวที่พร้อมจะเรียนรู้และถูกบ่มเพาะใหเ้ห็นความสุขของการทำดี แพรเชื่อว่าเราทุกคนต่างมีสองบทบาทด้วยกัน คือการเป็นผู้รับเเละการเป็นผู้ให้ ในการเป็นผู้รับเเพรได้รับความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพจาก RIS ในส่วนของการเป็นผู้ให้นั้น RIS ก็สอนให้แพรเป็นผู้ให้ที่ดีรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” น้องแพร ปิดท้าย.

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.