Home > Education > Schools > High School > VERSO International School มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนพร้อมสู่อนาคต

ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันถูกพัฒนาให้เติบโตขึ้นชนิดที่เรียนว่าก้าวกระโดด เด็ก ๆ และเยาวชนล้วนสามารถเข้าถึงและใช้งานโลกออนไลน์ได้อย่างอิสระ ดังนั้นการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความรู้จึงต้องพัฒนาอย่างล้ำหน้า ตลอดเวลากว่า 4 ปีของ VERSO International School (โรงเรียนนานาชาติ เวอร์โซ กรุงเทพ) โรงเรียนนานาชาติย่านบางนา กับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบอเมริกัน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของรัฐนิวยอร์ก แต่ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นที่จะสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีอิสระเพื่อให้นักเรียน มีความพร้อมที่จะรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและคาดเดาได้ยากในอนาคต

VERSO International School น้องนกยูง เวอร์โซ
ไรอัน เพอร์ซอด ครูใหญ่คนใหม่ของ โรงเรียนนานาชาติ เวอร์โซ

“การเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ จะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความจริงได้อย่างมั่นคงในอนาคต เรายังคงปูพื้นฐานวิชาพื้นฐษนอย่างเข้มข้น แต่สิ่งสำคัญที่จะแทรกอยู่ในทุกการเรียนรู้คือการคิดเชิงวิเคราะห์ ความรอบรู้ในเชิงเทคโนโลยี ตลอดจนความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ทักษะเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ติดตัวนักเรียนไป แม้ว่าจะสำเร็จการศึกษาไปแล้วก็ตาม” ไรอัน เพอร์ซอด ครูใหญ่คนใหม่ของโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซกล่าว

VERSO International School น้องนกยูง เวอร์โซ

การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ Interdisciplinary

คือ การบูรณาการความรู้ของหลาย ๆ วิชาเข้าด้วยกัน และจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการทำโครงงาน (Project-based Learning) ซึ่งจะออกแบบให้สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนแต่ละคน ผ่านการมอบหมายให้ทำงานกลุ่มกับเพื่อนๆ ที่คละวัยกัน รวมถึง Design Thinking แนวคิดที่บริษัทระดับโลกด้านนวัตกรรมอย่าง Apple, Google และ Microsoft เลือกใช้ในการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กร

ครูของที่นี่จะทำหน้าที่เป็น Learning Designer ช่วยออกแบบการเรียนรู้ แนะนำให้เด็กนักเรียนสามารถค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจและสามารถแก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ได้ และปิดท้ายด้วยโปรแกรม Beyond the Walls ซึ่งไม่ใช่แค่การทัศนศึกษา แต่เป็นการออกไปเรียนรู้ในสถานที่ต่าง ๆ อย่างมีเป้าหมาย และยังการเชิญ Guest Speaker ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำงานในแวดวงต่างๆ มาพูดคุยให้ความรู้และประสบการณ์การทำงานกับเด็กนักเรียน เปรียบเสมือนการเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริง(Real-world Learning)

VERSO International School น้องนกยูง เสนาลิง เวอร์โซ
น้องนกยูง พร้อมด้วยคุณมด-อารดา และคุณลิง – สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ (เสนาลิง)

อิสระทางการเรียนรู้ จุดเด่นของหลังสูตรแบบอเมริกัน

การค้นพบความสามารถ และความสนใจของตัวเองได้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ก่อนการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัย  ปัจจุบัน ‘นกยูง – ณฤฬดา จันทร์พราหมณ์’ ที่กำลังศึกษาอยู่เกรด 10 เธอสามารถบอกได้ว่าตนเองอยากเรียนในด้านศิลปะที่ชอบ และอยากมุ่งไปสู่การเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมในระดับมหาวิทยาลัย 

“สาเหตุที่หนูเลือกเข้าเรียนที่ ‘เวอร์โซ’ เพราะรู้สึกว่าโรงเรียนนี้ไม่เหมือนโรงเรียนอื่น สิ่งที่เขาสอน เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และแปลกใหม่ดีค่ะ พอได้เข้ามาเรียนจริงหนูประทับใจกับสังคมที่นี่ ทั้งครูผู้สอนและเพื่อน ๆที่ดี ที่คอยช่วยเหลือเรา ให้อิสระในการเรียนรู้ เราสามารถเป็นตัวเราเองได้” น้องนกยูง กล่าว


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเยี่ยมชมโรงเรียน
กับเจ้าหน้าที่ได้ที่ Tel. 02-080-6200
www.verso.ac.th หรือ Email Admissions@verso.ac.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.