Home > Education > Schools > Pre-School > The Power of Three 3 ผู้บริหารมากประสบการณ์ กับ 3 ระดับชั้นเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในวัยเรียน

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ซิตี้แคมปัส (Shrewsbury International School City Campus) ย่านสุขุมวิท – พระราม 9 เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่วัย 2 – 11 ปี ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จอยู่ที่ทีมผู้บริหารทั้งสาม (The Power of Three) และหลักสูตรที่ปูเส้นทางการเรียนรู้ของเด็กใน 3 ระดับ (Three-Stage of Learning Journey)

Shrewsbury International School city campus
รองครูใหญ่ ‘ฟิโอน่า เบ็ตส์’ (Fiona Betts),ครูใหญ่ ‘อแมนด้า เดนนิสัน’ (Amanda Dennison) และผู้ช่วยครูใหญ่ ‘แคธ โอคิล’ (Cath Okill) 

The Power of Three

ผู้เป็นเสาหลักด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ซิตี้แคมปัส ได้แก่ ครูใหญ่ ‘อแมนด้า เดนนิสัน’ (Amanda Dennison) รองครูใหญ่ ‘ฟิโอน่า เบ็ตส์’ (Fiona Betts) และผู้ช่วยครูใหญ่ ‘แคธ โอคิล’ (Cath Okill) 

อแมนด้ายึดอาชีพครูมาแล้วถึง 35 ปี กล่าวว่า “ฉันเริ่มสอนครั้งแรกที่โรงเรียนในลอนดอน จากนั้นได้รับโอกาสมาสอนที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีกรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ ที่ไทย และปัจจุบันเป็นครูใหญ่ที่โชรส์เบอรี ซิตี้แคมปัส ได้ 6 ปีแล้ว นับรวมแล้วเท่ากับว่าฉันอยู่กับโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีมาทั้งหมด 13 ปีค่ะ” 

‘อแมนด้า เดนนิสัน’ (Amanda Dennison) ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ซิตี้แคมปัส

ส่วนฟิโอน่าเล่าประวัติการสอนอย่างย่อว่า “ฉันอยู่ในแวดวงการศึกษามาทั้งหมด 26 ปี เริ่มจากเป็นครูสอนในลอนดอนเหมือนกัน ปัจจุบันก็เข้าสู่ปีที่ 7 ของการทำงานในโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ที่ไทยค่ะ” 

ด้านแคธกล่าวว่า “ฉันเริ่มสอนมาตั้งแต่อายุ 16 ปี จนถึงตอนนี้ทำงานในวงการศึกษารวม 25 ปี ฉันเริ่มงานสอนที่อังกฤษ รวมทั้งเคยสอนที่อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน และออสเตรเลีย ปัจจุบันฉันเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ของที่นี่ตั้งแต่เมื่อ 3 ปีก่อนค่ะ” 

‘ฟิโอน่า เบ็ตส์’ (Fiona Betts) รองครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ซิตี้แคมปัส

ทีม The Power of Three เน้นยํ้าถึงการทำงานที่ต้องดูแลทั้งหลักสูตรและบริหารโรงเรียนควบคู่กันไป “เราคอยดูแลให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีในระดับสากล ให้พวกเขารักเรียน ปรับตัวเก่ง คิดวิเคราะห์เป็น และไม่กลัวความท้าท้าย” ฟิโอน่ากล่าว

Three-Stage of Learning Journey

อแมนด้าอธิบายว่า “โชรส์เบอรีเป็นโรงเรียนที่มี 2 แคมปัส คือ ซิตี้แคมปัส และริเวอร์ไซด์ แต่ละแคมปัสมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน โดยซิตี้แคมปัสเน้นการเรียนการสอนเด็กเล็ก เรามุ่งมั่นที่จะเป็นโรงเรียนประถมที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ ค่ะ”  โรงเรียนแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับเพื่อให้ ‘การเดินทาง (The Journey)’ จากระดับปฐมวัยที่ซิตี้แคมปัสไปยังระดับมัธยมที่ริเวอร์ไซด์ เป็นไปได้อย่างราบรื่น โรงเรียนแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่   

  • Early Years (2 – 4 ขวบ) มุ่งบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้และความกล้า ให้เด็กได้สำรวจสิ่งใหม่ ๆ 
  • Key Stage 1 (5 – 6 ขวบ) หล่อหลอมทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตไปเป็นผู้รักในการเรียนรู้
  • Key Stage 2 (7 – 11 ปี) เสริมสร้างพัฒนาการด้านวิชาการ พร้อมเสริมสร้างอุปนิสัยและสุขภาวะที่ดี 
‘แคธ โอคิล’ (Cath Okill) ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ซิตี้แคมปัส

แคธอธิบาย ‘การเดินทาง’ ในช่วงวัยอนุบาลว่า “หัวใจของชั้นเนิร์สเซอรีอยู่ที่สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในเด็กอายุไม่เกิน 3 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ท้าทายและสำคัญมากสำหรับพัฒนาการ เพราะเด็กต้องแยกจากพ่อแม่ ต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ ดังนั้นเด็กจะต้องรู้สึกปลอดภัยที่โรงเรียน แต่ก็ต้องกล้าทดลองสิ่งใหม่และเรียนรู้อย่างอิสระ” 

ฟิโอน่าเสริมต่อจากแคธว่า “เมื่อเด็กก้าวสู่ Key Stage 1 เราจะรู้แล้วว่าพวกเขาสนใจอะไรและเราก็จะส่งเสริมให้พวกเขามีพัฒนาการในสิ่งนั้น เมื่อเด็กก้าวสู่ Key Stage 2 เด็กจะมีความกล้ามากขึ้นและรู้จักวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดอีกด้วย ถ้าจะเปรียบเทียบ เด็กวัยนี้ก็เหมือนกับชั้นสองของอาคารที่มีรากฐานมั่นคงค่ะ” 

โชรส์เบอรี ซิตี้แคมปัส ให้การศึกษาแบบ Whole Child Education เพื่อให้เด็กพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะเลื่อนชั้นไปยังระดับชั้นมัธยมที่โชรส์เบอรี ริเวอร์ไซด์  “การเลื่อนระดับชั้นนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ เพราะทั้ง 2 แคมปัสคือโรงเรียนเดียวกัน มีเพียงสถานที่เรียนที่เปลี่ยนไปเท่านั้น ส่วนหลักสูตรและคุณภาพการศึกษาก็เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรียึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด” ครูใหญ่อแมนด้ากล่าวปิดท้าย 


Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.