Home > Education > อยากให้ลูกเรียน Coding ไม่จำเป็นต้องรอโต.. วัยก่อน 5 ขวบก็เริ่มเรียนได้

ปัจจุบัน Coding ได้เข้ามามีบทบาทกับเด็กไทย ถือเป็นก้าวใหม่ของระบบการศึกษาไทย และเป็นหลักสูตรที่ นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเป็นทางการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนด ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ จึงต้องมาทำความรู้จัก การเรียน Coding คืออะไร เหมาะกับลูกแต่ละวัยอย่างไร และมีวิธีเริ่มต้นเรียนอย่างไร 

Coding คืออะไร?

Coding คือ การสอนให้เด็กเขียนชุดคำสั่งให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำตามที่ต้องการ โดยออกแบบคำสั่งได้ด้วยการใช้โค้ด (Code) หรือภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำตามคำสั่งที่เราต้องการ เช่น ภาษาเบสิก (BASIC), ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) หรือ ภาษาอ็อบเจกทีฟ-ซี (Objective-C ) เป็นต้น เพื่อให้เราสามารถ สื่อสารและเข้าใจตรงกันด้วยภาษาเดียวกัน 

เหตุผลทำไมควรให้ลูกเรียน Coding ตั้งแต่เด็ก

ข้อดีที่เห็นได้ชัดในการเรียน Coding ตั้งแต่เล็กของเด็ก ๆ เป็นการฝึกทักษะด้านกระบวนการความคิดอย่าง เป็นขั้นเป็นตอน มีเหตุมีผล  และสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต เป็นการส่งเสริมให้เด็กใช้ ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง จากการต้องแก้ไขปัญหา เพราะ Coding เป็นการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์เป็นระบบตามขั้นตอน จะทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้และวางแผนการเขียนโดยผ่านวิธีคิดอย่างใช้เหตุใช้ผลมาประกอบเพื่อรองรับความถูกต้อง และลงมือทำตามกระบวนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เรียน Coding มีผลต่อพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยอย่างไร?

จากหลักการวิธีคิดด้วยเหตุและผล จะช่วยเด็ก ๆ ได้ฝึกเรียนรู้โครงสร้างของคำตอบ และความคิดผ่านการ แก้ไขปัญหาในขั้นตอนดำเนินการต่าง ๆ จะได้เห็นว่าการเขียนโค้ด จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านสมอง และสติปัญญา นำไปต่อยอดในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น เด็กจะสามารถเข้าใจการเรียนได้รวดเร็วขึ้น นี่จึงเป็นเป้าหมายหลักของการเรียน Coding  เพราะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับหลักคณิตศาสตร์ มีความคล้ายคลึงกันอย่างสอดคล้อง วิธีนี้จึงช่วยให้เด็กสามารถเข้าใจหลักการเรียนและจับประเด็นต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลต่อการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเข้าใจลึกซึ้งในบทเรียนและเร็วขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

Cr: Unsplash (Robo Wunderkind)

วิธีการเตรียมตัวให้ลูกเริ่มต้นเรียน Coding ด้วยตนเอง

การเรียน Coding  คล้ายกับการเล่นเกมหาทางกลับบ้าน โดยให้ฝึกคิดหาทางออกทีละขั้นตอน ลองผิดลองถูก ผ่านการคิด และออกคำสั่งด้วยสัญลักษณ์ลูกศรแทน ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง วิธีนี้ เมื่อลูกโตขึ้นจะค่อยๆ เรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการตามความเหมาะสมในแต่ละวัยของเด็กได้ 

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

มีพ่อแม่หลายคนสังสัยว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ยังเด็กเกินไปไหม ในการเรียน Coding แต่ความจริงแล้ว เด็กสามารถเรียน Coding ได้ตั้งแต่วัยอนุบาล เพียงเริ่มต้นด้วยการเลือกวิธีแบบง่าย ๆ เช่น เริ่มจากการซื้อหนังสือมาศึกษาด้วยตัวเอง เริ่มฝึกให้เด็กคิดอย่างเป็นขั้นตอน สำหรับเด็กเล็กเหมือนการเล่านิทานให้ลูกฟัง สำหรับในส่วนที่เป็นกิจกรรม หรือเกมก็เล่นกับ เด็กพร้อมกันไป 

เด็กวัยช่วงอายุระหว่าง 5-10 ปี

เด็กระดับ ป.1-ป.4 จะมีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ โดยให้ลองผิดลองถูก ฝึกแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ ตามระบบ เด็กจะสามารถ แก้ปัญหาอย่างง่ายได้ โดยการใช้วิธีการเปรียบเทียบจากการลองผิดลองถูก เช่น เกมหาจุดแตกต่างจากภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า เป็นต้น

เด็กวัยช่วงอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

สำหรับเด็กที่มีอายุ 10 ขวบขึ้นไป จะเป็นการเรียน Coding ที่มีเนื้อหาที่ยากมากขึ้นเป็นลำดับ เช่น Data Analysis, IoT, Big Data เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำคัญที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การเรียน Coding จะช่วยให้เด็กสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เหมาะกับเด็กในศตวรรษใหม่ เด็กไทยจึงจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและไปสู่การเติบโตในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

Image Credit : Unsplash (Kelly Sikkema/ Robo Wunderkind/ Stem)

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.