Home > Education > เตรียมตัวเรียนต่างประเทศ กับ 4 ขั้นตอนที่ทุกคนต้องทำ

การศึกษาในต่างประเทศเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น ที่มอบโอกาส และประสบการณ์มากมายให้ผู้เรียนได้เติบโตมากขึ้น อย่างที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น แต่การเดินทางไปศึกษาต่างถิ่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มก้าวไปสู่การผจญภัยสุดท้าทายนี้ เรามา เตรียมตัวเรียนต่างประเทศไปกับ 4 ขั้นตอนที่ทุกคนต้องทำ เพื่อให้การเรียนของเราสำเร็จ ราบรื่นด้วยดี สรวมไปถึงได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาในต่างประเทศ แค่เราเตรียมตัวให้พร้อม ก็ถือว่าตัวเราก้าวเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นอีก 1 ก้าวแล้ว


1 /4

เตรียมหาข้อมูลการศึกษาให้พร้อม

ก่อนที่เราจะบินไปเรียนต่างประเทศนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการศึกษาข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาให้ดี เช่น เราต้องการเรียนอะไร มหาวิทยาลัยไหนที่มีคณะที่ตรงกับเราต้องการเรียน รายละเอียดของหลักสูตรเป็นอย่างไร บรรยากาศโดยรอบของโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร รวมไปถึงข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสมัครเรียน เช่น เกรดเฉลี่ยที่ต้องการ (GPAX) และระดับภาษาที่ใช้สมัครเรียน เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือมีอะไรตกหล่นไป

2 /4

เตรียมทักษะด้านภาษา

การไปเรียนต่างประเทศ ภาษาถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยปกติแล้วเมื่อไปเรียนต่อในประเทศที่ใช้ภาษาที่ 2 และ 3 เป็นหลัก เช่นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น แต่ละประเทศจะมีข้อกำหนดในการพิจารณาด้านภาษา โดยอ้างอิงจากผลการทดสอบภาษานั้น ๆ เช่น IELTS, TOEFL, HSK, JLPT เป็นต้น เพราะหากภาษาของผู้เรียนนั้นไม่แข็งแรงพอ จะส่งผลเป็นอุปสรรคโดยตรงต่อการเรียนได้ ดังนั้นการเตรียมทักษะทางภาษาให้พร้อมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

3 /4

เตรียมเงินในการเรียน

“เงิน” ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในการเรียนต่างประเทศ นอกจากค่าเทอมแล้ว ซึ่งถือเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ที่สำคัญอย่างมาก ยังมีรายจ่ายอื่น ๆ ที่เราควรต้องคำนึงถึงอีกมากมาย เพราะการไปเรียนต่างประเทศ ซึ่งมีค่าครองชีพแตกต่างจากประเทศไทย ทำให้เราจำเป้นต้องปรับตัวตามค่าครองชีพของประเทศนั้น และสิ่งที่ควรคำนึงถึงมาก ๆ ก็คือเงินสำรองฉุกเฉิน

ผู้เรียนควรมีเงินเพียงพอสำหรับการเรียนให้ครบหลักสูตร ซึ่งแต่ละสถาบันและแต่ละหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป ในขณะที่ค่าครองชีพนั้นก็หมายถึงค่าใช้จ่ายทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นค่าหนังสือ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง รวมไปถึงค่าที่พักด้วยซึ่งแต่ละเมืองค่าครองชีพก็จะต่างกันออกไป

4 /4

เตรียมเอกสารให้พร้อม

การสมัครเรียนต่างประเทศ จำเป็นต้องใช้เอกสารสำคัญต่าง ๆ ในการสมัครเข้าเรียน หากเราขาดเอกสารอะไรไปแม้แต่ชิ้นเดียว ก็มีโอกาสที่จะถูกสถาบันนั้นปฏิเสธการรับเข้าศึกษา นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว ยังควรเผื่อเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร และจัดส่งเอกสารด้วย เพราะเอกสารบางฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษตามที่สถานทูตรับรอง จึงต้องเผื่อเวลาในการแปลเอกสารด้วย

โดยเอกสารหลัก ๆ ที่ควรเตรียมไว้ ยกตัวอย่างเช่น พาสปอร์ต วีซ่า เอกสารประกันต่าง ๆ ใบจองหอพัก ตั๋วเครื่องบิน ใบรับรองวัคซีน เอกสารสำหรับการยื่นเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา ซึ่งก็แตกต่างกันไปในแต่ละที่ นอกจากนี้ยังมีเอกสารสำคัญอื่น ๆ เช่น ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ใบแสดงผลการเรียนหรือใบจบ ผลการสอบวัดระดับทางภาษา จดหมายหรือเอกสารรับรองจากอาจารย์ จดหมายแนะนำตัว (SOP: Statement of Purpose) เอกสารรับรองสุขภาพ หนังสือรับรองการทำงาน ในกรณีที่คณะหรือมหาวิทยาลัยต้องการ เป็นต้น

อ่านเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับราชวงศ์ ทั้งไทย และ ต่างประเทศ เซเลบริตี้ ข่าวสารใหม่ ๆ และ เรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่น สุขภาพ และความงามได้ที่ Hello!

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.