Home > Education > แนวคิดสำคัญของ King’s Bangkok คือการคัดสรรครูชั้นเลิศประดุจคัดสรรเพชร

แนวคิด ‘เพชรตัดเพชร’ นี้เป็นแนวคิดของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร King’s College International School Bangkok หรือ King’s Bangkok ที่ใช้ในการคัดเลือกครูและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นเลิศประดุจเพชร เพื่อมาเจียระไนนักเรียนให้เป็นเพชรด้วยเช่นกัน อันเป็นแนวทางที่ ศ. (พิเศษ) ดร.สาครนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเลยทีเดียว 

“ผมเรียกกระบวนการนี้ว่า ‘เพชรตัดเพชร’ หมายความว่าการจะเจียระไนเพชรได้ดีที่สุดต้องใช้เพชร” ศ. (พิเศษ) ดร.สาครแห่ง King’s College International School Bangkok กล่าวกับคุณต๊ะ-วราภรณ์ ศิริบุญมา แห่งนิตยสาร HELLO! 

“นั่นก็คือครูและบุคลากร โดยเริ่มจากประการแรกเลยได้แก่ ครูผู้สอนจะต้องเป็นครูที่ผมเรียกว่า ครู Tier 1 คือนอกจากจะสอนให้เด็กมีความรู้แล้ว ยังช่วยให้พวกเขามีแรงบันดาลใจ มีความสุขกับการเรียน 

ประการที่สอง เรามีระบบ Tutor Group สำหรับเด็กที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ครูที่ดูแลระบบนี้ไม่ได้ดูแค่การเรียนการสอนอย่างเดียว แต่จะต้องดูแลพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก ถ้าเด็กมีปัญหาหรือติดขัดอะไร ครูจะได้ช่วยแก้ไขคอยกระตุ้นคอยติดตามผลและแนะนำได้ 

ประการที่สาม เรามีบุคลากรภายนอกที่มาแนะนำการเลือกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เด็กสามารถเลือกใช้ชีวิตที่เขาเลือกเองได้อย่างแท้จริง”

King's Bangkok
นักเรียนในช่วงพักกำลังเล่นในสวนของโรงเรียนอย่างสนุกสนาน

ครู Tier 1 คืออะไร 

หลายคนฟัง ศ. (พิเศษ) ดร.สาครแล้วอาจสงสัยว่า ครู Tier 1 คืออะไร?  เขาอธิบายว่า “ครูประเภทนี้ก็คือครูที่เรียนจบจากสถาบันที่ดี ยิ่งเป็นสถาบันชั้นยอดของโลกได้ก็ยิ่งดี ต่อมาต้องเคยเป็นครูสอนในโรงเรียนที่ดี เนื่องจากครูเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการเคี่ยวกรำมาแล้วมากมาย

ตลอดเวลาสองปีที่ผ่านมาเราได้รับใบสมัครครูมากกว่า 4,000 ใบ แต่เราคัดเหลือแค่ 60-70 คน และที่สำคัญเรามี Reference Check ที่ดีจาก King’s Wimbledon เพราะที่นั่นเขารู้จักกันหมด และบางครั้งผู้สมัครตำแหน่งครูบางคนดูมีประวัติดีมาก แต่หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าถ้ารับเข้ามามีปัญหาแน่นอน หรือบางคนดูประวัติเก่งมากเลย แต่สอนไม่เก่ง เพราะฉะนั้นการตรวจสอบประวัติได้จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ได้ครู Tier 1 และเพื่อให้เป็นเพชรที่แท้จริงในการเจียระไนเพชร” 

หนึ่งในเพชรเม็ดงามก็คือ ‘ครูทอม’ ของเด็ก ๆ

มร. ธอมัส บานยาร์ด ครูใหญ่ของ King’s Bangkok หรือครูทอมของเด็ก ๆ เสริมว่า “เพื่อให้คุณภาพการสอนของเราเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ King’s Wimbledon ในเรื่องนี้เราไม่เพียงดูคุณสมบัติทางด้านวิชาการ ตลอดจนประสบการณ์การสอน แต่พวกเขาต้องรักการสอนเด็ก และมีค่านิยมเดียวกับโรงเรียนนั่นคือ มารยาทที่ดี (Good Manners) ความใจดีมีเมตตา (Kindness) และปัญญา (Wisdom)”

King's Bangkok
คุณต๊ะ-วราภรณ์ ระหว่างสนทนากับครูทอม

ครูทอมเองก็มีประวัติที่น่าทึ่งด้วยเช่นกัน เขาจบปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และ PGCE  จาก Oxford University จากนั้นจึงเป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์และเคมี รวมทั้งเป็นติวเตอร์ที่ Tonbridge School ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนประจำชั้นนำของอังกฤษ ต่อมาเขาเป็นหัวหน้าครูฟิสิกส์และผู้ช่วยครูใหญ่ที่ King’s Wimbledon และได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง King’s College International School, หางโจว ประเทศจีน ก่อนจะมารับตำแหน่งครูใหญ่จนถึงขณะนี้ 

King's Bangkok
มร.ธอมัส บานยาร์ด หรือครูทอมของเด็กๆครูใหญ่แห่ง King’s Bangkok

จากประสบการณ์เหล่านี้ ครูทอมได้นำมาใช้ในการจัดการโรงเรียนอย่างไร เขาตอบเราว่า “ประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตผมสอนผมว่า ‘คน’ มีความสำคัญมากขนาดไหนสำหรับสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นครู ผู้ปกครอง หรือนักเรียน และทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่สร้างความสุขสำหรับทุกคนได้อย่างไร เหตุผลที่ผู้ปกครองส่งเด็กมาเรียนที่ King’s Bangkok แค่เพียงปีแรกก็มีจำนวนมากถึง 350 คน ก็เพราะคุณภาพการสอนของเรา ซึ่งมาจากการคัดเลือกครูอันเป็นเรื่องที่ยากมาก

“เราโชคดีมากที่ได้รับความช่วยเหลือจาก King’s Wimbledon ในการคัดเลือกครูแต่ละคน เราไม่เพียงดูคุณสมบัติทางวิชาการ ตลอดจนถึงประสบการณ์การสอน แต่ที่สำคัญคือพวกเขาต้องรักการสอนเด็ก และทุกคนมีค่านิยมเดียวกับโรงเรียน พวกเขามีทั้ง Good Manners, Kindness และ Wisdom  การที่พวกเขามาสอนที่นี่ก็เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับเด็กรุ่นใหม่และผู้ปกครอง”

ครูทอมขณะกำลังแนะนำเด็ก ๆ ในการเล่นบาสเก็ตบอล

90% ของนักเรียน King’s Wimbledon ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยตัวเลือกแรก

จากการรีเสิร์ชข้อมูลพบว่า 25% ของนักเรียน King’s Wimbledon สามารถเข้าเรียนต่อที่ Oxford และ Cambridge ได้ แต่มากไปกว่านั้นก็คือการที่เด็กสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวเลือกแรกได้  “มีนักเรียนคนหนึ่งของ King’s Wimbledon มาฝึกงานกับเราในช่วง Gap Year ผมถามว่าปีหน้าไปเรียนที่ไหน เขาบอกเรียนที่ University of Southampton ถ้าเอ่ยแค่นั้นก็อาจคิดว่าเป็นสถาบันที่พอใช้ได้ แต่พอทราบว่าเขาจะเรียนทางด้าน Maritime Engineering and Ship Science ซึ่งคนที่อยู่ในวงการดังกล่าวจะรู้ดีว่าไม่ธรรมดาเลย เพราะเขาดังทางด้านนี้”

สนามเด็กเล่นของนักเรียนเด็กเล็กที่มักจะคึกคักเสมอ

ดังนั้นเราจึงไม่แปลกใจเลยว่า เพราะอะไรเสียงขานรับจากชาวไทยจึงมากมายเหลือเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนไทยที่พากันตบเท้าเข้ามาขอดูงาน ศ. (พิเศษ) ดร.สาคร ย้ำกับเราว่า “ที่ผมดีใจที่สุดคือ การที่เรามีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย มีโรงเรียนหลายแห่งแสดงความจำนงขอดูงาน เพื่อให้เราเล่าให้ฟังว่า เขาควรพัฒนาและปรับปรุงตรงไหน เราสามารถช่วยเขาได้อย่างไร ทำให้ผมดีใจว่าเราไ่ม่ใช่แค่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง แต่เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีส่วนช่วยยกระดับการศึกษาของไทย นี่คือความพึงพอใจสูงสุดของเรา”

หากสังเกตตราประจำโรงเรียนที่ใช้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบสองร้อยปีก่อน เป็นรูปสิงโตผงาดสวมมงกุฏถือธงพิมพ์คำว่า SANCTE ET SAPIENTER (แซงเธ่ เอ็ท ซาเปียนเทอ) หมายความว่า เราจะทำทุกอย่างโดยมีคุณธรรมกำกับ และด้วยปัญญา King’s Bangkok เองก็กำลังทำสิ่งนั้นอย่างขมักเขม้นและเต็มใจที่จะเป็นเรือจ้างให้กับเด็กทุกคน

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.