Home > Education > Schools > รวมลิสต์ โรงเรียนทางเลือก ในไทย มีที่ไหนบ้าง

เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงใส่ใจในการเลือกเฟ้นโรงเรียนสำหรับลูกมากเป็นพิเศษ นอกจากโรงเรียนในระบบที่มีให้เลือกมากมายแล้ว HELLO! จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทำความรู้จัก โรงเรียนทางเลือก ที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการศึกษาสำหรับเด็กกัน

ทำความรู้จัก โรงเรียนทางเลือก

คือ โรงเรียนที่มีระบบการศึกษาแบบยืดหยุ่น หลักสูตรของแต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกันออกไปตามนโยบายของแต่ละที่ เป็นการเรียนการสอนที่ไม่ได้เน้นแต่ด้านวิชาการหรือการท่องจำเท่านั้น แต่ยังเสริมการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้าน ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจจริง ๆ ยึดถือความต้องการของเด็กเป็นศูนย์กลาง เน้นการเรียนนอกห้องมากกว่าในห้อง เน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการมากกว่าทฤษฎี เพื่อให้เขาได้ลงมือปฏิบัติจริง มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก และเป็นตัวของตัวเองได้อย่างอิสระ

ทำความรู้จักเกี่ยวกับโรงเรียนที่เป็นทางเลือกอื่น ๆ กันไปแล้ว เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าโรงเรียนเหล่านั้นมีที่ไหนบ้าง และแต่ละที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นอย่างไร

Feature Image by zoo_monkey/unsplash


1 /6

Prep Montessori International Kindergarten

ภาพโดย @PrepInternationalKindergarten via Facebook

โรงเรียนแห่งนี้เน้นการเรียนการสอนที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยใช้หลักสูตรมอนเตสเซอรี (Montessori) เป็นพื้นฐาน ทางโรงเรียนจัดทำสภาพแวดล้อมขึ้นใหม่เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กมากที่สุด ตามความมุ่งมั่นที่ว่า โรงเรียนคือสนามเด็กเล่นแห่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้

Website
ระดับการศึกษาที่เปิดรับ
อนุบาล

2 /6

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ภาพโดย la-orutis.dusit.ac.th

เป็น โรงเรียนทางเลือก ที่มีจุดเด่นอยู่ที่การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และใช้นิทานกับเกมการศึกษาเป็นสื่อในการสอน เด็ก ๆ จะได้ฝึกทั้งกระบวนการคิดและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในระหว่างฟังนิทานและเล่นเกม นอกจากนี้ เด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้สิ่งที่ตัวเองสนใจที่สอดคล้องกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยอีกด้วย

ระดับการศึกษาที่เปิดรับ
อนุบาล - ประถม

3 /6

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

ภาพโดย @ManeerutKindergarten via Facebook

เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กเล็กที่มีแนวทางการศึกษาแบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) เน้นฝึกให้เด็กเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการตั้งคำถาม การคาดเดาคำตอบ รวมไปถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่าง เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ตามความสนใจอย่างเป็นธรรมชาติและสนุกสนาน

Website
ระดับการศึกษาที่เปิดรับ
อนุบาล

4 /6

โรงเรียนวรรณสว่างจิต

ภาพโดย @Wansawangchit28 via Facebook

โรงเรียนวรรณสว่างจิต เป็นโรงเรียนเอกชน ที่มีแนวทางการเรียนการสอนแบบวอลดอล์ฟ (Waldorf) มุ่งเน้นการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สมดุลและกลมกลืนกับธรรมชาติ สอนให้เด็กรู้จักคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สอนให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน และส่งเสริมให้เด็กเป็นตัวของตัวเองอย่างอิสระ

Website
ระดับการศึกษาที่เปิดรับ
อนุบาล - ประถม

5 /6

โรงเรียนอมาตยกุล

ภาพโดย @amatyakulschool via Facebook

หนึ่งในโรงเรียนแบบทางเลือกที่มีชื่อเสียง และเป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่เลือกส่งลูกไปเรียนคือ โรงเรียนอมาตยกุล เป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนแบบ นีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist) หรือการพัฒนาให้เด็กมี EQ กับ IQ ควบคู่กันไป เด็ก ๆ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนต่าง ๆ ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต

ระดับการศึกษาที่เปิดรับ
อนุบาล - มัธยม

6 /6

โรงเรียนเพลินพัฒนา

ภาพโดย @plearnpattanapptn via Facebook

โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นโรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเป็นของตัวเอง เน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็ก ๆ ต่อยอดสิ่งที่ชอบและสิ่งที่สนใจได้อย่างอิสระ เน้นการพัฒนาไปตามธรรมชาติของช่วงวัย เน้นให้โรงเรียน นักเรียน และบ้าน ร่วมกันเปิดโลกการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ระดับการศึกษาที่เปิดรับ
อนุบาล - มัธยม
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.