Home > Education > “The Apple Tree” ก้าวแรกสู่วัยเรียน อนุบาลในฝันสำหรับเด็ก

พัฒนาการของเด็กๆช่วงวัยอนุบาลมีความสำคัญไม่ต่างจากช่วงวัยอื่น โรงเรียนอนุบาลจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างและปูพื้นฐานที่ดีทั้งในแง่การเติบโตของร่างกายและจิตใจ โรงเรียนอนุบาล The Apple Tree สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเด็กๆแล้ว ยิ่งจะช่วยกระตุ้นให้พวกเขาอยากเรียนรู้และมีความสุขกับการได้ไปโรงเรียนในทุกวัน

.

ซึ่งจุดเริ่มต้นของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ The Apple Tree International Kindergarten โรงเรียนอนุบาลบรรยากาศดีย่านสุขุมวิท ที่เกิดจากความต้องการสร้างโรงเรียนอนุบาลในฝันสำหรับเด็กๆ  โดยเริ่มจากการรวมตัวกันของ 3 ครอบครัว คุณไพสิฐ ตู้จินดา, คุณอนุพงษ์ ทวีสิทธิกุลลาภ, คุณชาลินี ทวีสิทธิกุลลาภ, คุณสุรพันธ์ ศาสตรสิงห์ และ คุณสุดาพันธ์  ศาสตรสิงห์  พร้อมด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของเด็กก่อนปฐมวัยมานานกว่า 14 ปี คุณ Gemma McCarron ที่ดูแลทุกรายละเอียดเพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็ก รวมถึงความปลอดภัยในการเรียนรู้ทุกแง่มุม

คุณชาลินี ทวีสิทธิกุลลาภ

จุดเด่นของ The Apple Tree International Kindergarten

บุคลากรทุกคนที่โรงเรียนต้องเป็นระดับมืออาชีพ คุณ Gemma McCarron ผู้บริหารการเรียนการสอนของโรงเรียนกล่าวว่า “ครูทุกคนของเราเป็น Native Speaker และสำเร็จการศึกษามากกว่าระดับปริญญาตรี มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพัฒนาการของเด็กและต้องมีประสบการณ์ในการสอนไม่ต่ำกว่า 4 ปี” ในแต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 12 คน ดูแลโดยครูประจำชั้น ครูผู้ช่วย และพี่เลี้ยง 1-2 คน ประจำอยู่เสมอ นับเป็นอัตราส่วน 1 ต่อ 3 ของผู้ใหญ่และเด็กที่เรียกว่าดีมากหากเทียบกับที่อื่น

.

โรงเรียนใช้หลักสูตร Early Years Foundation Stage (EYFS) จากประเทศอังกฤษ ในการเรียนการสอน ให้ความสำคัญกับการเล่นหรือ Play-Based Learning ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของเด็กๆ “การเล่นช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจเรื่องที่กำลังเรียนรู้ และสร้างความอยากรู้อยากเห็นจนนำไปสู่การเรียนรู้เพิ่มเติมได้ ในขณะเดียวกันครูผู้สอนก็จะคอยสังเกตพฤติกรรมและทักษะของเด็กแต่ละคน ว่ามีสิ่งใดที่โดดเด่นหรือสิ่งใดที่ควรได้รับการพัฒนา ซึ่งตรงกับความเชื่อของหลักสูตร EYFS ว่าเด็กทุกคนล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

.

ที่ The Apple Tree International Kindergarten จะออกแบบการเรียนการสอนในเหมาะกับเด็กแต่ละคน” คุณ Gemma กล่าว โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กและเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยครูผู้สอนจะมีรายงานผลการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆของเด็กให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ “เพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างโรงเรียนและบ้าน เรามองว่าพ่อแม่เป็นพาร์ทเนอร์ในการสอนของเรา เนื่องจากการเลี้ยงดูเด็กหนึ่งคนเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือกันและต้องแชร์ข้อมูลกันจึงจะเกิดผลดีที่สุด”

.

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก คุณชาลินี ทวีสิทธิกุลลาภ หนึ่งในคณะกรรมการของโรงเรียนกล่าวว่าคอนเซ็ปท์ในการออกแบบทั้งหมดเน้นให้เด็กอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีพื้นที่เล่นและเรียนนอกอาคาร รวมทั้งยังมีห้องเรียนที่ออกแบบให้ดูโล่งโปร่งตา เปิดรับแสงจากธรรมชาติได้ดี “ทั้งหมดนี้ให้ผลดีทั้งในเรื่องสุขภาพ พัฒนาการด้านสังคมหรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นของเด็กๆ รวมถึงจิตใจและอารมณ์ความรู้สึก ความอบอุ่นและสดใสของสิ่งแวดล้อมช่วยให้เด็กๆมีความสุขในการเรียน ส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอน ของเล่น และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสนามเด็กเล่น ต้องมาจากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของนำเข้าทั้งหมด” นอกจากนี้ภายในโรงเรียนยังมีสระว่ายน้ำ แปลงผักสวนครัว ห้องดนตรี ห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือนับพันเล่ม ห้องครัวที่เด็กๆสามารถใช้เป็นห้องเรียนทำอาหารได้อีกด้วย

.

ทำเลที่ตั้ง แม้จะตั้งอยู่ใจกลางเมือง สุขุมวิท 26 ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการรับส่ง แต่กลับเงียบสงบและปลอดภัยเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บนถนนส่วนบุคคล ที่มีสัดส่วนชัดเจน

.

นโยบายความปลอดภัย ทั้งในเรื่องการดูแลเด็กและการเรียนการสอน บุคลากรทุกคนของโรงเรียนมีการตรวจสอบประวัติ รวมถึงตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ทุกคนยังได้รับการอบรมเรื่องการดูแลความปลอดภัย ทั้งนี้ทุกพื้นที่ของโรงเรียน ได้มีการติดตั้งกล้อง CCTV มากกว่า 20 ตัวขึ้นไป รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือชีวิตที่ได้รับรองระดับมาตรฐาน

ปัจจุบัน The Apple International Kindergarten เปิดสอนในระดับ Toddler (วัยขวบครึ่งเป็นต้นไป) Nursery วัย 2 – 3 ขวบ Kindergarten 3- 4 ขวบ และ Reception 4-5 ขวบ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ แอปเปิ้ลทรี  54 ซอยอรรถกระวี 1 สุขุมวิท 26 โทร. 0-2258-4599

…………………………………………………………………………………

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.