Home > Education > Universities > 5 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรบริหารธุรกิจที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา

1 /5

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ไม่เพียงแค่ครองอันดับหนึ่งด้านหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แต่ยังเป็นที่หนึ่งเมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย โดยมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ และเป็นหนึ่งในสมาชิกไอวีลีกที่นับว่าเข้ายากและมีการแข่งขันสูงมากที่สุด มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีนักศึกษาทั้งหมดอยู่ราว 21,000 คน โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติ 20-25% การเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาต่อปี ซึ่งจะเรียนภาคการศึกษาละ 15-17 สัปดาห์

มีอัตราการรับเข้าเรียนเพียงอยู่ที่ 5% จากผู้สมัครทั้งหมด

ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ย SAT 1460-1580 หรือคะแนน ACT 33-35

วันปิดรับใบสมัคร 1 มกราคม (ต้องยื่นคะแนน SAT / ACT ภายในวันที่ 6 มีนาคม)

เว็บไซต์ https://www.harvard.edu

2 /5

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology)

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า MIT มหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ที่มีชื่อเสียงเรื่องงานวิจัยและการศึกษาในสาขาเคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม ซึ่งในภายหลังสาขาเศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์และการจัดการก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

MIT มีนักศึกษาอยู่ราว 11,000 คน โดย 40% เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาของ MIT จะแบ่งออกเป็น 4-1-4 โดยหนึ่งเดือนที่คั่นระหว่างสองภาคการศึกษาจะตรงกับช่วงเดือนมกราคม ซึ่งช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาทุกระดับ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในคณะ ได้เข้าร่วมในฟอรัม ฟังบรรยายเลคเชอร์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆได้อย่างอิสระ

อัตราการรับเข้าเรียนอยู่ที่ 7% จากผู้สมัครทั้งหมด

ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ย SAT 1510-1580 หรือคะแนน ACT 34-36

วันปิดรับใบสมัคร 1 มกราคม (ต้องยื่นคะแนน SAT / ACT ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์)

เว็บไซต์ https://www.mit.edu

3 /5

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of California - Berkeley)

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในกลุ่มมหาวิทยาลัยในแคลิฟอร์เนีย มีนักศึกษาอยู่ราว 40,000 คน โดยกว่า 70% เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และประมาณ 15% เป็นนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่เบิร์กลีย์จะเหมือนกับที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด คือแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาต่อปี ซึ่งจะเรียนภาคการศึกษาละ 15-17 สัปดาห์

อัตราการรับเข้าเรียนอยู่ที่ 18% จากผู้สมัครทั้งหมด

ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ย SAT 1290-1530 หรือคะแนน ACT 27-35

วันปิดรับใบสมัคร 30 พฤศจิกายน

เว็บไซต์ https://www.berkeley.edu

4 /5

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University)

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางซิลิคอนแวลลีย์ ที่เมืองสแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย มีนักศึกษาอยู่ราว 16,000 คน โดยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และมีนักศึกษาปริญญาตรีต่างชาติอยู่ประมาณ 8% ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเป็นแบบ Quarter System หรือแบ่งออกเป็น 4 ภาคต่อปี แต่ละภาคเรียน 10-11 สัปดาห์

อัตราการรับเข้าเรียนอยู่ที่ 5% จากผู้สมัครทั้งหมด

ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ย SAT 1420-1570 หรือคะแนน ACT 31-35

วันปิดรับใบสมัคร 2 มกราคม (ต้องยื่นคะแนน SAT / ACT ภายในวันที่ 15 มกราคม)

เว็บไซต์ https://www.stanford.edu

5 /5

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of Pennsylvania)

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่ายูเพน (UPenn) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำหนึ่งในสมาชิกไอวีลีกที่นับว่าเข้ายากและมีการแข่งขันสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย มีนักศึกษาอยู่ราว 20,000 คน โดย 19% เป็นนักศึกษาต่างชาติ (เกือบครึ่งมาจากฝั่งเอเชีย) ระบบภาคการศึกษาของยูเพนจะแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเบิร์กลีย์

อัตราการรับเข้าเรียนอยู่ที่ 9% จากผู้สมัครทั้งหมด

ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ย SAT 1460-1570 หรือคะแนน ACT 33-35

วันปิดรับใบสมัคร 5 มกราคม (ต้องยื่นคะแนน SAT / ACT ภายในวันที่ 1 ธันวาคม)

เว็บไซต์ https://www.upenn.edu

Source : www.usnews.com

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.