Home > Education > Universities > International > เปิดเทรนด์การศึกษาด้านการโรงแรมกับ ‘มร.คาร์ลอส ดิเอซ เดอ ลา ลาสตรา’ หนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลของสเปน

หลังจากสั่งสมประสบการณ์ในการบริหารสถาบันระดับอุดมศึกษามาอย่างยาวนาน มร.คาร์ลอส ดิเอซ เดอ ลา ลาสตรา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหารของสถาบัน เลส์ โรชส์ (Les Roches) ในเดือนมีนาคม 2565 ทั้งยังถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 150 ผู้เชี่ยวชาญที่มีอิทธิพลสูงสุดด้านธุรกิจ การโรงแรม และการท่องเที่ยวในสเปน (Consultora Segestur 2023) และเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา HELLO! Education มีโอกาสร่วมสัมภาษณ์พิเศษ ‘มร.คาร์ลอส’ เนื่องในโอกาสที่เขาเดินทางมาร่วมงานสัมมนา “แนวโน้มและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการโรงแรมระดับสากล” ที่โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ

บุคลากรด้านการโรงแรมและบริการ เป็นที่ต้องการของบริษัทชั้นนำมากขึ้น

ก่อนหน้าที่จะนั่งเก้าอี้ประธานกรรมการบริหาร มร.คาร์ลอส ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของเลส์ โรชส์ วิทยาเขต มาร์เบล์ญ่า (Les Roches Marbella) เป็นเวลากว่า 8 ปี เขาเล่าว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาของสถาบันสถาบันเลส์ โรชส์ทำงานในบริษัทที่ไม่ใช่โรงแรมมากขึ้น “สถาบันเลส์ โรชส์ ก่อตั้งมานานกว่า 70 ปี โดยมุ่งเน้นให้ความรู้และทักษะความเป็นผู้นำกับทีมผู้บริหารธุรกิจการโรงแรมระดับโลก รวมถึงภาคส่วนธุรกิจลักซ์ชัวรี่ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ซึ่งมีความต้องการบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

“หากย้อนเมื่อประมาณ 50 ปีก่อน นักศึกษากว่าร้อยละ 98-99 มักทำงานในบริษัทด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว แต่ทุกวันนี้นักศึกษาของเลส์ โรชส์ราวร้อยละ 50 เข้าทำงานในบริษัทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรงแรม แสดงให้เห็นว่ามีบริษัทชั้นนำจำนวนมากที่ต้องการบุคลากรด้านการโรงแรมและการบริการ เพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับธุรกิจ รวมถึงมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า อาทิ บริษัทด้านเทคโนโลยีอย่าง Apple Inc. ที่เข้ามารับนักศึกษาจากสถาบันเลส์ โรชส์ ไปทำงานตั้งแต่ช่วง 2 ปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ระดับโลกอีกมากมาย เช่น หลุยส์ วิตตอง และคาร์เทียร์ ที่ต้องบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านการบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่พิเศษให้กับลูกค้า

การโรงแรม

เทคโนโลยีกับการศึกษาด้านการโรงแรมและการบริการ

เมื่อถามถึงหลักสูตรที่ได้รับความนิยมของสถาบันเลส์ โรชส์ มร.คาลอส เผยว่า ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจ การบริหารโรงแรมนานาชาติ (BBA) ที่มาพร้อมกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 5 สาขา สาขาที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Strategies) นอกจากนี้ยังมี หลักสูตรปริญญาโทการบริหารธุรกิจ (MBA), หลักสูตรปริญญาโทสาขาการตลาดและการบริหารจัดการสำหรับการท่องเที่ยวระดับลักซ์ชัวรี่ (Marketing and Management for Luxury Touris) และ หลักสูตรผู้บริหาร ที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ควบคู่ไปกับโอกาสพบปะกลุ่มและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมอาชีพนานาชาติที่มีความสามารถระดับสูง ด้วยการเรียนผ่านโมดูลออนไลน์ การเข้าเรียนในชั้นเรียนแบบเข้มข้น เวิร์กช็อปและการดูงานในสถานที่

การโรงแรม

นอกเหนือจากหลักสูตรยอดนิยมที่กล่าวมาสถาบันเลส์ โรชส์ ซึ่งล่าสุด ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 4 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของโลกในด้านการบริหารอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการ โดยสถาบันการจัดอันดับระดับอุดมศึกษาระดับโลก QS  World University Rankings ในปี 2566 ยังมีศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งนวัตกรรม SPARK INNOVATION SPHERE ที่เปิดตัวในปี 2563 เพื่อเป็นสถานที่ในการริเริ่มสร้างสรรค์ สำหรับโครงการสตาร์ทอัพ ประกอบด้วยห้องปฎิบัติการเพื่อคิดค้นและทดลองโซลูชั่นด้านการโรงแรมแบบใหม่ ๆ รวมถึงโปรแกรมกิจกรรมตลอดทั้งปี เช่น การประชุมสัมมนา และการบรรยายโดยแขกรับเชิญ ซึ่ง มีการร่วมมือกับบริษัทกว่า 70 แห่งและองค์กรในหลายภาคส่วน ริเริ่มโครงการสตาร์ทอัพแล้วกว่า 100 โครงการ และจะมีการริเริ่มกว่าอีก 50 โครงการ

การโรงแรม

ประธานกรรมการบริหารสถาบันเลส์ โรชส์ กล่าวถึงการปรับตัวของการศึกษาในภาคการโรงแรมและการบริการว่า “ด้วยความที่สถาบันเลส์ โรชส์ก่อตั้งมายาวนานกว่า 7 ทศวรรษ ผลิตบุคลากรด้านการโรงแรมและการบริการมาแล้วมากมาย ดังนั้นหลายคนจึงมองภาพการศึกษาที่สถาบันเลส์ โรชส์ แต่เพียงความรู้และประสบการณ์ด้านการบริการแบบเดิมเท่านั้น แต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในด้านการโรงแรมและการบริการเพิ่มขึ้นอย่างมาก สถาบันเลส์ โรชส์จึงทำหน้าที่ในการผสานความรู้และทักษะการบริการแบบเดิม เข้ากับการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านบริการ”

การโรงแรม

“สมัยผมยังเป็นนักเรียนในโรงเรียน โรงเรียนของผมให้ความสำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการ ‘สร้าง’ เทคโนโลยีที่สุด เพราะเป็นช่วงเริ่มแรกของการมีคอมพิวเตอร์ กระทั่งถึงช่วงที่ผมเข้ามหาวิทยาลัย สังคมตระหนักถึงการ ‘ใช้’ เทคโนโลยีมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงสอนผมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่าง ๆ อย่าง Power Point, Excels และ Words ขณะที่ปัจจุบันการเรียนรู้เกี่ยวกับสร้างเทคโนโลยีนั้น ไม่ได้สำคัญไปกว่าการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และที่สำคัญที่สุดคือการ ‘เลือก’ เทคโนโลยี เพราะในความเป็นจริง แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะสอนวิธีการใช้เทคโนโลยีมากเพียงใด แต่เทคโนโลยีต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและหลากหลายมากขึ้น ดังนั้นการสอนให้นักศึกษาสามารถใช้และเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะที่สุด จึงเป็นสิ่งที่สถาบันเลส์ โรชส์ ให้ความสำคัญ”

ธุรกิจด้านท่องเที่ยวของไทยยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากเผยถึงแนวโน้มการศึกษาด้านการโรงแรม หนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวของสเปนยังเผยมุมมองต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทยว่า “การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ความต้องการผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้กำลังเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มีโอกาสพบปะกับนักเรียนการโรงแรมจากประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ที่พร้อมที่จะเริ่มต้นอาชีพในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดนี้ ประเทศไทยถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่ดีสำหรับสถาบันเลส์ โรชส์ เนื่องจากอุตสาหกรรมการบริการที่กำลังขยายตัว แม้แต่ภายหลังสถานการณ์โควิด และมีการขยายตัวอย่างมากในภาคส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยว เราได้เห็นศิษย์เก่าคนไทยจากสถาบันเลส์ โรชส์ ก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และเราต้องการที่จะมอบโอกาสเดียวกันนี้และหลักสูตรที่เหมาะสมให้แก่นักเรียนจากประเทศไทยรุ่นต่อไปในอนาคต”

ทั้งนี้ สถาบันเลส์ โรชส์ ได้ให้ข้อมูลว่าในไตรมาสแรกของปีนี้ ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนกว่า 6.15 ล้านคนซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และประเทศไทยยังคงเป็นตลาดที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งสำหรับเครือโรงแรมระดับนานาชาติ ซึ่งจะมีการขยายต่อไปอีกในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเครือแอคคอร์ (Accor) มีโรงแรม 87 แห่ง และห้องพัก 19,977 ห้อง กระจายอยู่ใน 11 แบรนด์ และวางแผนจะขยายโรงแรมอีก 21 แห่งภายในปี 2571 ในขณะที่ IHG  มีโรงแรม 33 แห่งจาก 10 แบรนด์ และอีก 34 แห่งที่อยู่แผนการเติบโตภายในปี 2569.

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.