Home > Education

United World Colleges (UWC) Atlantic โรงเรียนประจำระดับมัธยมปลายนานาชาติแห่งนี้ เป็นสถาบันการศึกษาที่ขึ้นชื่อว่ามีบรรยากาศสวยงามระดับท็อป เนื่องจากตั้งอยู่ใน St’ Donat ปราสาทเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 บนชายฝั่งทางใต้ของเวลส์ ช่องแคบบริสตอล ทำให้สามารถมองเห็นวิวทะเลของเวลส์อย่างสุดลูกหูลูกตา นอกจากความสวยงามแล้วสถาบันการศึกษาแห่งนี้ยังมีหลักสูตรการเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด รวมทั้งยังเป็นโรงเรียนที่หลายราชวงศ์ต่างไว้วางใจอีกด้วย

UWC ก่อตั้งขึ้นในปี 1962 โดยเคิร์ต ฮาห์น นักการศึกษาชาวเยอรมัน เปิดสอนหลักสูตร International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) เป็นแกนหลัก และยังมีเข้มข้นกว่าหลักสูตร IB (หลักสูตรการศึกษาเทียบเท่าได้กับการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมือนเป็นการเรียนเพื่อตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย) เนื่องจากมีนักเรียนจากหลากหลายประเทศและเชื้อชาติ โดยนักศึกษาจะต้องเลือกวิชาเรียน 6 หัวข้อ ได้แก่ การศึกษาภาษาและวรรณคดี ภาษาต่างประเทศ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ 

พร้อมกับทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วย เช่น Estended Essay  กิจกรรมวิจัย โดยเลือกหัวข้อที่สนใจอย่างอิสระมาเขียน essay ที่ต้องมีคำที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 4000 คำ (Knowledge of Knowledge: TOK) ฝึกทักษะการคิดเชิงวิจารณ์ และ CAS กิจกรรมการบริการที่พัฒนาทักษะทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการเรียนรู้ที่จะเข้าถึงผู้อื่นด้วยการเอาใจใส่ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

ในแคมปัสแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้องสมุด สวนป่า สระว่ายน้ำในร่มและกลางแจ้ง ห้องเรียนภายในอาคารเก่าแก่ มีหอพักแบ่งแยกชายหญิง 8 แห่ง แต่ละแห่งรองรับนักเรียนได้ประมาณ 48 คน โดยห้องๆ หนึ่งจะมีนักเรียนชั้นปีเดียวกัน 4 คน อยู่ร่วมกันแบบคละสัญชาติ

สถาบันแห่งนี้มีศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียงอย่าง สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ และเจ้าหญิงไรยาห์ บินท์ อัล ฮุสเซน มกุฎราชกุมารีเอลิซาเบธแห่งเบลเยียม ทรงเข้าศึกษาที่ UWC Atlantic College ในเวลส์ จบการศึกษาปี 2020 รวมถึงว่าที่นักเรียนใหม่ที่กำลังจะทรงเข้าศึกษาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ คือ เจ้าหญิงอเล็กเซียแห่งเนเธอร์แลนด์ และเจ้าหญิงเลโอนอร์แห่งสเปน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่ UWC Atlantic College ต้องมีอายุ 16 -19 ปี และเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือหลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า (เช่น โรงเรียนนานาชาติ) โดยจะต้องสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับชาติของ UWC สาขาประเทศไทยก่อน 

ในกรณีที่มีทุนหรือโควตาจากวิทยาลัยในเครือของ UWC เพิ่มเติมภายหลัง คณะกรรมการระดับชาติประจำประเทศไทย อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าศึกษา ณ สถาบันดังกล่าว 

ข้อมูลจาก https://www.th.uwc.org/

Cr. Royal House of the Netherlands, Casa de S.M. el Rey, UWC Atlantic College, Belgian Royal Palace