Home > Education > UWC Atlantic College โรงเรียนประจำนานาชาติ ที่สมาชิกราชวงศ์ทั่วโลกไว้วางใจ

United World Colleges (UWC) Atlantic โรงเรียนประจำระดับมัธยมปลายนานาชาติแห่งนี้ เป็นสถาบันการศึกษาที่ขึ้นชื่อว่ามีบรรยากาศสวยงามระดับท็อป เนื่องจากตั้งอยู่ใน St’ Donat ปราสาทเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 บนชายฝั่งทางใต้ของเวลส์ ช่องแคบบริสตอล ทำให้สามารถมองเห็นวิวทะเลของเวลส์อย่างสุดลูกหูลูกตา นอกจากความสวยงามแล้วสถาบันการศึกษาแห่งนี้ยังมีหลักสูตรการเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด รวมทั้งยังเป็นโรงเรียนที่หลายราชวงศ์ต่างไว้วางใจอีกด้วย

UWC ก่อตั้งขึ้นในปี 1962 โดยเคิร์ต ฮาห์น นักการศึกษาชาวเยอรมัน เปิดสอนหลักสูตร International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) เป็นแกนหลัก และยังมีเข้มข้นกว่าหลักสูตร IB (หลักสูตรการศึกษาเทียบเท่าได้กับการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมือนเป็นการเรียนเพื่อตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย) เนื่องจากมีนักเรียนจากหลากหลายประเทศและเชื้อชาติ โดยนักศึกษาจะต้องเลือกวิชาเรียน 6 หัวข้อ ได้แก่ การศึกษาภาษาและวรรณคดี ภาษาต่างประเทศ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ 

พร้อมกับทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วย เช่น Estended Essay  กิจกรรมวิจัย โดยเลือกหัวข้อที่สนใจอย่างอิสระมาเขียน essay ที่ต้องมีคำที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 4000 คำ (Knowledge of Knowledge: TOK) ฝึกทักษะการคิดเชิงวิจารณ์ และ CAS กิจกรรมการบริการที่พัฒนาทักษะทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการเรียนรู้ที่จะเข้าถึงผู้อื่นด้วยการเอาใจใส่ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

ในแคมปัสแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้องสมุด สวนป่า สระว่ายน้ำในร่มและกลางแจ้ง ห้องเรียนภายในอาคารเก่าแก่ มีหอพักแบ่งแยกชายหญิง 8 แห่ง แต่ละแห่งรองรับนักเรียนได้ประมาณ 48 คน โดยห้องๆ หนึ่งจะมีนักเรียนชั้นปีเดียวกัน 4 คน อยู่ร่วมกันแบบคละสัญชาติ

สถาบันแห่งนี้มีศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียงอย่าง สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ และเจ้าหญิงไรยาห์ บินท์ อัล ฮุสเซน มกุฎราชกุมารีเอลิซาเบธแห่งเบลเยียม ทรงเข้าศึกษาที่ UWC Atlantic College ในเวลส์ จบการศึกษาปี 2020 รวมถึงว่าที่นักเรียนใหม่ที่กำลังจะทรงเข้าศึกษาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ คือ เจ้าหญิงอเล็กเซียแห่งเนเธอร์แลนด์ และเจ้าหญิงเลโอนอร์แห่งสเปน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่ UWC Atlantic College ต้องมีอายุ 16 -19 ปี และเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือหลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า (เช่น โรงเรียนนานาชาติ) โดยจะต้องสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับชาติของ UWC สาขาประเทศไทยก่อน 

ในกรณีที่มีทุนหรือโควตาจากวิทยาลัยในเครือของ UWC เพิ่มเติมภายหลัง คณะกรรมการระดับชาติประจำประเทศไทย อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าศึกษา ณ สถาบันดังกล่าว 

ข้อมูลจาก https://www.th.uwc.org/

Cr. Royal House of the Netherlands, Casa de S.M. el Rey, UWC Atlantic College, Belgian Royal Palace

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.