Home > Education > VIEMUS สร้างอัตลักษณ์ให้ผู้เรียนผ่านดนตรี เพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลก

หากต้องการเรียนดนตรีแบบมืออาชีพ และมีความใฝ่ฝันที่จะขึ้นเวทีการแสดงระดับนานาชาติ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่น่าประทับใจ โรงเรียนสอนดนตรี VIEMUS สามารถตอบโจทย์นี้ได้ค่ะ

VIEMUS

โรงเรียนดนตรีวีมุสเปิดสอนหลักสูตรที่ผสมผสานหลักสูตรดนตรีจากหลายประเทศ ทั้งฮ่องกง ลอนดอน สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐฯ จนกลายเป็นหลักสูตรเฉพาะของวีมุสเพื่อดึงความสามารถในตัวนักเรียนออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเปิดทำการเรียนการสอนมาแล้วถึง 10 ปีด้วยกันค่ะ

ตลอดสิบปีที่ผ่านมา นักเรียนของวีมุสสนุกกับการแสดงดนตรีบนเวทีระดับนานาชาติ อย่าง Musikverein ที่เวียนนา Hong Kong Academy for Performing Arts, Tokyo Suntory Hall และ
Sapporo Symphony Hall ที่โตเกียว นอกจากนี้วีมุสยังมีแคมป์ดนตรีตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วม

VIEMUS

ทำไมต้องเป็น VIEMUS ?

• วีมุสพัฒนาให้เด็กแต่ละคนโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของตนเอง เปิดโอกาสให้แสดงความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ ไม่มีกรอบปิดกัน และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับผู้เรียนที่มีศักยภาพก้าวกระโดด

• วีมุสใช้ระบบการเรียนการสอนแบบยุโรปและอเมริกา สอนให้อ่านโน้ตได้ด้วยตนเอง พร้อมฝึกทักษะการฟังเสียง ทำให้มีความเข้าใจด้านดนตรีมากขึ้น

• วีมุสต้องการให้ทุกคนได้รับประสบการณ์การเล่นวงออเคสตร้า และการเข้าค่ายดนตรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนและพี่ๆ น้องๆ

• วีมุสมอบโอกาสในการเข้าค่ายดนตรีและแสดงคอนเสิร์ตในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ณ คอนเสิร์ตฮอลล์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

• วีมุสมีเป้าหมายสูงสุดคือการใช้ดนตรีเป็นสื่อเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสูงสุดอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการเป็นผู้มีวัฒนธรรม รู้จักกาลเทศะและมารยาทในสังคม รวมทั้งวินัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่วีมุสให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเป็นเลิศด้านดนตรี และต้องการให้ VIEMUS Community เป็นสังคมคุณภาพสำหรับนักเรียนและครอบครัว

สนใจสามารถสอบถามได้ที่ โรงเรียนVIEMUS ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด โทร. 0–2354–0765 หรือ http://www.viemus.com/

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.