Home > Education > Homeschool หรือ การเรียนที่บ้าน คืออะไร น่าสนใจแค่ไหน

เมื่อเทรนด์การศึกษายุคใหม่เริ่มเปลี่ยนไป คุณพ่อคุณแม่บางบ้านเริ่มให้หาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกกันมากขึ้น หนึ่งในการศึกษาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นคือ Homeschool ในบทความนี้ HELLO! จะพาไปทำความเข้าใจกันว่าแนวทางการศึกษานี้มีรายละเอียดอย่างไร และน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน

Homeschool คือ อะไร

เป็นรูปแบบการศึกษาหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองจัดการเรียนการสอนที่บ้าน เป็นการเรียนโดยใช้บ้านเป็นแหล่งการเรียนรู้ และมุ่งเน้นไปที่ตัวเด็กเป็นสำคัญ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ชีวิตจากครอบครัว การเรียนการสอนแบบโฮมสคูลจะไม่มีการตั้งวัตถุประสงค์หรือการตีกรอบใด ๆ เป็นการสอนแบบยืดหยุ่นที่ปรับเปลี่ยนได้เสมอ เด็ก ๆ จะมีอิสระในการค้นหาสิ่งที่ชอบเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง มีอิสระทางความคิดที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และค้นพบความรู้ใหม่จากประสบการณ์ของเขาโดยตรง

บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครอง คือ การเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสำหรับการเรียนรู้ มีความรู้และเข้าใจในหลักการเรียนการสอนแบบโฮมสคูล คอยสังเกตการณ์ ศึกษาวิเคราะห์ และเลือกรูปแบบการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความถนัดของลูก

Homeschool
ภาพโดย Annie Spratt/unsplash

โฮมสคูล เริ่มได้ตั้งแต่ อายุเท่าไหร่

จากมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ อนุญาตให้ครอบครัว พ่อแม่หรือผู้ดูแล สามารถจัดการการศึกษาพื้นฐานให้แก่เด็กเอง โดยที่ไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ หรือเอกชน การเรียนการสอน แบบ โฮมสคูล สามารถทำได้ตั้งแต่ลูกอยู่ใน ระดับชั้นอนุบาล ไปจนกระทั่งลูกอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นอยู่กับความพร้อม ของ ผู้ปกครอง และ ตัวเด็กเอง

โฮมสคูล มีทั้งหมดกี่รูปแบบ

โฮมสคูล ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเรียนการสอนภายในบ้าน โดยให้ครอบครัว เป็นผู้เตรียมการสอนเท่านั้น แต่สามารถแบ่งย่อยออกไปได้ 4 รูปแบบ ดังนี้

1. แบบครอบครัวเดี่ยว เป็นการเรียนการสอนที่ พ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นคน ประเมินการเรียนของลูก โดยร่วมมือกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. แบบกลุ่ม เป็นการรวมกลุ่มกันของ ครอบครัวที่จัดการเรียนการสอน แบบโฮมสูคล แต่ละครอบครัว จะมีอิสระในการสอนแตกต่างกันออกไป และ จะจัดกิจกรรมเพื่อมาทำร่วมกันบ้าง ในบางครั้ง

3. แบบศูนย์รวม เป็นการรวมกลุ่มของ ครอบครัวที่ทำโฮมสคูล แล้วจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ แบบโฮมสคูล ขึ้น โดยมีครอบครัว ที่ได้รับคัดเลือกเป็น คณะกรรมการ ผู้ดูแล

4. แบบทำข้อตกลงร่วมกับโรงเรียน เป็นการเรียนการสอนที่ กำหนดเป็นหลักสูตร ออกมา ผู้ปกครอง จะทำหน้าที่สอน ส่วนโรงเรียน จะทำหน้าที่ประเมินศักยภาพ ของเด็ก ๆ พร้อมทั้ง แนะนำแนวทาง ให้ผู้ปกครอง นำไปปรับใช้ นอกจากนี้ โรงเรียนยังเอื้ออำนวย เครื่องมือ สื่อการสอน สถานที่ รวมไปถึง ให้เด็ก ๆ โฮมสคูล ร่วมกิจกรรม กับ เด็กในโรงเรียน บางกิจกรรมอีกด้วย

Homeschool
ภาพโดย sofatutor/unsplash

ข้อจำกัดของการเรียนแบบโฮมสคูล

1. ค่าใช้จ่ายสูง เพราะพ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ในการเรียนของเด็ก เองทั้งหมด ในบางครั้งจึงควบคุมค่าใช้จ่ายลำบาก

2. เพิ่มภาระ ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง การเรียนการสอนแบบนี้ ต้องใช้ทั้งความรู้ ความละเอียดใส่ใจ เวลา และ ความอดทนของครอบครัวเป็นอย่างมาก เพราะผู้ปกครอง ต้องทำการบ้าน อย่างละเอียด หาข้อมูล และ วางแผนการเรียนการสอน อย่างรัดกุม เพื่อให้ลูกได้รับ ความรู้ อย่างเต็มที่

3. อาจส่งผลต่อ ทักษะการเข้าสังคม ของลูก เนื่องจาก ลูกปฏิสัมพันธ์แต่กับครอบครัว และ คนในบ้าน เมื่อเขาไม่ได้พบเจอบุคคลภายนอก หรือ เพื่อนวัยเดียวกันบ่อย ๆ ก็อาจส่งผลให้ ทักษะทางสังคม ของเขา พัฒนาช้าลง ตามไปด้วย

4. จำกัดอิสระของลูก ให้อยู่ในเกณฑ์ ที่เหมาะสม ถึงแม้เราจะกล่าวว่า Homeschool คือ การศึกษาแบบ ให้อิสระกับเด็ก แต่ก็ไม่ใช่การ ให้อิสระ ที่ มากเกินไป จนไร้ขอบเขต พ่อแม่ผู้ปกครองควรจำกัดอิสระ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เขา ได้รับ อันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้ภายหลัง

อ่านเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับราชวงศ์ ทั้งไทย และ ต่างประเทศ เซเลบริตี้ ข่าวสารใหม่ ๆ และ เรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่น สุขภาพ และความงามได้ที่ HELLO!

อ้างอิง

Home School คือ อะไร

การทำ Home School ในยุคนี้ดีหรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.