Home > Education > Soft Skills คืออะไร มีทักษะอะไรจำเป็นสำหรับเด็กบ้าง

เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากศักยภาพด้านการเรียนแล้ว การพัฒนาทักษะอื่น ๆ เช่น Soft Skill ก็เป็นอีกสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กด้วยเช่นกัน ในบทความนี้ HELLO! จึงอยากพาผู้ปกครองทุกท่านไปทำความเข้าใจกันว่า Soft Skills คือ อะไร มีทักษะไหนจำเป็นสำหรับเด็ก ๆ บ้าง

Soft Skills คือ
ภาพโดย Yuri Shirota/unsplash

Soft Skills คือ อะไร

Soft Skills เป็นทักษะความสามารถ ที่ค่อนข้างเป็น นามธรรม เป็นทักษะพื้นฐานภายในบุคคล ที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาทักษะอื่น ๆ รวมไปถึง การใช้ชีวิต ได้ หากเด็ก ๆ ได้รับการพัฒนา Soft Skill อยู่เสมอจะ ช่วยให้เขาเอาตัวรอด จากสถานการณ์ยากลำบาก ช่วยให้เขามี กระบวนการคิด ที่เป็นเหตุเป็นผล ได้ จัดการกับอารมณ์ความรู้สึกได้ดี ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และ สามารถเดินหน้าสู่ ความสำเร็จ ได้ง่ายขึ้น นั่นเอง

เราทำความรู้จัก ความหมายของ Soft Skills กันไปแล้ว แต่อาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่า Soft Skill มีอะไรบ้าง นี่คือตัวอย่าง Soft Skill บางส่วนที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของเด็ก ๆ ที่ผู้ปกครองสามารถช่วยพัฒนาได้ที่บ้าน ด้วยตัวเอง

Soft Skills คือ
ภาพโดย Kristin Brown/unsplash

Soft Skill มีอะไรบ้าง

ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication)

ทักษะการสื่อสาร ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่เด็ก ๆ ไว้ใช้ติดต่อกับผู้อื่น หากผู้ปกครองช่วยลูกพัฒนาทักษะนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพูด อ่าน เขียน จนมีความคล่องแคล่ว ก็จะช่วยให้เด็กสามารถเรียบเรียงความคิด และ สื่อสารออกมาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น ส่งผลให้เขามี ความมั่นใจ มากยิ่งขึ้น และ ช่วยให้เขาเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นด้วย เช่นกัน

ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership)

เป็นทักษะที่จะช่วยให้เด็ก รู้จักบทบาทของตัวเอง และ ตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เด็กจะมีความมั่นใจในตัวเอง สามารถคิดหาทางแก้ปัญหา หรือ อุปสรรคต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง อย่างไม่ย่อท้อ ผู้ปกครองสามารถปลูกฝังทักษะนี้ได้จากการให้เด็กคิด และ ตัดสินใจ ด้วยตัวเอง รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ และ คอยสอนเขาว่าความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องใหญ่ อยู่ที่เราจะแก้ไขมันอย่างไรต่างหาก

ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

เป็นทักษะการคิดวิเคราะห์ และ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทักษะนี้ จะช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดของลูก อย่างเป็นเหตุเป็นผล ช่วยให้เขาแยกแยะสิ่งที่ ผิด กับ ถูก ออกจากกันได้ ไม่หลงเชื่ออะไรง่าย ๆ วิเคราะห์เหตุการณ์ และ เรื่องราวที่ผ่านมาได้ รู้จักการ ตั้งคำถาม กับสิ่งต่าง ๆ และ มีสติในการหาคำตอบ หรือ ทางแก้ไข เมื่อลูกมีทักษะนี้อย่างเพียงพอ ไม่ว่าเขาจะเจอกับอุปสรรคอะไร ก็สามารถผ่านมันไปได้ด้วยตัวเอง

Soft Skills คือ
ภาพโดย Annie Spratt/unsplash

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

อย่างที่กล่าวไปว่า Soft Skills คือ ทักษะที่ช่วยเรื่องการใช้ชีวิต ดังนั้น การฝึกให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่ไปกับทักษะอื่นด้วย จึงช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพได้ เด็กจะรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ และสามารถแสดงออกอย่างเหมาะสม

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

เป็นทักษะที่จะช่วยให้เด็กรู้จักคิดริเริ่มสิ่งแปลกใหม่ ช่วยให้เขารู้จักคิดนอกกรอบ รู้จักตั้งคำถามและหาหนทางใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่าง ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งเพ้อฝัน แต่มันคือชุดความคิดที่สามารถต่อยอดได้ การจะฝึกฝนให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์ง่าย ๆ เลยคือการให้เขาได้ดูภาพยนตร์ ดูการ์ตูน อ่านหนังสือนิทาน ทำงานศิลปะ และได้ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้าน เป็นต้น

อ่านเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับราชวงศ์ ทั้งไทย และ ต่างประเทศ เซเลบริตี้ ข่าวสารใหม่ ๆ และ เรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่น สุขภาพ และความงามได้ที่ HELLO!

Feature Image by Tanaphong Toochinda/unsplash

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.