น้อมรำลึกผ่านบทเพลง ‘แสงส่องไทย’ แทนใจไทยทั้งปวง
Events

น้อมรำลึกผ่านบทเพลง ‘แสงส่องไทย’ แทนใจไทยทั้งปวง

กาลเวลาพัดผ่านไปความโศกเศร้าอาลัยมิลืมเลือน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ผ่านบทเพลงจากดวงใจของ 'คุณหญิงมาลัยวัลย์' และ 'คุณไอ๋-ดลชัย บุณยะรัตเวช'