นางฟ้าตัวจริงของเมืองไทย “ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซมอน”
Exclusive Interviews

นางฟ้าตัวจริงของเมืองไทย “ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซมอน”