พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ ทรงพระสิริโฉมในฉลองพระองค์ไทยบรมพิมานปักลายดอกพิกุล
พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ ทรงพระสิริโฉมในฉลองพระองค์ไทยบรมพิมานปักลายดอกพิกุล
Fashion Updates

พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ ทรงพระสิริโฉมในฉลองพระองค์ไทยบรมพิมานปักลายดอกพิกุล

ทรงพระสิริโฉมมาก! พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานปักประดับลายดอกพิกุลสีเหลืองอย่างประณีต

ทรงพระสิริโฉมมาก เมื่อ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงปรากฏพระองค์ขณะเสด็จไปทรงเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในช่วงบ่าย วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง  ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานปักประดับลายดอกพิกุลสุดประณีต ประดับสายสะพายและดวงดาราสีทองอร่ามตา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

อีกทั้งยังทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ทรงประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แพรเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเกศาประดับปิ่นทองประดับเพชร เป็นอีกหนึ่งลุคแบบทางการของพระองค์ที่เรียกเสียงชื่นชมได้อย่างไม่ขาดสายและงามไม่แพ้ฉลองพระองค์แรกเลยจริงๆ