Home > Fashion > Royal Fashion

งดงามมาก! ชมพระรูปเต็มของฉลองพระองค์พระยศเจ้าฟ้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน ราชกัญญา ในวันเฉลิมพระนามและสถาปนาฐานันดรศักดิ์ใหม่

โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย ทรงประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงประดับเหรียญปฐมจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๑ แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก