Home > Fashion > Royal Fashion > ฉลองพระองค์งดงาม ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’ ในการถวายผ้าพระกฐินหลวง 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินหลวง 2564 ที่พระอารามหลวงต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2564 และในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยเฟซบุ๊กเพจ We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้รวบรวม้อมูลความงดงามของฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ ในการเสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระหฐินหลวงไว้ดังนี้

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฉลองพระองค์ไทยพระราชนิยมแบบไทยอมรินทร์ ผ้าไหมยกดอกลายสร้อยสนถมเกสร และทรงสายสะพายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ฝ่ายใน) โดย ‘ชุดไทยอมรินทร์’ เป็นหนึ่งใน 8 ชุดไทยพระราชนิยมที่ ‘สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง’ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแบบแผนเครื่องแต่งกายแก่สุภาพสตรีไทย ใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัว เสื้อคนละท่อนกับซิ่น ไม่มีเข็มขัด เหมาะกับงานที่จะต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศหรือครึ่งยศ เป็นต้น

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ฉลองพระองค์ไทยพระราชนิยมแบบไทยอมรินทร์ ผ้าไหมยกดอกลายดอกบงกช ถมเกสร ทรงสายสร้อยและดาราเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ฝ่ายใน) และทรงสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 1 ปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) ที่ทรงได้รับพระราชทานเป็นพระองค์แรกในรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 วัดโสมนัสราชวรวิหาร และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ฉลองพระองค์ไทยพระราชนิยมแบบไทยอมรินทร์ ผ้าไหมยกดอกลายเกล็ดแก้วถมเกสรสีฟ้าน้ำทะเล ทรงสายสร้อยและดาราเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ฝ่ายใน) และทรงสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ที่ทรงได้รับพระราชทานตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2557

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ฉลองพระองค์ไทยพระราชนิยมแบบไทยอมรินทร์ ผ้าไหมยกดอกลายจันทน์กะพ้อถมเกสรสีสัมฤทธิ์ประกายชมพู (ไทยโทน) และทรงสายสะพายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ฝ่ายใน) ทรงได้รับพระราชทานสายสะพายชั้นนี้ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ นอกจากความสง่างามและทรงปฏิบัติตามแนวทางพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการทรงเลือกฉลองพระองค์แบบพระราชนิยมแล้ว สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี ยังทรงนิยม ‘พัดด้ามจิ้วเขียนลาย’ ที่ทำมาจากไม้และผ้าที่มีความสวยงามและลวดลายอันประณีตบรรจง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ใน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรง ‘เจลแอลกอฮอลล์’ แบรนด์ SIRIVANNAVARI BANGKOK ไว้ประจำพระหัตถ์อีกด้วย

ข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ภาพจาก : สำนักพระราชวัง

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.