เผยสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ ‘Genetic Testing’
Health & Wellness

เผยสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ ‘Genetic Testing’

นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชะลอวัย และผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย (Royal Life Anti-Aging Center) โรงพยาบาลกรุงเทพ บอกเล่าเรื่องราวของการตรวจพันธุกรรม 'Genetic Testing' ที่สามารถอธิบายแนวโน้มของการเกิดโรคชนิดต่างๆได้

TAGS: