Home > Hello Lists > อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา

อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา

MD, Win Together
554

หนึ่งในแฟชั่นไอคอนวงการเซเลบริตี้เมืองไทย คุณออ-อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา ผู้บริหารบริษัทเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรบุคคล การจัดการองค์กร และวางโครงสร้างกฎหมายให้รัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งการได้มีโอกาสทำงานให้หน่วยงานดังกล่าว ถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่ง โดยบริษัทได้มีการขยายตัวและมีโครงการมากขึ้น ทว่าต้องบริหารการเติบโตให้เหมาะสมกับคุณภาพชีวิต เพื่อให้เวลากับคนที่รักมากขึ้น ควบคู่กับหลักการทำงาน Win ทุกฝ่าย ทั้งตัวเรา ลูกค้า และทุกคนที่เกี่ยวข้อง สำหรับชีวิตส่วนตัวยังคงรักใน Fashion  โดยมีโอกาสได้ไปดูแฟชั่นโชว์ที่ปารีส และมิลานมากขึ้น โดยเฉพาะ Haute Couture ที่ฝรั่งเศส ด้านการศึกษาจบปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ University of Cambridge ประเทศอังกฤษ

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.